Wednesday, October 24, 2012

LÃO SAY * CON CHÁU ÔNG BÂY GIỜ
 CON CHÁU ÔNG  BÂY GIỜ


Ngày xưa ông già rất áí quốc
Yêu Lê nin ông khóc mấy ngày trời
Cu  Lành cháu  ông cũng một duộc
Nó thương Stalin khóc mãi không thôi.

Ông già ngày xưa rất thô lỗ,
Thù ghét ai, ông gọi bằng thằng,
Thằng Tự Đức, thằng Pháp, thằng Mỹ Diệm
Ông vô văn hóa hay ông kiêu căng?

Con cháu ngày nay nó khác ông,
Chúng nói năng lịch sự vô cùng
Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu  ngư dân ta đánh cá
Chúng bảo rằng tàu lạ....ở biển Đông
(Sao không chỉ rõ mặt, nói thẳng tên?)

Ngày xưa ông tố cha mẹ, tổ tiên,
Con cháu của ông nay rất hiền,
Chúng nó hết lòng thờ mẫu quốc,
Nhân dân thì bảo : " Chúng rất hèn
( với giặc nhưng rất  ác với  dân)

Ngày xưa ông chuyên nghề ám sát
Ông giết Khái Hưng, Lan Khai, Tạ Thu Thâu
Con cháu ông ngang nhiên và anh dũng,
Cướp đất công khai và  đánh dân  bể đầu....
( Chúng là đảng cưóp có ba-tăng nào sợ ai đâu!)

Đại hội trung ương  trí tuệ cao
Chém giết nhau bằng súng với bằng dao
Nhưng trong hội nghị cứ ấm ớ
Xử lý ai? Xử lý đồng chí nào?
( Sao chẳng công khai nói thẳng ra?)

No comments: