Sunday, December 23, 2012

SƠN TRUNG * THẾ LÀ ĐÃ RÕ

THẾ LÀ ĐÃ RÕ 
Sơn Trung
 
Nhân dân ta  trước đây mt s theo chủ nghĩa cộng sản vì bị mê lầm, vì bị bắt buộc nhưng tđầu thế kỷ XXI tại Nga, chủ nghĩa cộng sản đã bđào thải, và nay  tại Trung Quốc, thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân đã khai tử một cách âm thầm cái chủ nghĩa Marx sai lầm, phá hoại kinh tế quốc gia, và văn hóa dân tộc. Mặc dầu vậy, họ vẫn theo chính sách độc tài đảng trđể dễ dàng bắt nhân dân làm nô lệ cho giai cấp thống tr.

Tại Việt Nam cũng vậy, đảng trở thành một tổ chức Mafia ngang nhiên cướp tài sản quốc gia và tài sản nhân dân, họ dùng công an và quân đội để chém giết, đàn áp và khủng bố dân chúng. Cộng sản là một bọn tàn ác gian xảo. Chúng lấy khủng bố và lừa dối làm chính sách trường tồn. Hồ Chí Minh đã chạy theo cộng sản Nga, Tàu, lấy danh nghĩa là tinh thần quốc tế, xã hội chủ nghĩa để che đậy chủ nghĩa đế quốc của Nga Tàu, và chủ trương làm nô lệ cho thế lực Nga Tàu mà trấn áp và lừa bịp nhân dân.

 Nay thì Hoàng Sa, Trường Sa đã mất, biên cương miền Bắc đã bị Tàu xâm chiếm, và nhân dân ta đồng loạt ý thức rằng đảng cộng sản đã bán nước cho Trung Cộng để nhận vũ khí, lương thực,  binh lính Trung Cộng Liên Xô,   và để chống lại nhân dân.

Tuy đã cam tâm phục tòng 16 chữ vàng và bốn tốt của Trung Quốc, bọn họ cũng khéo đóng trò.Họ mua tàu bay, tàu lặn Nga, giao thiệp với Đông Nam Á, với Ấn Độ, với M để chứng tỏ rằng hđang liên kết đồng minh, "tìm đường cứu nước"... 

Thực ra họ chỉ khua môi. Trong hội nghÁ Châu, Việt Cộng, Miên Lào im lặng không dám lên tiếng chống đối Trung Cộng. Thỉnh thoảng cả bọn họ sang Trung Quốc quỳ mọp tung hô. Đôi khi bọn họ cũng lên tiếng bảo vệ lãnh thổ trong khi những tên khác hô hào " chống diễn biến hòa bình", làm cho một số dân chúng hoang mang không hiểu bọn chúng giở trò gì. 

Trong khi chúng nói bảo vệ lãnh thổ nhưng chúng lại sai công an cấm đoán, đánh đập nhân dân, bỏ tù những ai kêu gọi lòng yêu nước, chống Trung cộng xâm lược.

Như vậy là bọn chúng thống nhất hành động bán nước cho Trung Cộng nên khủng bố, cấm đoán biểu tình chống Trung Cộng.  Tuy nhiên chúng vẫn chơi trò ma quỷ.  Bọn chúng chơi trò ú tim này là vì không dám tuyên bố rõ việc bán nước của chúng, sợ nhân dân nổi dậy. Nay đã đến lúc chúng phải lật tẩy.

 Trần Đăng Thanh là  tên quân tiên phong mở đường. Chúng nó đẩy cho Trần Đăng Thanh đi trước lãnh đạn. Như vậy, tiếng nói của Trần Đăng Thanh là tiếng nói chính thức cuả bọn Cộng sản Việt Nam, tuyên bố là cam tâm bán nước cho Trung Cộng và cương quyết chống Mỹ.

 Theo Tàu chống Mỹ là mệnh lệnh của đảng cộng sản Việt Nam. Nó thống nhất từ Hồ Chí Minh đến nay, và t quốc nội đến hải ngoại. Công cuộc vận động của cộng sản ở hải ngoại đã thành công cho nên bọn cộng sản và thân cộng đã theo hai chủ đề đó mà viết và  nói:
+ Về chủ đề chống Mỹ đã có Vũ Quốc Thúc, Trịnh Khải lên tiếng cổ vũ, nấp dưới là bài "Trung lập chế".
+ Chủ đề thứ hai là theo Tàu thì đã có một tên nào đó trước đây trên đài  BBC đã lên tiếng Việt Nam là của Trung Quốc. Về chủ đề này, một số không nói rõ là theo Tàu nhưng ẩn nấp dưới khẩu hiệu nhân đức là hoà hợp, hòa giải, quên hận thù, bỏ cờ vàng, đừng tranh đấu tích cực chống cộng để theo Việt Cộng bán nước, đầu hàng Trung Quốc. 

Tình hình thế là đã rõ. Tất cả bọn kêu gọi Trung lập, chống Mỹ, bỏ cờ vàng, bỏ tranh đấu chống cộng, hòa hợp hòa giải là cùng một bọn với Trần Đăng Thanh là một bọn phản quốc hại dân. Đồng bào trong và ngoài nước hãy nhớ tên và nhớ rõ bộ mặt của bọn chúng. 
 

No comments: