Sunday, October 28, 2012

TRẦN CÔNG * HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT CỘNG TẠI HẢI NGOẠI


HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT CỘNG
 TẠI HẢI NGOẠI 
Trần Công


Trong bao nhiêu năm nay, cộng sản đã ra sức phá hoại các cộng đồng hải ngọai. Cộng sản đã bắt chước  đường lối gian manh của Nguyễn Tất Thành, sau này là Hồ Chí Minh, là nói xấu, chia rẽ hàng ngũ quốc gia.và xâm nhập vào các tổ chức quốc gia để phá hoại và cướp bóc.Đường lối chung là gây chia rẽ trong cộng đồng hải ngoại, làm suy yếu lực lượng cộng đồng.. 

 Phương thức  hành động là :
+ Chúng giả danh là sĩ quan, đã ngồi tù, hay con cái các nhà văn danh tiếng. Chúng cũng mua chuộc các sĩ quan, nhà văn  vốn ở Miền Nam, vốn ở trong hàng ngũ quốc gia để tuyên truyền phá hoại  như việc chúng giả danh con nhà văn Vũ Trọng Phụng để tuyên truyền hay vu khống các nhân vật VNCH như chúng bịa đặt về luật sư Trần Văn Tuyên, về nhà văn Nguyễn Thị Vinh
+ Chúng mua chuộc các sĩ quan, nhà  văn , văn nghệ sĩ , các tu sĩ hay các các vị ở trong chính quyền cộng hòa như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy,Nhất Hạnh, Phạm Minh Mẫn...để tuyên truyền, phá hoại khối thống nhất của hải ngoại.
+Chúng tạo thanh thế rồi xâm nhập vào các cộng đồng gây chia rẽ.hay loan tin thất thiệt.
+Chúng dùng báo chí, e mail để khuấy động, hoặc kích bác chia rẽ trong cộng đồng.

Đường lối hoạt động là :
+Chúng gây chia rẽ. làm cho anh em  bôi xấu nhau, vu cáo... như chúng đã làm trong các hội đoàn quân nhân hải ngoại.
+Chúng nhân danh chống cộng hay nhân danh công bằng như nhóm Liên Thành và Giao Điểm để gây ra xung đột tôn giáo có lợi cho cộng sản.. Một vài người  đứng đàng sau, giả làm sư để chống Thiên Chúa giáo và giả Thiên chúa giáo để mạ lỵ, vu khống Phật giáo, mà Phật giáo Thống NHất hiện nay là một trong những cột trụ vĩ đại chống đỡ ngôi nhà Việt Nam trước sự phá hoại, xâm chiếm của Việt Cộng và TRung Cộng.
Khoảng 1963, bọn cộng sản đã thực hiện âm mưu xúi dục chiến tranh tôn giáo tại Miền Nam. Chúng cho người đến vùng Thiên chúa giáo kêu gào rằng nhà thờ bị Phật tử đốt, chúng cũng đến vùng nhiều Phật tử loan tin nhà chùa bị Thiên Chúa giáo đốt. Nhưng lúc đó đồng bào ta sáng suốt không măc mưu bọn cộng sản gian manh! Ngày nay, chúng lại giở thủ đoạn xảo quyệt này. Xin các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị lãnh đạo cộng đồng và tất cả đồng bào ta phải sáng suốt, đề phòng những âm mưu và thủ đoạn gian ác của cộng sản.
+Chúng dùng danh nghĩa chống cộng, tố cộng để  phá hoại uy tín những vị có uy tín như một số cá nhân đã liên kết để vu cáo Nguyễn Chí Thiện là Việt Cộng nằm vùng,..Họ làm như thế cũng để cộng đồng ta chia thành hai phe ủng hộ và chống mà chia rẽ nhau.
+Chúng cố tìm cách phá hoại nêu lên mọi lý do để làm nhụt chí tranh đấu cho dân chủ Việt Nam. Trong vụ đài SBTN kêu gọi ký tên kêu gọi đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, đặc biệt là vụ Việt Khang. Chúng tung tin ký tên vào Thỉnh nguyện thư thì bị Việt Cộng trả thù, tranh đấu cho Việt Khang là làm hại Việt Khang, ký thỉnh nguyện thư là bị  nhóm SBTN lợi dụng.
+Chúng giả danh đảng phái quốc gia  lập ra  ra các cuộc phê bình văn học, sử học, dịch thuật  để cộng đồng ta kẻ bênh, người chống gây ra chia rẽ.
+Chúng mượn miệng một số người kêu gọi hòa hợp hòa giải, hoặc đừng theo Mỹ như nhóm Trịnh Khải, Vũ Quốc Thúc để làm suy yếu tinh thần chống cộng đôc tài, đòi tự do dân chủ cho Việt Nam
+Chúng cũng mượn người Mỹ che chắn cho âm mưu xâm nhập cộng đồng như viện Trần Nhân Tông, đứng sau do Thomas Patterson . Chúng ta nên biết tinh thần Trần Nhân Tôn là chống Trung Quốc xâm lược chứ không phải là phụ họa cho bọn bán nước, đầu hàng Trung Cộng, cướp đất của dân, đàn áp nhân dân, bóp chẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân.
+ Để phá hoại tinh thần quốc gia chống cộng sản sản, chúng đề nghị lấy ngày quốc hận 30- 4 làm ngày  " hòa giải"..., và bỏ cờ vàng lẫn cờ cộng sản.. Không ai mắc mưu chúng. Mặt nạ của chúng đang lộ dần
Đất nước ta hiện nay có hai hiểm họa:
+Bị Trung Quốc xâm lược, chúng ta phải nỗ lực chống ngoại xâm
+Bị bọn cộng sản bán nước, chúng còn cướp đất. cướp nhà cửa của nhân dân và bóp nghẹt mọi thứ tự do dân chủ của nhân dân.

Chúng ta phải tập trung nỗ lực giải quyết hai vấn đề này. Đừng để mắc mưu kế thâm hiểm của cộng sản. Chúng ta đã thành công trong vụ Trần Trường, vụ cờ vàng, vụ Thỉnh nguyện thư, vụ Hồng Vân.. Chúng ta phải giữ vững tinh thần chiến đấu. Một thời gian ngắn nữa, tình hình sẽ biến chuyển và có lợi cho chúng ta.
Ngày nay, cộng sản đã có hàng chục ngàn sinh viên du học, hàng chục ngàn công nhân xuất khẩu, hàng vạn du khách và hàng tỷ đồng để thực hiện việc công khai đánh phá cộng đồng. Nhưng chúng càng nổi lên thì sẽ bị tiêu diệt như vụ mậu thân (1968).

Xin các vị lãnh đạo cộng đồng và đồng bào phải chuẩn bị đối phó cho những ngày sắp tới với tinh thần quyết tâm và sự sáng suốt.

Muà thu 2012
Trần Công

No comments: