Sunday, July 14, 2013

LÊ QUANG THỌ * THƠ TRÀO PHÚNG

 
Ngày Xưa ... Ngày Nay
Anh Ngày Xưa ... Anh Ngày Nay

Ngày x
ưa khi mi gp anh,
T
ưởng rng như th bc tranh ho đ.
Phong l
ưu dáng dp giang h,
Bây ch
ngó chán thy m anh ơi!
Ngày x
ưa anh n n cười,
Hoa th
ơm c l ngn người nhìn theo.
Bây gi
môi tím mt teo,
Ngó nh
ư mt chut mt mèo gm ghê.
Ngày x
ưa thot thy đã mê,
Bây gi
chán ngy chng phê chút nào.
Ngày x
ưa phong đ dường bao,
Bây gi
tàn t râu, mao chng còn.
Ngày x
ưa qung đi bao dong,
Bây ch
bn xn, đàn ông hp lòng.
Ngày x
ưa đi đng thong dong,
Bi ch
c rn cà rông đng ngi.
Ngày x
ưa coi trng cái tôi,
Bi ch
thy rõ ch ti lòi ra.
Ban đêm m
t ging như ma,
Ban ngày thì t
a như là Diêm Vương.
Ngày x
ưa chiếm được mười thương,
Bây gi
ch mt con đường ZÊ RÔ....
 
Anh Ngày Xư
 
 
 
Anh Ngày Nay
 
 
 
 
 
Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay
Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây gi si rng si rơi đy nhà .
Ngày xưa da trng nõn nà ,
Bây gi da đã tr hoa .... đi mi .
Ngày xưa ming cười tht tươi ,
Bây gi móm xm rng mười cái răng .
Ngày xưa mt sáng như trăng ,
Bây gi xám xt như vng mây đen,
Ngày xưa yu điu như tiên
Bây gi lt đt như con vt bu .
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây gi lng thng như bu trên cây .
Ngày xưa nha sng căng đy ,
Bây gi vt mãi by ngày cũng không .
Ngày xưa tht đáy lưng ong ,
Bây gi to bng còn mông phng l .
Ngày xưa rm rp c mơ ,
Bây gi thưa cng tưa h r tre . 
Ngày xưa ăn nói d nghe ,
Bây gi cn nhn chua lè khó ưa ..
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây gi hn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây gi ch thích năm ì ...xem phim...
Ngày xưa nh nhau đi tìm,
Bây gi mc k ...con chim mt dzi. 

Em Ngày X
ưa


Em Ngày Nay 
 
 
 

 
--
Lê Quang Thọ
 

No comments: