Sunday, April 21, 2013

SƠN TRUNG * CON TÀU VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

 http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2012/03/tau_viet_nam_thuong_tin.jpg?w=300&h=219

 CÂU CHUYỆN CON TÀU 
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
SƠN TRUNG 

 Câu  chuyện con tàu Việt Nam thương tín
Trở về từ đảo Guam
Là chân dung lịch sử Việt Nam
Từ đầu đến cuối
Là một kịch bản đầy bi và hài...
Cho những ai
Còn tin theo cộng sản...
Tin theo bè lũ cuội...
Bè lũ nói dối...

Những người đã vượt trùng dương
Đã đến cửa thiên đường
Lại nghe lời cộng sản
Kêu gọi tình  yêu quê hương
Kêu gọi lòng yêu Tổ quốc
Trở về với nước nhà độc lập
Trở về với tự do
Trong thiên đường đỏ..
Của bác Hồ
Của Trung Quốc và Liên Xô...

Đâu có ai bắt họ lên tàu
Đâu có ai buộc họ từ giã quê hương
Đâu có ai bắt họ lìa xa mẹ già
Lìa xa con thơ
Lìa xa người vợ trẻ

Trong giây phút bàng hoàng
Mặt trận tan vỡ
Họ chạy theo làn sóng 
của những nạn nhân cộng sản
Từ Bắc vào Nam
Từ cổ thành Quảng Trị
Từ mậu thân Huế
Từ Ban Mê Thuột- Nha Trang
Từ An Lộc Bình Dã
Từ Pleiku- Phan Rang

Nhưng khi lên tàu
Họ nghe lời cộng sản dụ dỗ
Họ đòi trở về
Để sống với quê hương
Và tình thương
của mẹ già, vợ trẻ
Và quê hương 
... chùm khế ngọt

Họ tranh đấu với sĩ quan Việt Nam trên tàu
Họ cho họ là yêu nước
Yêu quê hương
Và họ đã mãn nguyện
 Người Mỹ đã cho họ trở về
Vì thế giới này tôn trọng tự do
Không ai bắt buộc họ phải sống trong đau khổ 

Người  ta đã để cho họ trở về với Bác Hồ
Với cờ đỏ
Với kiếp nông nô
Mà những người khôn ngoan đã sớm từ bỏ...
 Và những người ngu dại  đã từng hoan hô Hồ Chí Minh
và theo lũ quỷ hôi tanh
Trong Mặt trận Giải Phóng
Cũng giã từ thiên đường đỏ
Như Trương Như Tảng
Trần Thúc Linh
Đoàn Văn Toại
Châu Tâm Luân
Nguyễn Văn Hảo
Lê Văn Hảo
Họ đã trở về
Họ được đảng hoan hô
Và sau đó
Họ được vào các lao tù
Để nghiền ngẫm hai chữ tự do


Hỡi những con người khốn khổ
Họ đã về quê hương độc lập 
Vì họ ước mơ
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe gọi tiếng xưa
Để nhớ trong tiếng vỗ bờNhưng khi họ trở về
Họ có trở lại mái nhà xưa?
Họ có ôm hôn bà mẹ già?
Họ có bồng đứa con thơ?
Họ có nghe người vợ trẻ hát "ầu ơ"?

Một năm, hai ba năm trôi qua
Chín, tám, mười, mười hai năm lao tù
Có người  đầu thai ở Thái Nguyên
Có người  tình nguyện làm quỷ  Pac Bó
Có người ở  lại 
Với nắm xương khô
Ở Cổng Trời
Để suy nghĩ cuộc đời khôn dại.
Có người được Mỹ rộng lòng cho định cư
Họ sang Mỹ làm gì?
Họ là những kẻ ngu si
Hay là  những tên gian trá?

Ngàn năm mây bay
Chuyện đời mấy ai hay
Chuyện con tàu Việt Nam Thương Tín
 Mấy ai còn nhớ mãi
Để gẫm suy cuộc đời khôn dại!
Nhưng bọn gian ác
Vẫn lừa gạt hằng ngày
Và con người vẫn thơ ngây
Chui vào lưới bẫy!

No comments: