Monday, November 12, 2012

QUỐC HỌC XƯỚNG HỌA THI

 

NGUYÊN XƯỚNG
Tư Nguyên  Bùi Ngoạn Lạc
 Nguyên giáo sư Quốc Học Huế


VÀO ĐÔNG

Đất trời đổi tiết chuyển vào Đông,
Khí lạnh se da buốt tận lòng.
Đồng cỏ bình minh sương đọng tuyết,
Xe nhà buổi sáng kính nhòa bông.
Chim đàn tung cánh về Nam sưởi,
Gia súc ẩn chuồng tránh gió thông.
Vạn vật ngủ yên tường bất động,
Xuân nồng há để khách chờ mong?
Tư Nguyên
San Jose, Lập Đông Nhâm-Thìn


TIẾNG XƯA

Họa
Nhớ người so phiếm một chiều đông
Dạo khúc Nam Ai tê tái lòng
Âm vọng xa xăm hồn bảng lảng
Tiếng chùng sâu lắng dạ lông bông
Mờ trong sương khói u hoài gió
Cao ngất tầng mây vi vút thông
Ước vỗ cánh bay tìm dĩ vãng
Phương trời ngày cũ thỏa lòng mong.
Nov-12-2012
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 ĐÔNG KHỨ XUÂN LAI
họa
Cơ trời nay đã chuyển sang Đông,
Khắp chốn nhân gian  giá buốt lòng.
Sông núi quay cuồng  bao trận bão 
Phố phường trắng toát một màu bông 
 Chim khôn  xa lánh miền băng tuyết,
Muông dại  giãi dầu  tiết trúc thông
Rồi một ngày mai xuân trở lại
Thỏa lòng thiên hạ những chờ mong.
Sơn Trung họa
Ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

No comments: