Monday, October 8, 2012

TRỊNH NGỌC BẰNG * TIỄN NGUYỄN CHÍ THIỆN


Tiễn đưa Nguyễn Chí Thiện.
TRỊNH NGỌC BẰNG 


Tiễn đưa anh một ngày thu buồn
tiễn đưa anh mây trời lang thang
những bạn già đâu còn nước mắt
cũng đâu cần một mảnh khăn tang

Cuộc đời anh một thời oan nghiệt
chế độ này bạo quỷ lên ngôi
tuổi xuân anh tháng ngày tù tội
được tha ra thân xác rã rời !

Cả một đời thương dân mến nước
anh không chịu mắt mù tai điếc
anh hiên ngang bằng những bài thơ
bằng tính mạng đấu tranh không tiếc

Thơ anh những bông "Hoa Địa Ngục"
từ tận cùng đáy ngục đêm đen
những lời thơ hùng tráng cất lên
quốc dân tỉnh, kẻ thù run sợ !

Những tháng ngày cuối đời luân lạc
anh miệt mài cảnh tỉnh quốc dân
họa mất nước trước mắt quá gần
sao vắng vẻ anh hùng hào kiệt !

Tin anh mất bao người thương tiếc
anh ra đi để lại ngậm ngùi
sống khôn đã vẹn một đời
thác thiêng hồn vẫn nhớ lời nước non

Anh ra đi chúng tôi ở lại
sẽ một lòng tiếp nối bước chân
đường lịch sử tiếp nối lần
cảm ơn anh đã góp phần lớn lao

Tiễn anh về cõi trời cao
hồn anh linh hiển quyện vào núi sông
giúp dân đoàn kết chung lòng
ngày mai đất nước thoát vòng ma vương !

Vĩnh biệt anh vạn tiếc thương !

               Trịnh Ngọc Bằng, 6/10/2012.


                                                  

No comments: