Thursday, September 13, 2012

THƠ SƠN TRUNGTHU ĐÁO
Thu phong nhất động khởi
Vạn diệp hóa phi long.
Thảo mộc sinh  khí  tụ
Mãn địa hoa khai tự quý  đông.


秋 到
秋風一動 起
萬葉 化飛 龍
草木 生氣 聚
滿 地 花 開 自季冬


THU ĐẾN

Khi gió thu chuyển  động
Muôn lá thành phi long
Thảo mộc tràn sức sống
Khắp nơi hoa nở từ cuối đông.


BÀI THƠ NGŨ HÀNH

 Ai bảo kim khắc mộc?
Nếu không có búa, có đục
Và không có  bào, có cưa
Làm sao dựng  nên nhà cửa?,

Ai chê thủy khắc hỏa,
Nếu không có nắng, có mưa,
Làm sao nông dân cày bừa?
Ai bảo thổ khắc thủy,?
Nếu đất không có nước,
Làm sao ruộng đồng xanh tươi?
 Ai bảo hỏa thổ tương thần?
Nếu quả đất nóng dần
Làm sao  ta sống trong căn nhà bốc lửa?

 HARMONY  AND  DISSONANCE

If metal  is incompatible with wood
How can we build the house?
Fire  does not oppose water
Because trees need sun  and rain
Soil and water cooperate together
To make our rice fields better.
Who said fire in accordance with earth
But our earth becomes hotter
How can we live in a burn house?HÀNH TRÌNH CỦA RẮN
Rắn đến từ hôm nao ?
Nay còn vỏ trắng trên hàng rào
Ai thắc mắc hành trình của rắn,
Nay rắn  ở  non cao
Mai rắn ở vực sâu
Cuộc hành trình vô tận.

THE TRAVEL OF A SNAKE
When did the snake come here?
Now its  white skin is there
If you ask the travel of the snake
It can travel the forest
Or live in the deep valley.
It makes  an unlimited journey

No comments: