Monday, January 21, 2013

GIỚI THIỆU CỮA TRỜI RỘNG MỞ

Xin giới-thiệu
sách mới
CỬA TRỜI RỘNG MỞ
của

LỜI TỰA
TRỜI DẠY: Nhất Âm Nhất Dương Vi Chi Đạo
CON ĐƯỜNG TRỜI VẠCH RA: Quân Bình Âm Dương Là Nguyên Lý Để Ổn Định Và Phát Triển
TRỜI CẢNH BÁO: Vật Nào, Người Nào Đi Ngược Lại Con Đường Trời Vạch Ra Thì Việc Hung Dữ Sẽ Xảy Ra
Xã hội loài người đang có 2 vấn nạn to lớn chưa thể giải quyết được: Hố ngăn cách giàu nghèo mỗi ngày mỗi sâu rộng. Chiến tranh liên miên có thể đưa đến chiến tranh nguyên tử làm hủy diệt toàn nhân loại.
Sách này là một tập hợp gồm nhiều bài viết ngắn đã được đăng trên các báo mạng kể lại những câu chuyện có thật trong cuộc đời tác giả và những dòng suy nghĩ của một người Phương Đông trước nhiều vấn đề trong tình hình hiện tại và Con Đường Trời Vạch Ra với xã hội loài người.
Sách dày 244 trang
Giá bán $12
Thư từ liên lạc:
NHÀ XUẤT BẢN VĂN MỚI
P.O.BOX 287
Gardena, CA 90248
Điện thoại: (310) 366-6867

No comments: