Tuesday, November 19, 2013

FRANK YU * GIANG TRẠCH DÂN

Một nhà sử học nói rằng chế độ thời Giang Trạch Dân là “tham nhũng nhất”

chế độ Giang Trạch Dân
Ông Nguyễn Minh là một người soạn diễn văn cho Cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, Hồ Diệu Bang

“Tôi cho là thời kỳ Giang Trạch Dân nắm quyền là thời kỳ tham nhũng nhiều nhất trong lịch sử Trung Cộng”, nhà sử học Nguyễn Minh đã bất ngờ phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Trung Quốc.
Ông Nguyễn, một chuyên gia về cộng sản Trung Quốc và là tác giả của 2 cuốn sách, Hồ Diệu Bang tại những bước ngoặt lịch sử (1991)  và  Đặng Tiểu Bình: Biên niên sử của một triều đại (1992), giải thích: “Tôi nghĩ rằng mục tiêu ban đầu của Đặng Tiểu Bình là ‘Để cho một số người làm giàu trước’. Tuy nhiên, tôi tin rằng mục đích chính yếu của Đặng là phân bố của cải cho mọi người dân Trung Quốc một cách bình đẳng.” Ông nói với Lịch sử Minh Kính, một xuất bản bổ sung của Mirror Books, có trụ sở tại Hong Kong, hồi tháng 6.

“‘Ba đại diện’ của Giang Trạch Dân không xứng tầm với những mục tiêu của Đặng”, ông Nguyễn nói về học thuyết bị cười chê tại Trung Quốc về sự mập mờ. Tư tưởng của Giang bao gồm câu khẩu hiệu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên phát huy thúc đẩy lực lượng sản xuất Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, và “lợi ích thiết yếu của người dân Trung Quốc.”
“Khi nói đến vai trò của ĐCSTQ trong việc ‘thúc đẩy lực lượng sản xuất’, thì ai là ‘lực lượng sản xuất’?” Ông Nguyễn chất vấn. “Thông thường chỉ có người lao động tạo ra giá trị, tuy nhiên đôi khi giá trị được tạo ra không được phân bổ công bằng giữa mọi người,” ông nói. “Tuy nhiên, dưới triều đại của Giang, sản xuất không còn tạo ra giá trị nữa, chỉ có đầu tư tư bản mới có thể tạo ra giá trị – chỉ có Phố Wall mới tạo nên giá trị.”

“Trước tiên, Giang đến New York và mở giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, sau đó thuê Goldman Sachs cho thị trường Trung Quốc,” ông Nguyễn nói. “Tiếp đó, Giang hạ tiền lương của nông dân và cho phép các nhà đầu tư bất động sản trở nên giàu có… Chính là dưới sự điều hành của Giang mà tham nhũng đã lên tới đỉnh điểm. Con trai của Giang, cũng như con trai của Lí Bằng, đều giàu có lên trong giai đoạn này,” ông Nguyễn giải thích.

Ông Nguyễn tin rằng khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ Phố Wall và Giang góp phần tạo nên sự khủng hoảng đó.
Nguyễn Minh là một nhà khoa học và bình luận về chính trị. Ông đã từng là cố vấn cao cấp và là người soạn diễn văn cho cựu Tổng bí thư Hồ Diệu Bang, và đã làm việc với Hồ Cẩm Đào. Ông đã là công dân Đài Lo

No comments: