Thursday, October 4, 2012

ĐỖ NGỌC UYỂN * TỘI ÁC CỘNG SẢN

                        Tù Cải Tạo: Tội ác chống nhân loại của Cộng sản VN
Đỗ Ngọc Uyển

Sau khi chiếm ?ược chính quyền tại Miền Bắc Việt Nam vào năm 1954, Hồ Chí Minh ?ã bê nguyên cái mô hình "hoc tập cải tạo" của Mao Trạch ?ông từ Trung Cộng vào Miền Bắc Việt Nam. ?ây là một kế hoạch nằm trong chính sách giết người có chủ ?ích, có tính toán dưới cái chiêu bài giả hiệu là "cải tạo" những người chống ?ối chủ nghĩa xã hội ?ê? trở thành công dân của nước xã hội chủ nghĩa. Với kế hoạch "cải tạo giết người" này, Hồ Chí Minh ?ã giết và thủ tiêu 850,000 người dân Miền Bắc trong những cái gọi là "trại học tập cải tạo."

Sau ngày 30-4-1975, lũ Việt gian cộng sản cũng tiếp tục kế hoạch giết người này, và chúng ?ã giết và thủ tiêu 165,000 quân, cán, chính VNCH và những người quốc gia trong 150 "trại cải tạo" của chúng trên toàn lãnh thô? Việt Nam.


"Học Tập Cải Tạo" Bắt ?ầu tại Miền Bắc Việt Nam

?ê? xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Miền Bắc Việt Nam, Hồ Chí Minh ?ã tiêu diệt tất cả những thành phần chống ?ối bằng những kế hoạch khủng bố sắt máu như: Rèn Cán Chỉnh Quân, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Cải Cách Ruộng ?ất, và ?àn áp những phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, Trăm Hoa ?ua Nở. Số nạn nhân của những vụ khủng bố này không ai biết là bao nhiêu, nhưng có thể ước tính là trên một triệu người, bởi vì chỉ riêng vụ gọi là Cải Cách Ruộng ?ất ?ã có 700,000 nạn nhân. Nói chung, cho tới ?ầu năm 1960 toàn thể xã hội Miền Bắc ?ã bị "cào bằng," không còn giai cấp (social class). Các giai cấp trí, phú, ?ịa, hào ?ã bị ?ào tận gốc, trốc tận rễ. Không ai có quyền tư hữu và mọi người ?ều nghèo khổ, ?ói rách như nhau. Mỗi năm, mỗi người ?ược phát 2 thước vải thô Nam ?ịnh chỉ có thể may ?ược một cái quần hay một cái áo, và hàng tháng ?ược phát 15kg gạo, 200gr ?ường. Chưa hết, với chủ trương tuyệt diệt những thành phần chống ?ối, Hồ Chí Minh ?ã chỉ thị cho cái quốc hội bù nhìn "ban hành" một nghị quyết về "học tập cải tạo." ?ây là một mẻ lưới "vĩ ?ại" cuối cùng nhằm vét hết những thành phần có thể gây cản trở cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của y. Các trại "cải tạo" của Hồ Chí Minh ?ược rập theo ?úng khuôn mẫu các trại "lao cải" (laogai hay laojiao) của Mao Trạch ?ông. . . Theo lệnh của Hồ, quốc hội cộng sản ?ã "ban hành" một Nghị Quyết (Resolution) về "học tập cải tạo" mang số 49-NQTVQH ngày 20-6-1961. Căn cứ vào nghị quyết này, hội ?ồng chính phủ ?ã "?e?" ra cái Thông Tư (General Circular) số 121-CP ngày 8-9-1961 ?ê? áp dụng trong toàn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Những nạn nhân bị chi phối bởi cái nghị quyết trên gồm những thành phần sau ?ây:

1. Tất cả những gián ?iệp nguy hiểm, những biệt ?ộng; tất cả những quân nhân và viên chức hành chánh của chính quyền quốc gia trước ?ây.

2. Tất cả những nhân vật nòng cốt của các tổ chức và ?ảng phái ?ối lập.

3. Tất cả những thành phần ngoan cố thuộc giai cấp bóc lột và những kẻ chống phá cách mạng.

4. Tất cả những kẻ chống phá cách mạng ?ã bị tù và hết hạn tù nhưng không chịu cải tạo.

Bốn thành phần trên ?ây ?ều có một ?ặc ?iểm chung mà cộng sản gọi là "những thành phần ngoan cố, chống phá cách mạng." (obstinate counter-revolutionary elements). Thời gian "cải tạo" ?ược ấn ?ịnh là 3 năm, nhưng sau 3 năm mà chưa "tiến bộ" thì "cải tạo" thêm 3 năm nữa và cứ như thế tiếp tục tăng thêm 3 năm nữa. cho ?ến khi nào "học tập tốt, cải tạo tốt" thì về, thực tế là vô thời hạn. Ngoài Hồ Chí Minh và những tên ?ồng ?ảng ra, không ai biết ?ược số nạn nhân bị ?ưa ?i "cải tạo" là bao nhiêu; nhưng có thể ước tính là nhiều triệu người, căn cứ vào con số nạn nhân chết trong các "trại cải tạo" là 850,000 người do Tổ Chức Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (The Victims of Communism Memorial Foundation) ?ưa ra: (.When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in reeducation camps ...)


"Học Tập Cải Tạo" tại Miền Nam Việt Nam

Cộng sản ước tính rằng tại Miền Nam có 1,300,000 người ?ã tham gia vào chính quyền Quốc Gia và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và mỗi gia ?ình có 5 người; như vậy là có 6,500,000 người có nợ máu với chúng. Những người nào phục vụ trong quân ?ội hay trong chính quyền thì phải ?i "cải tạo" và những thành phần còn lại trong gia ?ình thì phải ?i những "khu kinh tế mới;" cũng là một cách ?ưa ?i ?ầy ải tại những vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh. ?ây là một kế hoạch "tắm máu trắng" ?ã ?ược nghiên cứu và tính toán rất kỹ của của tập ?oàn Việt gian cộng sản.

Một tháng sau khi xâm chiếm ?ược Miền Nam, lũ bán nước cộng sản áp dụng Nghị Quyết số 49-NQTVQH ngày 20-6-1961 và Thông Tư số 121-CP ngày 8-9-1961 của chúng ?ê? ?ưa một triệu quân, cán, chính VNCH và những người quốc gia chống cộng ?i "học tập cải tạo," thưc chất là ?ưa ?i tù ?ê? trả thù (revenge). ?ây là cung cách hành xử man rợ của thời trung cổ. Và bằng lối hành xử dã man, rừng rú này, cộng sản ?ã phạm 5 trong số 11 Tội Ác chống Nhân Loại [1] (Crimes against Humanity) theo luật pháp quốc tế ?ược dự liệu tại ?iều 7 của ?ạo Luật Rome (Article 7 of The Rome Statute) như sau:

Tội ác thứ 1 - Tội cầm tù hay tước ?oạt tự do thân thể một cách nghiêm trọng, vi phạm những ?iều luật căn bản của luật pháp quốc tế (Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law)

Những người bị cộng sản cầm tù (imprisonment) sau ngày 30-4-1975 là những người bị cộng sản trả thù vì lỶ do chống cộng tức lỶ do chính trị. Cộng sản không thể mang những người này - công dân của một một quốc gia ?ộc lập ?ã bi. Việt gian cộng sản, tay sai của Quốc Tế 3, xâm chiếm bằng vũ lực (aggression) một cách phi pháp - ra toà án ?ê? kết tội. Cộng sản nguỵ biện một cách láo xược rằng những người này là những tội phạm chiến tranh (war criminals) theo ?iều 3 của ?ạo luật về tội chống phá cách mạng ban hành ngày 30-9-1967 của chúng (article 3 of the 30 October 1967 law on counter-revolutionary crimes) và rằng nếu mang ra tòa án xét xử thì những người này có thể bị kết án từ 20 năm tù ?ến chung thân hay tử hình; nhưng vì chính sách "khoan hồng" và sự "chiếu cố" của ?ảng nên những người này ?ược ?ưa ?i "học tập cải tạo" thay vì ?ưa ra toà án xét xử. ?ây là một sự nguỵ biện trơ trẽn và lếu láo. Luật rừng rú của ?ảng cộng sản không có một chút gì gọi là công lỶ của thời ?ại văn minh mà chỉ là một công cụ man rợ của thời trung cổ ?ê? khủng bố người dân Miền Bắc dưới sự thống trị của chúng, và không thể mang ra áp dụng cho công dân của một quốc gia văn minh như VNCH ?ược.

Tóm lại, giam cầm người không chính thức kết án, không xét xử (imprisonment without formal charge or trial) là vi phạm nhân quyền và là Tội Ác chống Loài Người.

Tội ác thứ 2 - Tội tra tấn, hành hạ (Torture)

?ối với cộng sản, các quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà và những người quốc gia chống cộng là kẻ thù không ?ội trời chung của chúng. Do ?ó, một khi ?ã sa cơ rơi vào tay chúng là dịp ?ê? chúng trả thù bằng tra tấn và hành hạ. Mục ?ích trả thù của chúng là nhằm tiêu diệt hết khả năng chống cự của cả thể chất lẫn tinh thần của người tù. Sau ?ây là vài ?òn thù tiêu biểu:

a. Hành hạ bằng cách bỏ ?ói - ?ây là một ?òn thù thâm ?ộc nhằm tiêu diệt Ỷ chí của người tù về lâu về dài. Người tù bị ?ói triền miên, không còn nghĩ ?ến chuyện gì khác ngoài miếng ăn. Quanh năm suốt tháng không một bữa ?ược ăn no; càng ăn càng ?ói và ?ói cho tới khi chết. Ngay cả trong giấc ngủ cũng chỉ mơ ?ến miếng ăn. Bát cơm và miếng thịt là một ước mơ xa vời. Trên nguyên tắc, mỗi người tù ?ược cấp mỗi tháng 12kg gạo. Nhưng thực tế, người tù chỉ ?ược cấp ngô, khoai, sắn, bo bọ tương ?ương với 12kg gạo mà chúng gọi là "quy ra gạo." Ngô, khoai, sắn và bo bo mà chúng cho tù ăn là những thứ ?ược cất giữ lâu ngày trong những kho ẩm thấp, bị mục nát, hư hỏng và ?ầy sâu bọ. Với số lượng và phẩm chất lương thực như thế, tính ra chỉ cung cấp ?ươc khoảng từ 600 ?ến 800 calories một ngày, không ?ủ ?ê? sống cầm hơi, lại phải làm công việc khổ sai nặng nhọc cho nên ?ã có rất nhiều tù nhân chết vì ?ói, vì suy dinh dưỡng. Sau ?ây là một ví dụ: vào cuối năm 1978, tại trại 2 thuộc liên trại 1 Hoàng Liên Sơn có một anh bạn tù vì "lao ?ộng" nặng nhọc và suy dinh dưỡng ?ang nằm chờ chết. Anh em bạn tù thấy vậy bèn hỏi xem anh ta có muốn nhắn gì về cho vợ con hay người thân không? Anh bạn tù sắp chết nói rằng anh ta chỉ muốn ?ược ăn no một bữa khoai mì luộc! Nghe vậy, có một anh tù, vì thương bạn, ?ã mạo hiểm chui qua hàng rào, ?ào trộm vài củ khoai mì do chính tù trồng, mang về luộc, rồi mang lên cho bạn thì anh bạn ?ã chết. Thỉnh thoảng tù cũng ?ược cho ăn cơm nhưng lại ?ộn hai phần sắn hay khoai với một phần gạo, và mỗi bữa ăn, mỗi người ?ược phân phát một chén nhỏ với nước muối. ?ến mùa "thu hoạch" ngô và khoai mì do tù trồng, anh em tù cũng ?ược cấp phát ngô và khoai mì luộc. Mỗi bữa ăn ?ược phân phát hai cái bắp ngô, chỉ ?ếm ?ược chừng 1000 hạt, và khoai mì thì ?ược cấp phát hai khúc, mỗi khúc ngắn ?ô. một gang tay. Còn thịt thì chỉ ?ược cấp phát vào những dịp ?ặc biệt như ngày tết Nguyên ?án, ngày lễ ?ộc lập của chúng, ngày sinh nhật "Bác"của chúng; mỗi phần ăn ?ược khoảng 100gr thịt heo hay thịt trâu.

Bỏ ?ói tù là một thủ ?oạn tra tấn/hành hạ (torture) ?ê tiện, có tính toán của cộng sản. Ngoài việc huỷ diệt Ỷ chí của người tù, sự bỏ ?ói còn nhằm huỷ hoại thể chất của người tù ?ê? không còn sức ?ề kháng chống lại bệnh tật. Do ?ó, ?ã có rất nhiều anh em mắc những chứng bệnh do suy dinh dưỡng như lao phổi, kiệt sức, phù thũng, kiết lỵ, ghẻ lơ?., và có rất nhiều cái chết rất ?au lòng chỉ vì ?ói, vì suy dinh dưỡng, vì thiếu thuốc men và không ?ược chữa tri..

b. Hành hạ thể xác - Cộng sản vẽ ra khẩu hiệu "lao ?ộng là vinh quang." Chúng bắt người tù phải làm công việc khổ sai nặng nhọc như cuốc ?ất, ?ào ?ất, làm ?ường, ?ào ao, chặt cây, ?ốn gỗ, cưa xẻ, làm gạch.Người tù ?ã thiếu ăn, kiệt sức; chúng lại ?ặt ra những chỉ tiêu cao ?ê? người tù không thể ?ạt ?ược, và chúng kiếm cớ ?ê? hành hạ thể xác:

Ễ Cắt tiêu chuẩn lương thực từ 12kg xuống còn 9kg và nhốt vào conex, khoá chặt. Người tù bị nhốt như vậy có khi hàng tháng. Với sức nóng mùa Hè và khí lạnh mùa ?ông không thể chịu ?ựng nổi, người tù bị chết vì sức nóng và chết vì rét.

Ễ Cắt tiêu chuẩn lương thực xuống còn 9kg; nhốt trong sà lim; hai chân bị cùm siết chặt ?ến chảy máu; da thịt bị nhiễm trùng, lở loét; người tù bị nhốt như vậy trong nhiều tháng trời và khi ?ược thả ra chỉ còn da bọc xương, ?i không nổi phải bò.

Ễ Chúng cột người tù vào một cây cột và bắt người tù phải ?ứng thẳng hoặc nằm hay ngồi cả tuần lễ có khi lâu hơn.

Ễ Chúng trói người tù theo kiểu cánh bướm "butterfly style or contorted position" bằng cách bắt một cánh tay bắt chéo qua vai và cánh tay kia bắt qua sau lưng và cột chặt hai ngón tay cái với nhau.

Chúng cột người tù trong tư thế bị trói như vậy vào một cái cột và bắt ?ứng trong nhiều tiếng ?ồng hồ. Người tù chịu không nổi, bị ngất xỉu.

Trên ?ây chỉ là vài cách hành hạ (torture) thể xác tiêu biểu. Cộng sản còn nhiêu kiểu hành hạ ?ộc ác khác như nhốt người tù vào chuồng cọp hay bỏ xuống những giếng nước khô cạn, bỏ hoang lâu ngày, ?ầy những ổ rắn rết.

c. Tra tấn tinh thần - Mục ?ích của cộng sản là làm cho tinh thần người tù luôn luôn bị căng thẳng ?ê? gây tổn thương trầm trọng cho sức khoẻ thể chất và tinh thần (causing serious injury to physical and mental health) bằng hai phương pháp sau ?ây:

- Nhồi sọ chính trị (Political indoctrination) - ?ê? mở ?ầu kế hoạch "cải tạo," cộng sản bắt người tù phải học 9 bài chính trị. Mỗi bài phải học từ một tuần lễ ?ến 10 ngày gồm: lên lớp, thảo luận trong tổ, trong ?ội. Cuối mỗi bài học, người tù phải viết một bản gọi là "thâu hoạch" ?ê? nộp cho chúng. Nội dung những bài học gọi là chính trị này chỉ là những bài tuyên truyền rẻ tiền như: Mỹ là tên ?ầu sỏ ?ế quốc, là con bạch tuộc có hai vòi: một vòi hút máu nhân dân Mỹ và một vòi hút máu nhân dân nước ngoài. Ta ?ánh Mỹ cũng là giải phóng cho nhân dân Mỹ thoát khỏi sự bóc lột của ?ế quốc Mỹ. ?ế quốc Mỹ là con hổ giấy. Mỹ giầu nhưng không mạnh. Ta nghèo nhưng ta mạnh.

Dưới sự lãnh ?ạo của ?ảng quang vinh, ta ?ã ?ánh thắng tên ?ế quốc sừng sỏ nhất thời ?ại. Nguỵ quân, nguỵ quyền là tay sai của ?ế quốc Mỹ, có nợ máu với nhân dân và là tội phạm chiến tranh.Bài học cuối cùng là bài "lao ?ộng là vinh quang" ?ê? chuẩn bị bắt người tù làm những việc khổ sai nặng nhọc.

Những bài tuyên truyền rẻ tiền và ấu trĩ trên ?ây chỉ có thể áp dụng cho người dân bị bưng bít và thiếu học ở Miền Bắc ?ã bị cộng sản u mê hoá chứ không có tác dụng gì ?ối với những người ?ã sống dưới chính thể tự do tại Miền Nam. Tuy nhiên, cái không khí khủng bố của trại tù ?ã làm cho một số anh em hoang mang và căng thẳng tinh thần. Do ?ó, ?ã có một số người tự sát và trốn trại. Những người trốn trại chẳng may bị bắt lại ?ã bị chúng mang ra toà án nhân dân của chúng kết tội và bắn chết ngay tại chỗ. ?ây là ?òn khủng bố tinh thần phủ ?ầu của cộng sản theo kiểu "sát nhất nhân, vạn nhân cụ."

- Tự phê (Confession) - Tiếp theo phần "học tập chính trị" là phần "tự phệ" Người tù phải viết một bản tiểu sử kể từ khi còn nhỏ cho tới khi vào tù; phải kê khai thành phần giai cấp của dòng họ từ ba ?ời trước cho ?ến con cháu sau này; phải kê khai những việc làm trong quá khứ và phải kết tội những việc làm ?ó là gian ác cũng như phải tự kết tội mình có nợ máu với nhân dân. Người phát thư cũng bị kết tội là ?ã chuyển thư tín giúp cho bộ máy kìm kẹp của nguỵ quân, nguỵ quyền. Các vị tuyên uỶ trong quân ?ội bị kết tội là ?ã nâng cao tinh thần chiến ?ấu của nguỵ quân. Các bác sĩ quân y thì bị kết tội là ?ã chữa trị cho các thương, bệnh binh ?ê? mau chóng phục hồi sức chiến ?ấu của nguỵ quân.Tóm lại, tất cả nguỵ quân, nguỵ quyền ?ều là những thành phần ác ôn, có nợ máu với nhân dân và phải thành khẩn khai báo những tội ác cũng như phải thành khẩn lao ?ộng sản xuất ?ê? sớm ?ược ?ảng cứu xét cho về ?ứng "trong lòng dân tộc." Trong suốt thòi gian bị tù, người tù phải liên tiếp viết những bản tự phê; phải moi óc tìm và "phịa" ra những "tội ác" ?ê? tự gán và kết tội mình, và nếu bản viết lần sau thiếu vài "tội ác" so với bản viết lần trước, anh sẽ bị kết tội là vẫn còn ngoan cố và thời gian học tập sẽ còn lâu dài.

"Tự phê" một ?òn tra tấn tinh thần rất ác ôn. Nó làm cho người tù bị căng thẳng tinh thần triền miên kể cả trong giấc ngủ và ?ã có một số anh em gần như phát ?iên, la hét, nói năng lảm nhảm và có người ?ã tự vẫn.

Tội ác thứ 3 - Tội giết người (Murder)

Những anh em trốn trại bị bắt lại ?ã bị cộng sản mang ra xử tại toà án nhân dân của chúng và bị bắn chết ngay tại chỗ. ?ây là tội ác giết người (murder) bởi vì trên danh nghĩa cũng như theo pháp lỶ thì những người này chỉ là những người ?i học tập. Và khi một người ?i học tập mà trốn trại học tập là chuyện rất thường tình, không có tội lỗi gì ?ối với pháp luật. Nhưng ?ối với bọn vô nhân tính cộng sản thì không thể nói chuyện lỶ lẽ với chúng ?ược. Vào một ngày cuối năm 1975, tại trại giam Suối Máu, Biên Hoà, chúng mang hai anh sĩ quan cấp uỶ trốn trại bị bắt lại ra xử tại toà án nhân dân rừng rú của chúng ?ược thiết lập ngay trong trại giam. Trước khi mang ra xử, chúng ?ã tra tấn hai anh này ?ến mềm người, rũ rượi, xụi lơ, không còn biết gì nữa. Ngồi trên ghế xử, tên "chánh án" cùng ba tên ?ồng ?ảng giết người mặt sắt ?en sì, răng ?en mã tấu, dép râu, nón cối, ngập ngọng giọng Bắc Kỳ 75 ?ọc xong "bản án giết người" ?ã viết sẵn và ngay lập tức chúng mang hai anh ra bắn chết cạnh hai cái hố ?ã ?ào sẵn. Buổi trưa hôm ?ó bầu trời Biên Hoà có nắng ?ẹp, nhưng khi tiếng súng giết người nổ vang lên, mây ?en bỗng kéo ?ến phủ tối cả bầu trời và ?ổ xuống những hạt mưa nặng hạt. Tất cả anh em trong trại giam lặng lẽ cúi ?ầu tiễn ?ưa hai ?ồng ?ội sa cơ, thất thế.

Ngoài cách giết người rừng rú trên ?ây, cộng sản còn chủ tâm giết người bằng nhiều cách khác như cho ăn ?ói và bắt làm khổ sai nặng nhọc ?ê? chết dần chết mòn; ?ê? cho chết bệnh, không cung cấp thuốc men, không chữa trị; bắt làm những việc nguy hiểm chết người như gỡ mìn bằng tay không.

Tội ác thứ 4 - Tội bắt làm nô lệ (Enslavement)

Người tù phải sản xuất lương thực như trồng sắn, trồng ngô, trồng khoai, trồng raụ?ê? tự nuôi mình; ngoài ra, còn phải sản xuất hàng hoá, sản phẩm ?ê? bán ra ngoài thị trường. Tại các trại tù trong vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn, người tù phải ?ốn gỗ, cưa xẻ, chặt giang, chặt nứa, chặt vầu. ?ê? trại tù mang ?i bán. Tai trại tù Hà Sơn Bình có những ?ội cưa xẻ, ?ội mộc, ?ội gạch ?ê? sản xuất bàn, ghế, giường, tủ và gạch ?ê? bán. Tại trại tù Z30D, Hàm Tân, người tù phải trồng mía, sản xuất ?ường; mỗi tháng bán hàng tấn ?ường ra ngoài thị trường. Cộng sản bắt người tù phải làm công việc như người nô lệ thời trung cổ khi phe thắng trận bắt người bên phe thua trận phải làm nô lệ lao ?ộng (slave labour) thay vì mang ?i giết. ?ây là sự vi phạm nhân quyền một cách man rợ của thời trung cổ và là một Tội Ác chống Loài Người.

Tội ác thứ 5- Tội thủ tiêu mất tích người (Enforced disappearance of persons)

Theo các tài liệu nghiên cứu có giá trị hàn lâm tại Hoa Kỳ và Âu Châu thì số nạn nhân chết trong các "trại cải tạo" là 165,000 người. Hiện nay, ngoài cộng sản ra, không ai biết nơi chôn cất các nạn nhân này. Suốt 33 năm nay, chúng không cho thân nhân cải táng ?ê? mang hài cốt về quê quán. ?ây là ?òn thù vô nhân ?ạo ?ối với những nạn nhân ?ã nằm xuống, và là hành vi ?ộc ác (inhumane act) gây ?au khổ tinh thần triền miên, suốt ?ời cho thân nhân các nạn nhân. Chỉ có một số rất ít, không ?áng kể, thân nhân các nạn nhân ?ã chạy chọt, tìm ?ược cách cải táng người thân của họ; còn tuyệt ?ại ?a số 165,000 người tù chính trị ?ược coi như ?ã bị thủ tiêu mất tích. ?ây là chủ tâm trả thù dã man của cộng sản và là một Tội Ác chống Nhân Loại.

Mới ?ây nhất, trong cuộc họp với tổng thống George W. Bush tai Bạch Cung ngày 24-6-2008, Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm và trao cho Hoa Kỳ hài cốt những quân nhân Mỹ mất tích (MIA) trong cuộc chiến VN. Trong khi ?ó quân cộng sản giết người ?ang chôn giấu ?ê? thủ tiêu mất tích hài cốt của 165,000 quân, cán, chính VNCH và những người quốc gia ?ã bị chúng sát hại, sau ngày 30-4-1975, trong 150 "trại tù cải tạo" của chúng trên toàn cõi VN. ?iều này chứng tỏ rằng lũ Việt gian cộng sản tiếp tục nuôi dưỡng hận thù ?ối với người Việt quốc gia, ngay cả ?ối với những người ?ã nằm xuống, trong khi miệng chúng luôn luôn hô hào hoà hợp hoà giải. "?ừng nghe những gì cộng sản nói; hãy nhìn kỹ những gì chúng làm."

Ngoài 5 tội ác chống loài người kể trên, vào năm 1980, cộng sản ?ã có kế hoạch ?ưa gia ?ình những người tù từ Miền Nam ?ê? cùng với những thân nhân của họ ?ang bị tù tại Miền Bắc ?i "?ịnh cư" tại những "khu kinh tế mới" ở Miền Bắc mà thí ?iểm ?ầu tiên là khu Thanh Phong/Thanh Cầm, một khu rừng thiêng nước ?ộc tại Miền Bắc, nơi ?ang có những "trại cải tạo." Ý ?ồ của âm mưu thâm hiểm này là ?ưa ?i ?ầy chung thân, khổ sai, biệt xứ ?ê? giết dần, giết mòn tất cả những người tù cùng với gia ?ình họ. ?ây là một kế hoạch diệt chủng (genocide) ?ược nghiên cứu và tính toán rất kỹ của tập ?oàn Việt gian cộng sản. Nhưng trời bất dung gian, chúng không thực hiện ?ược âm mưu diệt chủng này vì cục diện thế giới thay ?ổi dẫn ?ến sự phá sản của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, và chúng ?ã phải thả những nạn nhân của chúng ra ?ê? họ ?i ?ịnh cư tại Hoa Kỳ với tư cách là những người tỵ nạn chính trị (political refugees).

Cái nghị quyết số 49-NQTVQH ngày 20-6-1961 của tên ?ại Việt gian bán nước Hồ Chí Minh - cho tới ngày hôm nay vẫn còn hiệu lực - là một dụng cụ ?àn áp thâm hiểm nhất ?ê? chống lại nhân quyền (the most repressive tool against human rights). Suốt nửa thế kỷ vừa qua, bằng cái nghị quyết phản ?ộng này, lũ bán nước cộng sản ?ã và ?ang tiếp tục ?ưa hàng triệu, triệu người Việt Nam ?i "học tập cải tạo" mà không qua một thủ tục pháp lỶ nào cả. Với 5 Tội Ác chống Nhân Loại (Crimes against Humanity) như ?ã trình bày trên ?ây, bọn Việt gian cộng sản phải bị mang ra xét xử tại Toà Án Hình Sự Quốc Tế [2] (International Criminal Court).


Số Nạn Nhân Bị Giam Cầm, Số Nạn Nhân Chết và Số "Trại Tù Cải Tạo"

Theo sự ước tính của các tài liệu nghiên cứu có tính hàn lâm tại Hoa Kỳ và Âu Châu ?ã ?ược phổ biến ".According to the published academic studies in the United States and Europe." thì số nạn nhân và số các "trại tù cải tạo" ?ược ước tính như sau:

Ễ 1 triệu nạn nhân ?ã bị giam giữ không bị chính thức kết tội hay xét xử (without formal charge or trial).

Ễ 165,000 nạn nhân chết tại các "trại tù cải tạo."

Ễ Có ít nhất 150 "trại tù cải tạo" sau khi Sàigòn sụp ?ổ.

Thời Gian "Cải tạo"

Có những nạn nhân ?ã bị giam giữ tới 17 năm, và theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thì ?ại ?a số nạn nhân bị giam giữ từ 3 tới 10 năm, và tính trung bình mỗi người phải trải qua 5 trại giam. ".according to the ỤS. Department of State, most term ranging from three to 10 years." Nếu lấy con số trung bình là 7 năm tù cho mỗi người thì số năm tù của một triệu nạn nhân là 7 triệu năm. ?ây là một tội ác lịch sử không tiền khoáng hậu của bọn Việt gian cộng sản; vượt xa cả tội ác một ngàn năm của bọn giặc Tầu và một trăm năm bon giặc Tây cộng lại.


Món Nợ của Hoa Kỳ ?ối Với ?ồng Minh.

Chính phu? Hoa Kỳ công nhận những người bị giam cầm (imprisonment) này là những ngưòi tù chính trị, và ?ã ?iều ?ình với phỉ quyền cộng sản ?ê? cho những người này ?ược thả ra ?ê? cùng với gia ?ình ?i ?inh cư tỵ nạn tại Mỹ ưu tiên theo Chương Trình Ra ?i Có Trật Tự (Orderly Departure Program) ?ối với những người bị giam cầm từ 3 năm trở lên. ".The ỤS. government considers reeducation detainees to be political prisoners. In 1989 the Reagan administration entered into an agreement with the Vietnamese government, pursuant to which Vietnam would free all former AVN soldiers and officials held in reeducation camps and allow them to immigrate to the United States. that gives priority to those who spent at least three years in reeducation."

Hoa Kỳ coi việc ?ưa những người tù chính trị này sang ?ịnh cư tỵ nạn tại Mỹ là ?ê? trả một món nợ quốc gia ?ối với ?ồng minh trong thời chiến. Những người này ?ã bị giam cầm vì ?ã cộng tác mật thiết với Hoa Kỳ trong cuộc chiến. ". Resettling this group will be a step toward closing out this nation's debt to its Indochina wartime allies. "These people have been detained because of their closed association with us during the war," said Robert Funseth, the senior deputy assistance secretary of state for refugee affairs who spent most of this decade negotiating their resettlement."

Phải nói môt cách chính sác rằng những người tù chính tri. Việt Nam ?i ?ịnh cư tỵ nạn tại Mỹ theo một chương trình ra ?i ?ặc biệt (a special program) nằm trong khuôn khổ của Chương Trình Ra ?i Có Trật Tự (Orderly Departure Program) chứ không phải theo chương trình HO (Humanitarian Operation) tưởng tượng nào cả. Cái gọi là chương trình HO chỉ là sự suy diễn từ các con số thứ tự của các danh sách những người tù chính trị ?ã ?ược cộng sản trao cho Hoa Kỳ ?ê? phỏng vấn ?i tỵ nạn tại Mỹ theo thứ tự: H.01, H.02.. H.10, H.11, H.12.

Cộng sản và tay sai có thể lợi dụng cái danh xưng "HO" không Chính không Thực và Lập Lờ này cho những âm mưu ?en tối của chúng. Chúng có thể tuyên truyền lếu láo rằng: "Không những ?ảng ?ã tha chết cho bọn tội phạm chiến tranh này, mà còn tổ chức cả một "Chiến Dịch Nhân ?ạo/HO" ?ê? cho ?i ?ịnh cư tại ngoại quốc. Ra ?ến ngoại quốc ?ã không biết ơn lại còn ?i ?ấu tranh, biểu tình chống lại ?ảng." Sự kiện tù chính trị là một sự kiện có tính chính trị và lịch sử; phải xử dụng Danh cho Chính. Không thể Lộng Giả Thành Chân cái nguỵ danh "HO" ?ê? xuyên tạc sự thật lịch sử.

Học tập cải tạo" là một nguỵ danh ?ê? che ?ậy 5 Tội Ác chống Loài Người (Crimes against Humanity) ?ược dự liệu tại ?iều 7 của ?ạo Luật Rome (Article 7 of The Rome Statute) của bè lũ Việt gian cộng sản ?ối với quân, dân, cán, chính VNCH ?ã bị chúng giam cầm (imprisonment) một cách phi pháp sau ngày 30-4-1975. ?ây cũng là một tội ác có tính lịch sử của lũ Việt gian cộng sản. Cái nguỵ danh "tù cải tạo/HO" phải ?ược Chính Danh là: Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân của Tội Ác chống Loài Người của Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản. Cũng cần phải nói thêm rằng khi dùng cái danh từ "cải tạo" của cộng sản là mắc mưu chúng bởi vì chúng tuyên bố lếu láo rằng vì các anh có "nợ máu" với nhân dân nên các anh phải ?i "cải tạo," và khi tự gọi mình là "tù cải tạo" tức là tự nhận mình có tội. Cũng như khi tự gọi mình là một "HO"- một cái nguỵ danh ?ã bị lộng giả thành chân ?ê? chỉ một người "tù cải tạo" - là tự từ bỏ cái căn cước người tù chính trị của mình. Cho nên, Chính Danh là vấn ?ề rất quan trọng cả về chính trị và lịch sử. Dùng Nguy. Danh ?ê? che ?ậy và bóp méo một sự kiện lịch sử là tội ?ại gian và có tội ?ối với lịch sử.

?ỗ Ngọc Uyển - San Jose, California


Tài liệu tham khảo:

-http://en.wikipedia.org/wiki/Reeducation_camp

-http://www.ofc.berkeley.edu/~sdenney/Vietnam-Reeducation-Camps-1982

http://www.victimsofcommunism.org/history_communism.php

http://untreaty.un.org/cod/icc/STATUTE/99_corr/cstatute.htm (Rome Statute of International Criminal Court)

http://www.optionaljournal.com/best/?id=110010372" (The Wall Street Journal, Monday, July 23, 2007 - Best of The Web Today by James Tananto)

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=953D7103DF936A25753C1A96F948260&sec= &spon=.(The New York Times, October 15, 1989)

- THE NATION: "The Next Wave From Vietnam: A new Disability" by Seth Mydans)

- ỤS Department of State - Fact sheet - Bureau of Population, Refugee and Migration - Washington DC - January 16, 2004


Chú thích :

[1] 11 tội ác chống nhân loại ?ược dự liệu trong ?iều 7 của ?ạo Luật Rome gồm có: 1- Murder; 2- Extermination ; 3- Enslavement; 4- Deportation or forcible transfer of population; 5- Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; 6- Torture; 7- Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or other form of sexual violence of comparable gravity; 8- Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law in connection with any crime within the jurisdiction of the court; 9- Enforced disappearance of persons; 10- The crime of apartheid; 11- Other inhumane acts of a similar character causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health;

[2] Toà Án Hình Sự Quốc Tế (International Criminal Court) là toà án ?ộc lập và thường trực ?ược thành lập theo ?ạo Luật Rome (The Rome Statute) ?ê? ?iều tra và xét xử 4 loại tội ác sau ?ây: 1- Crimes against humanity (Tội ác chống nhân loại); 2- The crime of genocide (Tội ác diệt chủng); 3- Crimes of war (Tội ác chiến tranh); 4- Crimes of aggression (tội ác xâm lược).#


Tội ác CSVN trong giai ?oạn 1975 - 1980:

@ Cướp tài sản của nhân dân bằng cách ?ánh tư bản mại sản. Mua nhà của dân, rồi in và ?ổi tiền nhiều lần.

@ Bắt nghĩa vụ quân sự thanh niên miền nam, bắt huấn luyện tượng trưng vài tháng rồi dẫn ?ô. qua Campuchia cho bọn Polpot bắn giết từ phía trước và giặc bộ ?ội chính quy việt nam bắn từ phía sau...với mục ?ích tiêu trừ thật nhiều thanh niên miền nam, những người ?ã lớn lên, sống và hiểu biết về chế ?ô. tàn ác cộng sản. Hàng ngàn thanh thiếu niên ?ã chết tức tưởi và không ?ược thông báo cho gia ?ình...?ây là chiến dịch giệt chủng tàn ?ộc của bọn việt cộng giải phóng...

@ Chuyện một em bé 12 tuổi ăn cắp một con gà...Chính quyền giải phóng miền nam bắt em mang ra sân vận ?ộng ?ạt ?ức ở gần Xóm Mới bắn tử hình ?ê? dằn mặt người dân miền nam năm 1975...Với khẩu hiệu "?ảng Liêm Chính và Chuyên Chính Vô Sản".

@ Chương trình kinh tế mới nhằm cướp thêm tài sản của dân trong vùng thành phố. Nhất là những tài sản của gia ?ình quân nhân VNCH. "Chương trình Lao ?ộng ?ê? ?ược Nhà Nước Khoan Hồng".

@ Người vượt biên, vượt biển thì chúng ghép cho tội: Những loại người phản quốc / bọn ?ầu trộm ?uôi cướp / ?ĩ ?iếm v.v... Nay thì lại ?ổi giọng là Việt Kiều Yêu Nước / Khúc ruột ngàn dặm v.v.. Xin mời người việt hải ngoại trở về giúp xây dựng ?ất nước!!??

@ ?ảng và nhà nước - một lũ ăn cướp biết bao nhiêu là tài sản của nhân dân, dâng Hoàng Sa Trường sa cho giặc / dẫn giặc tàu vào Tây Nguyên qua chương trình khai thác Bauxite và những khu ?ất rừng cho tàu cộng mượn 50 năm không tính toán!!?? Nước việt nam có khu khai mỏ của tàu (?ây là căn cứ của gián ?iệp tàu cộng do nhóm quân ?ội trung quốc là những công nhân trá hình ?ang phát triển những căn cứ / quân khu ngầm ngay trong lòng ?ất việt!!!, nhạc tàu, gái việt lấy tàu, ?e? con cho tàu...Chính quyền và ?ảng cộng sản việt nam ?ang tiếp tay cho Tàu cơ hội phát huy chiến dịch ?ồng hóa dân việt...

@ Phá rừng, khai sông, phá hoại thiên nhiên không tội vạ! ai ?ã và ?ang làm những ?iều này?

@ Hàng trăm ngàn tội ác khác mà không lâu nữa những người cộng sản sẽ phải trả lời dưới ánh sáng của mặt trời và trước toàn thể người dân Việt Nam....

Khốn nạn thay...

(Fwd: Patrick Willay , 9/16/2012)
 
 

No comments: