Friday, July 12, 2013

NGUYỄN BÁ CHỔI * YÊU NƯỚC LÀ DIỆT CỘNG SẢN

Yêu nước là diệt con iêu chủ nghĩa xã hội

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tổ quốc Việt Nam “thọ” được hơn 4000 năm đến hôm nay, ai cũng biết là nhờ người Việt Nam biết Yêu Nước. Từ ngàn xưa, khi nói đến “yêu nước”, mọi người bình thường - tức chưa bị quỉ ám - hiểu ngay, hiểu trọn vẹn ý nghĩa hai tiếng vừa thân thương vừa linh thiêng ấy rồi; không một ai lại đi hỏi yêu nước là yêu cái chi chi. 
Không chỉ người Việt Nam nói “tôi yêu nước” là yêu nước chấm hết, dân Tây cũng chỉ “J’aime mon pays”; dân Mỹ, “I love my country”. Chưa có thằng Tây khùng nào “patriotisme, c’est l'amour du colonialisme” (yêu nước là yêu chủ nghĩa thực dân); chưa có con Mỹ dại nào lại “patriotism is love capitalism” (yêu nước là yêu chủ nghĩa tư bản).
Suốt dòng lịch sử từ ngày lập quốc, con cháu Lạc Hồng luôn luôn tự hào:
“Việt Nam! Việt Nam! Nghe từ vào đời 
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi 
Việt Nam nước tôi. 
........
Việt Nam! Việt Nam! Tên gọi là người 
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời 
.........
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời” *
Thế mà hỡi ôi, nay bỗng dưng không muốn cũng phải khóc ròng: “Yêu nước là yêu...”!!! Việt Nam tôi bị quỉ ám. Đó là con iêu tinh mang tên Chủ nghĩa Xã hội.
Việt Nam không còn là Việt Nam nữa mà là Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Mà nào có được Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; hai chữ Việt Nam được đứng trước như thế đã còn may, đằng này lại bị kéo lùi lủi thủi xếp hàng đứng sau cùng, làm cái đuôi phe phẩy cho con hồ ly tinh Chủ nghĩa Xã hội: nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Để hôm nay, các cháu ngoan bác Hồ phải nói “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội”, tức yêu nước là phải yêu con iêu tinh đang quậy tanh bành tổ quốc Việt Nam.
Tổ quốc Việt Nam đang tanh bành ra sao thì mọi người chưa bị con iêu ấy ám hoặc từng bị nó ám một thời nay đã “ngộ ra” đang thấy sờ sờ trước mắt.
Những ai còn cho mình là người Yêu Nước thì không còn con đường nào khác là triệt tiêu con iêu Chủ nghĩa Xã hội đi. Dành lại Việt Nam cho Việt Nam. Để trở về với truyền thống Lạc Hồng: Yêu nước là yêu nước Việt Nam không còn bị quỉ ám.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời.

No comments: