Saturday, January 25, 2014

PHÂN ƯUPHÂN ƯU

Được tin bạn NGUYỄN VĂN SỞ
Pháp danh Phổ Thăng
sinh ngày 24 tháng 12 năm 1939 tạiViêtnam
Cựu giáo sư Anh ngữ (English as Second Language ) 
tại trường Orange Coast College ,Costa Mesa, CA ( 1991- 2012)
Cựu đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (1973-1975)
Cựu Giáo sư Anh Ngữ Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, Việt Nam (1973-1975)
Cựu Giáo sư Anh văn Trường Sinh Ngữ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa,  Việt Nam,Saigon
(1967-1975)

 
đã tạ thế tại Hoag Hospital , New Port Beach, CA

vào lúc 4giờ 21 chiều  ngày 23 tháng 1 năm 2014
Hưởng thọ 75 tuổi
Toàn thể cựu học sinh Đệ Nhất C1 Quốc Học Huế niên khóa 1959-1960
xin chúc bạn an vui miền Cực Lạc
và xin gửi lời chia buồn đến tang quyến.

Quỳnh Hoa
Trần Thu Hà
Nguyễn Khoa Diệu Lê 
Lê Mộng Hoàng
Lê Khắc Huyền
Hạnh Thiệp 
Nguyễn Phong Châu
Ngô Văn Bằng
Tôn Thất Quang
Nguyễn Văn Toàn
Trịnh Huy Trường
 Nguyễn Trác
Nguyễn  Văn Đáo
Nguyễn Văn Chánh
Nguyễn Văn Mỹ
Nguyễn Thiên Thụ
Trần Văn Tây 


No comments: