Saturday, December 22, 2012

DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN * ĐẠI TÁ MÃN THANH

“Đại tá Trần Đăng Thanh chỉ đạo về Biển Đông

 cho lãnh đạo các trường Đại học”

                      

                              Đại Tá ” Poo Poo Head ”

DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN- Mới vào đầu bài chỉ đạo hắn đã đưa cái “miếng ăn” ra hù dọa các giảng viên các trường đại học qua câu nói: {Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu} .Hắn răn đe giảng viên các trường đại học rằng muốn có “sổ lương hưu”, thì phải ra sức bảo vệ cái chế độ độc đảng này,bảo vệ cái chế độ XHCN này,vì cái chế độ độc đảng này còn tồn tại thì chúng ta mới có lương hưu.Hắn phát biểu không khác gì TBT Nguyễn Phú Trọng, vừa phát biểu trong buổi lể kỷ niệm Hội cựu chiên binh rằng, thì, là,chúng ta hãy ra sức bảo vệ đảng,bảo vệ chế độ,bảo vệ những thành quả cách mạng mà chúng ta đã đạt được,có như vậy chúng ta mới tận hưởng được những thành quả mà chúng ta đã có được,nhưng không bao giờ nghe trong bài diễn văn T Trọng nhắc đến bảo vệ sự toàn vẹn tổ quốc VN.

Hu hu khổ thân Tổ quốc XHCN chưa!


   
                                        Đại Tá ” Poo Poo Head ”

The Luc Thu Dich: Chỉ qua phát biểu của ông Đại Tá ” Poo Poo Head ” ( Mỹ gọi là đầu cứt ) thì biết lá các nhà lãnh đạo VN hiện nay không có một tư duy và tầm nhìn thời cuộc một cách sáng suốt rồi !

1) Với Mỹ : Bắt tay với Mỹ nhưng vẫn còn thủ khẩu súng để bắn lại ! Nếu đã nghi ngờ như vậy thì bang giao và chơi với nó làm gì? Điều buồn cười nhất là sợ Hoa Kỳ ” diễn biến hòa bình ” qua đào tạo giáo dục mà lại cho con em mình nườm nượp qua Mỹ học ! Hầu hết cán bộ cao cấp từ Tỉnh Ủy trở lên đến Bộ Chính Trị đều có con em học tại Mỹ ! Sao không cho qua TQ học?BỬU CHỈ: BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆT

              ĐÂY ÁM CHỈ BỌN CỘNG SAN?

                             Bửu Chỉ (tự họa)
                                            Bửu Chỉ (tự họa)


NTT: Bửu Chỉ nói với tôi là anh tuổi Đinh Hợi (1947) nhưng hồ sơ của anh ghi năm 1948, nên ta thường gặp dòng này khi đọc tiểu sử của anh: Bửu Chỉ sinh ngày 08.10.1948 tại Huế – Mất lúc 2giờ 25 ngày 14.12.2002 tại Huế. Nay đã tròn 10 năm mất người họa sĩ tài hoa, xin giới thiệu cùng bạn bộ tranh đả kích của anh có tên BẠCH THƯ VỀ BỌN CÁO QUỶ QUYỆT:

Bọn cáo có một thứ đạo đức riêng. Lấy sự lưu manh làm thái độ sống. Sự quỷ quyệt làm cách ứng xử với đời. Sự đa nghi và gian ác làm lợi khí tự vệ. Và chúng đùa giỡn với lẽ sống chết của mọi người trên hai tay…

                                 
                                 

                                 
                                

Bình luận về bài rao giảng của ông Đại tá Trần Đăng Thanh

                   

                                           Việt gian Đại tá Trần Đăng Thanh


Đoan Trang - Bao nhiêu năm qua, đã có những học giả, nhà khoa học, ở trong và ngoài nước, có hoặc không có chuyên môn liên quan, thầm lặng nghiên cứu về Biển Đông, vượt qua những khó khăn, cực nhọc về điều kiện vật chất và tinh thần, vượt qua sự dò xét, nghi ngờ của các đồng chí an ninh rỗi việc, vượt qua cả muôn vàn ức chế đời thường. Những Từ Đặng Minh Thu, Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Trường Giang, Dương Danh Huy, Lê Minh Phiếu, Trần Trường Thủy, Nguyễn Lan Anh, Vũ Quang Việt, Vũ Hữu San, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Nhã… Tất cả đều đã lao vào nghiên cứu, lặng lẽ và âm thầm, chỉ với mục đích “vì chủ quyền của Việt Nam”, “vì công lý và hòa bình trên Biển Đông”…

 

Không có nhận xét nào:

No comments: