Friday, August 16, 2013

SÁCH MỚI * NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO

NGUYỄN THIÊN-THỤ 

NGHỆ THUẬT 
PHẬT GIÁO

 
GIA HỘI   ©   2013


Tác phẩm này nhằm giới thiệu:

-NGHỆ THUẬT HỘI HỌA
-NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC
-NGHÊ THUẬT KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

Trong những ngày Tết, ngày lễ Phật đản, ngày lễ Vu Lan, chúng ta thường lên chùa lễ Phật, và đi thăm hàng chục ngôi chùa trong một ngày. 

Đã có những người đi hành hương nơi Phật ra đời, nơi Phật thành đạo, nơi Phật chuyển Pháp luân. Các Phật tử chưa có cơ hội đi thăm mười phương Phật, nhưng với tác phẩm Nghệ Thuật Phật giáo này, các độc giả có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh Phật ở trên  30 nước trên thế giới.


 Xin bấm vào đây:


No comments: