Thursday, May 16, 2013

CHÁNH TRỰC * TÌM HIỂU LỜI PHẬT DẠY 
TÌM HIỂU LỜI PHẬT DẠY

                      Năm nay Quý Tỵ 2013, nhân mùa Đại Lễ Phật Đản, trước tiên thử tìm hiểu phương cách tính như Phật Lịch Phật Đản như thế nào?.
           Được biết, Đức Pht Thích Ca 迦 thượng thọ 80 tuổi, Ngài sanh vào ngày rm tháng âm lịch năm 624 trước công nguyên, tại Vườn Lâm Tỳ Ni trước thuộc nước n Đ nay thuộc nước Népal Ngài Nhập Niết Bàn vào ngày rm tháng hai năm 544 trước công nguyên, cho nên Phật Lịch 佛 历 năm 2013 sẽ là 2557. Bởi vì, lấy 544 + 2013 = 2557. (Phật Lịch 佛 历 2557).
          Còn muốn biết Phật Đản của năm 2013 sẽ là 2637 Bởi vì, lấy năm Phật lịch 佛 历 vừa thấy ở trên + số tuổi thượng thọ  của Ngài sẽ là  2557 + 80 (tuổi thọ) = 2637 hoặc lấy năm sanh của Đức Pht trước công nguyên là 624 +  2013 = 2637. (Phật Đản 2637).

           Khi nhắc đến Phật tích   rất nhiều sách báo đã đăng tải quá nhiều, nhưng có một việc duy nhứt mà ai ai đều công nhận việc làm của Thái tTất Đạt Đa sau trở thành Đức Phật Thích Ca đáng kính trọng và ngưỡng mộ, vì Ngài sẽ có ngai vàng, điện các, ngọc ngà, châu báu và đã có vợ đẹp, con ngoan...thế mà Ngài đã hoan hỉ xuất gia từ bỏ tất cả, để ngày nay, Ngài đã được cả trên thế giới kính nể và thán phục.
Nhân đây, xin trích dẫn đoạn quan trọng ngắn gọn cuộc đời thành Phật của Ngài như sau :... Dưới cội bồ-đề (tất-bát-la) cách thị trấn Gaya (Già da) 8 cây số, Ngài lấy một ít cỏ Duc Phat 2.jpgtrải tòa ngồi, khi trải cỏ xong, Ngài chỉ Cây Bồ Đề thệ nguyện rằng : “Ta ngồi dưới cây Bồ Đề này nếu không đạt được đạo thì dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi nơi đây” Vì có lời thệ nguyện mãnh liệt đó nên suốt bốn mươi chín (49) ngày đêm thiền định dưới cây Bồ Đề, cuối cùng Ngài đã thắng vượt được mọi ma chướng trong ngoài, tâm trí được khai thông, vào đêm mùng 8 tháng Chạp năm 659 trước công nguyên. (tức đêm mùng 8 tháng Pao-sa, tháng 2 theo lịch Ấn), Ngài liền được giác ngộ Tam minh , từ đầu hôm đến hết canh một Ngài chứng được Túc Mạng Minh 宿 . Túc là đời trước, Mạng là sanh mạng, Minh là sáng, thấy rõ được tất cả khoảng đời của mình trong tam giới.
                Nửa đêm canh ba Ngài chứng Thiên nhãn minh   , thấy suốt được những vật hết sức nhỏ nhiệm, hết sức xa xôi, quá tầm thấy biết của người thường. Thấy rõ con người sau khi chết bị nghiệp dẫn đi luân hồi trong sáu đường,  thấy được rõ tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó.
               Đến canh tư, thấy rõ nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi sao Mai vừa mọc Ngài bừng ngộ chứng được Lậu tận minh     . Lậu là rớt, tận là sạch, nghĩa là sạch hết, không còn mầm rơi rớt trong sanh tử nữa, tức là không còn rơi lại trong tam giới lục đạo. Như vậy sau khi chứng được Lậu tận minh, Ngài đã đạt được mục đích giải thoát sanh tử. Ngài biết rõ nguyên nhân nào dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi    và làm sao dứt sạch được nguyên nhân đi trong sanh tử luân hồi đó, đây gọi là chứng được Lậu tận minh. Khi chứng được minh này, đức Phật tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ, thành Phật. Như vậy Phật thành Phật là do Ngài giác ngộ được nơi con người, biết được mình từ đâu đến, khi chết rồi sẽ ra sao về đâu, muốn dứt hết sanh tử phải làm cách nào, tu pháp gì. Ngài biết rõ hết những điều đó, Phật đã đạt được mục đích khi Ngài đi tu là giải thoát sanh tử. Sau khi chứng được Tam minh , Đức Phật rất hoan hỉ vì đã đạt được mục đích khi chứng quả Thượng Chánh Đẳng Giác, Ngài từ kim khẩu Ngài đã nói :Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành tức không những có Ngài đã thành Phật mà tất cả chúng sanh trong sáu cỏi gồm : Trời, Người, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh đều sẽ thành Phật trong tương lai. Đây là lời nói vàng ngọc của Ngài khuyên chúng sanh tiếp tục con đường tu tập đi đến Giác Ngộ như Ngài, chớ không phải chỉ dành riêng có một mình Ngài mà thôi.
            Một điểm đáng lưu ý của người con Phật, trong thời gian 49 ngày đêm Thái tTất Đạt Đa với lời thệ nguyện mãnh liệt thiền định nhứt tâm dưới cây Bồ Đề không hề có tụng kinh, niệm Phật, đánh chuông gỏ mõ như các Chùa hiện nay thế mà Ngài Thái tTất Đạt Đa đắc quả trở  thành Phật, đáng cho các Phật tử 佛子 dù xuất gia hay tại gia nên suy ngẫm, để trở thành người con Phật đúng nghĩa của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
            Riêng quý Phật Tử xuất gia ngày nay từ không đi tìm kiếm cái có v vật chất để kêu gọi bá tánh cúng dường xây cất Chùa để thờ cúng lễ Phật, đó là việc làm thật đáng ngưỡng mộ kính phục, nhưng than ôi! có một vài vị không dừng ở đây, bởi có Chùa để lễ Phật rồi, mà vẫn kêu gọi cúng dường bằng mọi cách như đăng báo, gởi thơ tiếp tục, làm cho Chùa thật khang trang hơn, để rồi phô trương Chùa của mình đẹp và to lớn hơn Chùa khác trên thế giới, chớ không hề nói Chùa này do công sức bá tánh góp phần, cho nên không giống Ngài Thái tTất Đạt Đa trước kia đã buông xả vứt bỏ tt cả vật chất, công danh, sự nghiệp...nhất tâm tu tập trở thành Phật cứu độ chúng sinh. Đó là hành động đi trái ngược với Ngài Thái tTất Đạt Đa trước kia, bởi Ngài không bao giờ kêu gọi cúng dường trong thời kỳ tu tập để trở thành Phật đâu? mà chỉ bá tánh thấy việc làm của Ngài mà tự động mang lễ vật Cúng dường.
            Các chùa khắp nơi trên thế giới ngày nay không tránh khỏi, mỗi ngôi Chùa có vị trụ trì, các phật tử tại gia đến Chùa để làm công quả, cho nên có một vài người được tin cậy luôn luôn ở cận kề Thầy, từ đó vội cho rằng mình quan trọng hơn cả, ai muốn gặp Thầy việc gì phải qua ý kiến, chớ có biết đâu cửa Chùa lúc nào cũng rộng mở, dù Phật tử xuất gia hay Phật tử tại gia đều là người tu học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên nếu người tu học mà không hiểu như vậy và vô tình đưa hành động từ Phật tử 佛子 thuần thành sẽ trở thành Phật tử , để các phật tử tại gia xa lánh Chùa lẫn Thầy đưa đến tẻ lạnh, hành động đó tưởng rằng quí Chùa trọng Thầy, ai dè  không khác phá Chùa xem như Quỉ Chùa vậy... Đó là, một vài tiêu biểu nói lên đây để góp phần xây dựng Chùa và phát huy đạo Phật càng ngày tốt đẹp hơn nữa.
            Hơn nữa, tôi đã xem các dĩa thuyết pháp thấy một Đại Đức bên VN giảng, khuyên các vị cư sĩ tại gia ngồi dưới nghe biểu phải niệm Phật càng to lớn càng tốt thì sẽ được phước đức vô lượng, không biết Đại Đức đó tu phương pháp gì đây? hoặc đôi khi có Đại Đức thuyết pháp xem thường các vị Phật tử tại gia kém quan trọng hơn Phật tử xuất gia,  các vị cư sĩ tại gia ngồi dưới trọng tuổi đáng làm Ông Bà Cô Bác Cha Mẹ mình, đôi khi có vị đó rất am tường tu tập lâu rồi và cũng sẽ là Phật trong tương lai. Bởi Đức Phật Thích Ca đã từng nói : Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành....
            Đức Phật đã dạy chúng sanh trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy rằng : "Tất cả các điều thiện, không có gì cao hơn là có hiếu, tất cả các điều ác tệ nhứt là bất hiếu" (Bách  hạnh  hiếu  vi  tiên,  vạn  ác  bất  hiếu  vi  túy = , ) .
             Riêng đối với Phật tử xuất gia cho rằng ta làm Thầy rồi, nhưng không có thuyết giảng được để cho các vị Phật tử tại gia nghe để cùng tu tập theo con đường của Đức Phật Thích Ca, mà chỉ biết tụng kinh cúng kiến, xem như Thầy cúng vậy.
            Nhân nhắc đến thuyết giảng, tôi đã từng xem coi các dĩa VCD và Youtube, tôi rất trân trọng kính ngưỡng quý Hòa Thượng : Thích Thanh Từ, Thích Giác Nhiên, Thích Trí Quảng, Thích Trí Quảng, Thích Giác Hạnh, Thích Tri Minh (Na Uy), quý Thượng Tọa : Thích Chân Tính, Thích Nhật Từ Sư Cô Như Lan... đã truyền đạt lời Phật dạy, chỉ dẫn phương thức tu tập qua kinh nghiệm rất hữu ích cho những ai muốn đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

            
            Căn cứ theo ngài W. Rahula, thời Phật tại thế, Ngài thuyết pháp xong thì các đệ tử ghi nhớ, đọc lại (trùng tuyên) cho nhau nghe và hoàn toàn không ghi chép bằng văn bản. Sau khi Thế Tôn nhập Niết bàn khoảng ba tháng, Đại hội kiết tập kinh điển lần thứ nhất được tổ chức, cũng chỉ trùng tuyên lại Kinh và Luật. Một trăm năm sau, Tăng đoàn tổ chức Đại hội kiết tập kinh điển lần thứ hai, điều chỉnh một số việc nhỏ nhặt của giới luật mà không có sự tranh luận về giáo pháp (Kinh).
              Ngoài ra, theo ý kiến của thiền sư Soyen Shaku. Đức Phật cũng dạy chúng ta trong bài kinh Kamala đại ý rằng :
            - Đừng vội tin vào bất cứ điều gì chỉ vì đã nghe thấy.
            - Đừng vội tin vào các truyền thống chỉ vì chúng đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
           - Đừng vội tin vào bất cứ điều gì chỉ vì nó được nhiều người nói tới hoặc đồn đại.
           - Đừng vội tin vào bất cứ điều gì chỉ vì nó được tìm thấy trong các sách vở.
           - Đừng vội tin vào bất cứ điều gì chỉ vì nó được các bậc đạo sư hay các vị trưởng lão dạy bảo.”
      - Nhưng sau khi quán sát và phân tích, khi đã thấy mọi thứ hợp với lẽ phải và đem lại lợi ích cho mọi người, thì hãy chấp nhận nó và sống phù hợp theo nó.
    
http://lh6.ggpht.com/thanhtu77/SCp9AvldWrI/AAAAAAAADgc/u2A_sr83QXg/s800/htthanhtu0254.jpg Để tìm hiểu và học hỏi thêm, kính mời quý bà con Phật Tử hoan hỉ xem coi Youtube do HT Thích Thanh Từ thuyết giảng cũng nhắc nhở khuyên chúng ta đi đúng con đường tu tập dưới đây :     
http://www.youtube.com/watch?v=RxjrIB2QjMQ
http://www.phatam.com/video/thich-thanh-tu/coi-goc-dao-phat-ht-thich-thanh-tu-video_569c6b735.html#comments

            Đức Phật đã dạy chúng sanh quá nhiều, làm sao học để lãnh hội hết được, theo thiển nghĩ chúng ta là người con Phật chỉ học hỏi để biết rõ ràng chánh xác và thi hành áp dụng đúng lời Phật dạy cùng ghi nhớ nằm lòng được hạnh TỪ- BI - HỈ - XẢ để đối xử với nhau thì đời sống chúng ta sẽ được An Lạc và niết bàn hiện tại ngay bây giờ.
           Hơn nữa, mọi người đều biết được, đã làm con người chỉ sống trên trái đất này một thời gian mà thôi, mỗi người đều có cái căn nghiệp riêng, không ai giống ai, cho nên đừng vội so sánh đời sống người này với người kia rồi bi quan làm cho mất vui cho cuộc sống hiện tại, bởi vì    mỗi người đều có cái hay cái đẹp do tạo hóa sắp bày  không ai thoát khỏi NHÂN QUẢ đưa đến cho một kiếp người.
           Ngoài ra, chúng ta nên nhớ rằng : Dù chúng ta có giàu sang hay nghèo hèn đến đâu, khi chết không thể mang hết vật chất được, mà chỉ mang theo cái Nhân đã tạo ra đời này hiện tại mà thôi...
Bia 3 tap sach nhin lai 50 nam copy.jpg
Nhìn ngược lại lịch sử Việt Nam 50 năm (1963 - 2013) qua, mà ngậm ngùi cho dận tộc VN chúng ta, dù sinh sống cùng đất nước, có cùng màu da vàng, máu đỏ, nhưng vì bả danh lợi nhứt thời mà phải truất phế Vua Bảo Đại, Người  đã đưa Ngài về chấp chánh...và Ngài hy vọng cải đạo cả nước VNCH thành nước tuyệt đối theo đạo Thiên Chúa Giáo, mặc dù lúc bấy giờ đa số dân chúng theo đạo Phật.
            Nếu năm xưa Tổng Thống Ngô Đình Diệm không tạo nhân ác thì Ông và gia đình không bị quả xấu thê thảm đau thương như vậy.
            Xin trích dẫn mời đọc tiếp các trang nhà dưới đây :
http://www.thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/50namnhinlaiTap_II.pdf
Giới thiệu Cuốn sách bị bỏ quên của Ông Đào Văn Bình
http://daovang.free.fr/CuonSachBiBoQuen.html
Trả lại Sự Thật Cho Lịch Sử
http://sachhiem.net/LICHSU/V/Vtruong.php
botatquangduc_thanhtudao.jpg
Riêng HT Thích Quảng Đức, các vị tăng ni phải tự thiêu, thật đau lòng cho dân tộc chúng ta. Xin trích dẫn mời xem trang nhà Hộ Pháp dưới đây :
http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=75&759=3768&59615=4

Chánh Trực
Mùa Phật Đản 2013

 

No comments: