Friday, November 2, 2012

NGUYỄN HÀM THUẬN * ƯỚC GÌ EM LÀ BIỂN LẶNG

ƯỚC GÌ EM LÀ BIỂN LẶNG
Nguyễn Hàm Thuận Bắc


 (Mến tặng Nguyễn Phương Uyên)
Trường Sa, ngày đêm canh đảo
Sao trời thao thức nhớ em
Ước gì em là biển lặng
Ru anh bờ sóng dịu hiền

Trường Sa ngày đông gió lạnh
Mây trời vần vũ dọc ngang
Ước gì em là tia nắng
Xuyên mây rọi xuống biển vàng

Trường Sa ngày hè bỏng cháy
Nắng nôi rát mặt rát mày
Ước gì em là mây đảo
Mát che người lính nơi đây!

Trường Sa vào mùa bão tố
Mưa tràn, sóng dựng, biển dâng
Ước gì em là tấm áo
Cho anh mặc để che thân

Trường Sa giặc Tàu hay tới
Nghênh ngang chiến hạm dọa người
Ước gì em là cuồng bão
Nhấn chìm hết lũ đười ươi!

Nay vừa nghe tin sét đánh
Công an đã bắt em rồi!
Sao nỡ bắt người vô tội?
Thương nhà, yêu nước…
Trời ơi!

QUÊ CHOA

No comments: