Monday, December 16, 2013

CHÂU XUÂN NGUYÊN * NGÂN HÀNG VIỆT NAM HẾT TIỀN

CXN_121213_3688_Qua đây chứng tỏ là CP đã cạn veo tiền rùi, đàn con đói khát đang khóc um xùm nên phải bán tất cả những gì có thể bán được và đặc biệt là phải bán nhanh.

XHCN
Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–——————
Châu Xuân Nguyễn
nguoi cung kho
Qua đây chứng tỏ là CP đã cạn veo tiền rùi, đàn con đói khát đang khóc um xùm nên phải bán tất cả những gì có thể bán được và đặc biệt là phải bán nhanh.
AC nói đúng, chỉ có tài sản của SCIC là có thể bán nhanh nhất vì đó chỉ là phần hùn (cổ phiếu) trong các công ty, nói nôm na là sang nhượng phần hùn. Còn giá cả thì dĩ nhiên phải theo qui luật cung cầu, muốn bán nhanh thì sẽ bị ép giá là lẽ tự nhiên.
SCIC đẩy các chứng khoán của mình cái ào ra thị trường chứng tỏ họ không cần quan tâm đến giá bán nhiều nữa, mà chỉ quan tâm đến việc có tiền mặt ngay thôi để chi tiêu và chia chác. Mộy công ty quản lý tài sản quốc gia mà hành xử như vậy thì KT VN tiêu là cái chắc (họ đâu có màng gì tới giá trị tài sản công, chỉ mong sao có tiền là được rồi).
Còn các tổng công ty và tập đoàn thì chỉ là những ổ nợ bầy nhầy, ai mà dám mua.
Sắp tới còn 1 món có giá trị sẽ được ĐCS đem ra rao bán là “ Chủ quyền quốc gia”

No comments: