Friday, October 11, 2013

QUỐC GIA VÀ ĐẠO PHÁP

 


Xóa Tan Màn Tối
Buồn thay!vận Nước ngả nghiêng,
Đau thay! Đạo-pháp con thuyền chênh vênh.
Mỏng manh vượt thác,xuống gềnh,
Pháp-nạn liên tiếp, vô minh dẫn đường...


* * *


Ma -nữ khoác tay quỷ -vương,
Ngang nhiên dâm loạn,xem thường Thánh-Tăng.
Bọn này,gồc tám mươi năm,
Già Hồ bán Nước, gieo mầm Việt-gian.!.

* * *

Thảm khốc,bi thương ngút ngàn,
Giáo-đường loang máu,chết oan dân lành.
Dân-tộc,Đạo-pháp khúc quanh,
Gia-nô hèn mạt, gian manh lắm trò...

* * *

Đạo-Phật mấy nghìn năm qua,
Từ-bi,Bình-đẳng,Khiêm,Hòa,thịnh hưng.
Đuốc-tuệ Âu,Á sáng bừng,
Xóa tan màn tối, những mong thái-bình.

* * *
Gửi ai Phật-tử thuần thành
Kết vòng Thân -ái đẩy nhanh bạo tàn.
Việt-Nam Phật-Giáo ca vang,
Trăm Họ an lạc, tiếng vang địa-cầu...

Philadelphia,09-9-2013(05-8 Qúy -tỵ)
Diệu-Hoa TTHK


Ý KIẾN MỘT SỐ PHẬT TỬ

 Tuệ Sỷ đã ra tù hơn 10 năm rồi, đã làm tới Phó Viện Trưởng Viện Hoá Đạo cũa Phật Giáo Thống Nhất . Ngài Quảng Độ rất yêu mến Tuệ Sỷ và vui mừng vì có Tuệ Sỷ thay mình trong tương lai. Ai ngờ Tuệ Sỷ ký văn thư thành lập Gia Đình Phật Tử mới. Thế là chia rẻ từ đó ..tiếp theo Về Nguồn ra đời vì điều kiện của Việtcộng là Giáo hội Thống Nhất được chấp nhận nếu không có Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ...Đau lòng lắm. Tuệ Sỷ ơi !!! Phật Tử Hải Ngoại có bao giờ Ngu đến độ quyên góp cho đủ 40 million dollars để cho Trí Siêu và Tuệ Sỷ xây dưng Đại Học Khuông Việt, chắc chắn vửa xây xong là VC tiếp thu và dậy Max Lenin Hô mà thôi. cũng như chủa Trúc Lâm của HT Thanh Từ đó, VC đợi xây xong mới tịch thu. Sao các Vị coi thường Phật Tử chúng tôi vậy.??? Chúng tôi nghe lời Ngài Quảng Độ gửi tiền cưú lụt, cứu Dân Oan, chứ đâu góp tiền nuôi Béo Việtcộng đâu ??? Bất cứ Ai đi ngược lại đường lối của Ngài Thích Quảng Độ, đó là kẻ phản bội....Còn chút hơi thở nên quay vào tương mà Tu đi....Đôi khi tôi tự nghỉ Thà chúng ta có hai bản án tử hình, thêm được hai thánh tử đạo còn quý hơn là ... ra khỏi tù đi giúp Việtcộng tổ chức Vesak... tiếc thật ..Tiếc cho Hai Vị đó.


 

No comments: