Sunday, March 24, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA


 
HOÀNG SA
(Tưởng nhớ ngày 19 tháng 1 năm 1974)

Xướng
Thao thức đêm trường nhớ biển đông
Xót cơn nước bạc rẽ chia dòng
Giận quân gian xảo bày mưu kế
Ghét kẻ ngông cuồng tiếp nội công
Lau mặt lệ nhòa đau xót đảo
Trông mây tim thắt tái tê lòng
Thương con sóng vỗ than hồn nước
Giữa chốn ngàn trùng réo núi sông!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


HẬN LOÀI XÂM LƯỢC

Họa
Hận quân ngang ngược quậy trời đông
Cùng hướng bỗng dưng rẽ ngược dòng
Chiếm đảo giả vờ sang bảo vệ
Lấn bờ toan tính đến làm công
Thù nầy hả dạ - moi phanh cốt
Nợ đó sôi gan - móc lấy lòng
Thề quyết một mai ta lớn mạnh
Diệt loài xâm lược cứu non sông !

Võ Làng Trâm


HOÀNG SA
TÀU VÀ MỸ

Họa
Ký rồi chờ Mỹ tếch trời đông
Lặng lẽ cho quân hạm thẳng dòng
Bắn cháy tàu ra chưa rõ việc
Bắt gom người sót đã thành công
Hoàng Sa nuốt gọn theo thâm dạ
Ma Gạc phá luôn bởi  phản lòng
Đế quốc bắt tay ngầm  đổi  tráo
Máu xương dân Việt đã thành sông 

Nha Trang,20.03.2013 
Võ Sĩ Quý


TRẮC ẨN !!!

Họa
Lòng mong xuân đến mấy mùa đông
Gom ý dân đen hạ ít dòng :
"Tụi Mỹ tham tàn còn đuổi tới
Bọn Tàu lấn lướt lại thu công "
"Chờ cho vửng mạnh thì tan nước (xác)
Chống cự hơn thua mới hả lòng "
Đất tổ mất dần, sao nhịn được?
Ngán Tây, sợ Mỹ ! tội non sông !!!
LV Hạt ,
Saigon


HOÀNG SA BỨC TỬ

Họa
Hoàng Sa bức tử... một ngày đông
Tổ Quốc lâm nguy, lệ chảy dòng
Cũng bởi "bạn bè" chơi xỏ lá
Cho nên Tàu cộng mới thành công
Hận sầu đất mất-  tím bầm ruột
Thương xót  nhà tan- đau đớn lòng
Mong một ngày mai trời lại sáng
Xua thù, giành trọn vẹn non sông ! 
MAR. 21st. 2013
motthoi


HOÀNG SA
Họa
Nhân tâm trăn trở biển trời đông.
Từ độ Bắc kinh diễn ngược dòng.
Căm hận bá quyền quân cướp nước.
Khinh nhờn ô lại lủ tranh công.
Biên cương xâm lấn đau hồn nước.
Hải đảo tiêu hao xót tấc lòng.
Con Lạc cháu Hồng đâu chí cả.
Ai người lèo lái cứu non sông!

Hồ Trọng Trí
 
Kim longHỒN NỨỚC

Mưu đồ thôn tính biển phương đông
“Môi hở lạnh răng” ký lệch dòng!
Căm bọn  ngoại bang bày kế sách
Ghét  bầy nội gián chực tâng công
Giặc còn tham vọng sao cam dạ
Ta quyết hợp châu (2) mới hả lòng
Hào khí Đông A hồn đất việt
Âm vang sát thát dậy non sông !...
Lê Đăng Mành
(2) Châu về hợp phố

HOÀNG SA

Họa
Tàu to súng lớn với dân đông
Muốn cướp HOÀNG SA để xẻ dòng
Căm bọn quân gian bày kế hiểm
Thù bầy giặc xảo đặt mưu công
Trời NAM đoàn kết không lùi bước
Đất VIỆT cùng nhau lại một lòng
Thề quyết đấu tranh trừng trị chúng
Bảo toàn hải đảo giữ non sông
Trần Ngộ 
 Lâm Đồng


TƯỞNG NIỆM
CÁC TỬ SĨ HOÀNG SA


Họa

Ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện Tây, Đông,
Như lúc thời gian chảy ngược dòng…
Hào kiệt dẫu nguy  không lép vế,
Anh hùng dù khuất chẳng quên công.
Trung quân đại đảm nêu cao nghĩa,
Vị quốc vong thân khắc đáy lòng.
Quân tử, thất phu xin ráng nhớ,
Bao người liều chết giữ non sông.

Dương Hồng Kỳ

NHỚ HOÀNG SA

Họa
Trời Tây man mác nhớ phương Đông
Chạnh tưởng Hoàng Sa lệ ứa dòng
Hận cũ dân Nam hoài tạc dạ
Gương xưa sử sách mãi ghi công (1)
Nam Quan vời ngóng tim se thắt
Hải đảo trông sang nhức nhối lòng
Di sản tổ tiên truyền hậu thế

Cớ nào đành đoạn tách non sông!
Duy Trà - OKC

 (1) Hải Quân VNCH.


QUÊ TA

Họa
Sấm chớp vang rền một cõi Đông
Triều dâng, sao thác chửa khơi dòng ?
Vần xoay thế cuộc do con tạo
Suy thịnh chu kỳ luật Hóa Công
Bản Giốc gió gào đau rát ruột
Hoàng Sa sóng thét hận sôi lòng
Quê ta, sao Chệt tung hoành nhỉ?
Đứng dậy mà đòi núi với sông !
Ngô Minh Hằng


HOÀNG SA

Đất trời ta rộng tây sang đông, 
Lịch sử ngàn năm chảy thuận giòng.
Căm giận Cộng quân rày cướp đảo,
Ngậm ngùi chiến sĩ đã ra công.
Xót đoàn ngư phủ nghe bầm ruột,
Thương đám đấu tranh đến nát lòng,
Ta quyết đứng lên đòi đất tổ,
Rồi ta xây dựng lại non sông.
Sơn Trung

No comments: