Thursday, October 25, 2012

NGUYỄN KHÔI * NHỚ NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG

     NHỚ NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG

       (Tặng : Nguyễn Huy Hoàng - Mockba)
                        ------------
 Nhà văn trẻ , sao "Thiên Hư" thủ mệnh
"Tiền trở, hậu thành" phát lạ kinh thiên
Người Làng Hảo lại lớn lên ở Mọc
Nếp Nho phong hun đúc khí Rồng thiêng
                               *
!9 tuổi, Chàng thức đêm vung bút
Bi kịch 3 hồi "Không một tiếng vang"
Rồi "Cạm bấy người", "...lấy Tây"- Vua phóng sự
Thời Kim Tiền ngự xã hội giầu sang.
                                *
Siêu hình chút "Dứt tình" Chàng mơ mộng
"Cơm thầy,cơm cô"...cuộc sống bộn bề
Thương vợ trẻ, mẹ già...Chàng năng động
Viết đến lực tàn : vi trùng Kock lăm le...(1)
                                *
ÔI, "Giông tố" để đời đầy giông tố
"Số đỏ, Vỡ đê"...kiệt tác dâng đời
"Nhà văn tả chân" chưa thời nào có
"Thiên khốc" đến rồi...Vũ Trọng Phụng ơi !
                                 *
27 tuổi đời, Ngôi sao vụt tắt
Văn đàn đang xôm ,phút chốc sững sờ
Còn ai đây viết những trang nóng hổi
Tả cái "Thời Đồ Đểu" mộng mơ...
                                 *
Vũ Trọng Phụng ơi,giờ đang thời chuyển đổi
Lại đồng tiền chi phối mọi hành vi
Lũ Văn sĩ xu thời "khôn" ca ngợi 
"Thi vân Yên Tử" cái chi chi...
                                 *
Mồ yên nhé, Văn Hào ơi,thương lắm
Chết đi rồi mà nào đã yên thân
Đã mấy phen bị xới tung lên "đánh"
"Giông tố" ư..."Làm đĩ " đến bao lần ?
                                 *
Thôi, đời là thế: thơ văn tài mệnh
Trớ trêu như "Trúng số độc đắc" lại bằng KHÔNG
"Thiên khốc, Thiên hư" đa sầu đa cảm
Ngời những trang văn đắc điạ Thăng Long.
----
(1) Vũ chết vì bệnh Lao (vi trùng Kock)

 Viết tại Làng Mọc-kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà văn Vũ Trọng Phụng
               13-10-2012    ,   Nguyễn Khôi
                                 
              
         

No comments: