Saturday, September 28, 2013

SƠN TRUNG * TÌNH XA CÁCH


TÌNH XA CÁCH

Lòng anh như giếng sâu
Chất chứa bao nỗi sầu
Tâm anh như biển động
Ngày đêm muôn đợt sóng dạt dào.

Em như  một vì sao trên trời
Ta say đắm nhìn em không thôi
Đất và Trời  muôn trùng  cách biệt
Một tình yêu lạnh lẽo rã rời!

Em như  những áng mây
Ta  đã  yêu em bao nhiêu  tháng ngày
Ngọn lửa trong ta vẫn rực cháy
Dù cho mây trắng tháng ngày bay,


Em như chiếc thuyền trên biển khơi
Ta như con chim bói cá lẻ loi
Nó kêu than khi thấy thuyền khuất bóng,
Em đi về đâu? Ta ra sao ngày mai?

Anh  yêu em, em có thấu tình anh ?
Giữa đôi ta là núi đỏ , biển xanh
Nghìn năm chưa một lần ôm ấp
Làm sao vượt qua những Vạn Lý Trường Thành?

SEPARATE LOVE


Like a wild well in the forest
My soul has a misery
 My soul also like the wide sea
Day and night, the weaves never rest

You are the star in the dark night
You are  so beautiful and bright
But Heaven  is separated from the  Earth
So our love is  cold and not tight.

You are the clouds in the sky
For many years I have  loved  and  admired
But my passion has not been tired
Although the clouds  fly and fly

You like the boat on the sea
 I am a  Kookaburra on the tree
It cries when  the boat disappeared,
Where do you go? What I will  be? 

I  love you , do you love  me?
Between us the mountain and the sea
We don't have a close minute at all
How do we  pass the  Great Wall?

 


No comments: