Sunday, July 29, 2012

TS.NGUYỄN PHÚC LIÊN * KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CSVN THÁO GỠ CƠ CHẾ KHÔNG NỔI,
MÀ THÁO CHẠY CŨNG KHÔNG XONG
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 27.07.2012
 
Ngày 25.07.2012, trong bài “Báo NGƯỜI VIỆT LÀM VIỆC TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN“, nhân bài viết của Sơn Hào đăng trên báo Người Việt, chúng tôi nhấn mạnh đến 3 điểm:
(i)      TỘI ÁC lớn nhất của Hồ chí Minh và đảng CSVN làđã ÁP ĐẶT một hệ thống Cai trị độc tài độc đảng và một mô hình Kinh tế nằm trọng trong tay đảng.
(ii)     Chúng tôi phân tích về quan điểm rất đúng của Ông NGUYỄN GIA KIỂNG là phải dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN hiện hành, chứ không thể cải cách từng phần hay thay đổi nhân sự. Công việc này chỉ có Dân làm được, nghĩa là toàn dân phải NỔI DẬY. Mà NỔI DẬY thì dân dùng mọi phương tiện đấu tranh, dù là KHỦNG BỐ, BẠO ĐỘNG.
(iii)     Từ khi Hồ chính Minh ÁP ĐẶT cái TỘI ÁC ấy lên Dân tộc, thì đảng CSVN tìm đủ mọi cách ma giáo, dùng đủ mọi bạo lực khủng bố để Dân phải cúi đầu chịu đựng cái TỘI ÁC áp đặt lên họ. Ngoài việc đảng CSVN cố thủ duy tri bao chục năm trường cái TỘI ÁC áp đặt một hệ thống Cai trị độc tài độc đảng và một mô hình kinh tế nằm trọn trong tay mình, thì có một lớp người, thậm chí ngay cả Chính phủ nước ngoài, vì quyền lợi riêng tư, nhất là tiền bạc, đã giúp cho CSVN tiếp tục giữ Cơ chế hiện hành. Đây là việc TÒNG PHẠM với TỘI ÁC CSVN và PHẢN BỘI lại DÂN TỘC VIỆT NAM.
 
Bài hôm nay 27.07.2012 chỉ là chú thích thêm cho bài “Báo NGƯỜI VIỆT LÀM VIỆC TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN“ viết ngày 25.07.2012, về hai điểm sau đây:
=>     Sơn Hào ca tụng CSVN với lý luận quá ấu trĩ
=>     CSVN không Tháo gỡ nổi Cơ chế mà Tháo chạy cũng không xong
 
Sơn Hào ca tụng CSVN
với lý luận phiến quá ấu trĩ
 
Sơn Hào viết bài trả lời cho quan điểm của Ông NGUYỄN GIA KIỂNG, nhưng Sơn Hào đã ca tụng CSVN một cách quá ấu trĩ. Chính vì vậy mà chúng tôi chỉ bàn đến quan điểm đúng đắn của Ông NGUYỄN GIA KIỂNG mà không thèm đá động đến lý luận quá ấu trĩ của Sơn Hào. Lý luận quá ấu trĩ của Sơn Hào như sau:
=>     Sơn Hào ca tụng ngày 30.04.175 là ngày đáng ghi nhớ ơn của CSVN vì sau ngày ấy, (i) Dân tộc hai Miền được thống nhất; (ii) Một nền Chính trị thống nhất; (iii) Một tổ chức hành chánh thống nhất; (iv)…thống nhất vân vân và vân vân… để Sơn Hào tha hồ liệt kê ra những “thống nhất“ mà ca tụng. Có một điều chính yếu về “thống nhất“  hay đúng hơn là “độc nhất“, “duy nhất“ mà Sơn Hào không dám nhắc ra để ca tụng, đó là sau 1975, đảng CSVN loại trừ luôn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để “độc nhất hóa“ cai trị vào một đảng “duy nhất“, đó đảng CSVN hiện giờ. Không những chỉ “thống nhất“ mà còn: (i) “độc nhất hóa“ luôn các Đoàn thể dân sự dưới quyền điều hành của Mặt Trận Tổ quốc do đảng CSVN nắm giữ và như vậy là tước đoạt luôn của dân cái quyền Tự do hội họp, lập Hội; (ii) “độc nhất hóa“ các Cơ quan Ngôn luận để đảng chỉ tuyên truyền độc chiều theo lệnh của đảng và như vậy là tước đoạt luôn của dân cái quyền Tự do Ngôn luận; (iii) đảng CSVN còn tìm đủ mọi cách để can thiệp vào các Tôn giáo bằng cho “Giáo gian “ len lỏi vào hàng Lãnh đạo hay thành lập luôn những Giáo Hội quốc doanh và như vậy là muốn ngăn cấm quyền Tự do Tín ngưỡng của dân. Tại sao Sơn Hào không đưa ra việc tước đoạt những quyền căn bản này để mà ca tụng CSVN ?  
=>     Cái ấu trĩ của Sơn Hào là ca tụng “thống nhất“ mà không xem việc thống nhất để phục vụ cho điều THIỆN hay điều ÁC. Chính cái mục đích phục vụ này mới là điều mà chúng ta phải xét tới để thẩm định một tổ chức. Tỉ dụ nếu ngày 30.04.2075, Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đuổi được Cộng sản quốc tế do Hồ chí Minh nhập vào Việt Nam và làm chủ được Hà Nội, thì chúng ta mới gọi đây là ngày Giải Phóng để Dân tộc hai Miền được thống nhất, Chính trị thống nhất, Hành chánh thống nhất… Chúng ta gọi là ngày Giải Phóng, ngày thống nhất và ca tụng  vì mục đích phục vụ là điều THIỆN: xây dựng một Nhà nước Dân chủ, tôn trọng những quyền căn bản làm người và chủ trương một mô hình Kinh tế tự do cá nhân do Dân và cho Dân.
 
CSVN không Tháo gỡ nổi Cơ chế
mà Tháo chạy cũng không xong
 
Chúng tôi nói đến hai việc: (i) Vì ham quyền và ham tiền, nên đảng CSVN bất lực không thể THÁO GỠ Cơ chế; (ii) Khi tiền đã ăn ngập họng, thì THÁO CHẠY cũng không xong
 
(i)      Vì ham quyền và ham tiền, nên đảng CSVN bất lực không thể THÁO GỠ Cơ chế
 
Mỗi lần đọc khẩu hiệu trên Radia Chân Trời Mới của Việt Tân :”Dùng Bất Bạo Động để THÁO GỠ độc tài ! “, tôi thường cười : “Chính CSVN THÁO GỠ độc tài“ cũng không nổi, huống hồ Việt Tân muốn tháo gỡ mà lại bằng Bất Bạo Động nữa! Đây chỉ là một ý kiến nhận xét cho vui, chứ không có ý định công kích Việt Tân.
Đã bao Đại Hội đảng, những đề nghị Cải Cách nhằm tháo gỡ Cơ chế, nhưng kết quả không đạt được gì bởi lẽ những Cải Cách đề nghị ra chỉ hời hợt như thoa “dầu Cù là“ ngoài da để chữa bệnh nội tạng trầm trọng.
Gần đây nhất, mô hình Kinh tế CSVN làm tụt giốc kinh tế quốc gia trầm trọng đến nỗi quốc tế phải lên tiếng cho cả Trung quốc và Việt Nam là phải Cải Cách tận CĂN NGUYÊN việc tụt giốc ấy. Nhưng cả Trung quốc lẫn Việt Nam cũng chỉ tìm cách vá chiếc Váy Đụp mục nát Mác-Lê mà không thể nào tháo gỡ tận căn nguyên, đó là phế bỏ hệ thống CAI TRỊ độc tài độc đảng và chấm dứt việc thành lập những Tập đoàn Kinh tế Nhà nước để làm “chủ đạo nền Kinh tế theo định hướng XHCN“, nghĩa là phải Dân chủ hóa Kinh tế cho cá nhân để sự phát triển Kinh tế phải do Dân và cho Dân. Nhưng nếu tháo gỡ tận căn nguyên như vậy, thì đảng Cộng sản không còn quyền độc tài và cả đảng không còn dịp ăn cướp tài sản quốc gia và của người dân nữa. Chính vì tham quyền và tham tiền như vậy mà đảng Cộng sản trở thành bất lực không thể tháo gỡ được Cơ chế
 
(ii)     Khi tiền đã ăn ngập họng, thì THÁO CHẠY cũng không xong
 
Cái Cơ chế trên đây là môi trường để phát sinh và tràn lan THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Những tài nguyên quốc gia, tiền thuế của dân đóng vào và nhất là đất đai của dân chúng đều do Nhà Nước quản trị. Việc quản trị lại dưới quyền độc tài độc đảng nữa. Quyền Chính trị độc tài và quyền Quản trị Kinh tế trong tay, thì đó là Môi trường vô cùng thận lợi để các đảng viên CSVN, từ thằng đầu đảng đến thằng chót đảng tha hồ mà THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Mỗi đảng viên lần lượt thay đổi nhau để ăn cướp tài sản quốc gia và của cải của dân.
THAM NHŨNG và LÃNG PHÍ sau đợt nắm giữ quyền của mình rồi, thì phải cất giấu tài sản ăn cướp để tiêu xài cho đến chết, nghĩa là sau đợt THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ của mình rồi, thì mỗi đảng viên tìm đường “hạ cánh an toàn“, nghĩa là “THÁO CHẠY“ bình yên để hưởng thụ tiền bạc, tài sản đã ăn cướp được.
Con đường “THÁO CHẠY“ này không phải là dễ dàng và bình yên bởi lẽ đảng CSVN biết rằng việc ăn cướp của mình có 85 triệu dân Quốc nội nhìn vào và hơn 4 triệu người Việt tại Hải ngoại canh chừng. Khi mà toàn dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành rồi thì những kẻ ăn cướp kia sẽ bị dân đưa ra xử tội, nhất là tội ăn cướp trốc tay của cải người dân:
*        Tại Quốc nội: dinh thự, công ty của những tên ăn cướp còn đó mà dân chúng nhìn thấy. Dân phải đòi hoàn trả lại cho dân.
*        Tại Hải ngoại: chúng ta có hơn 4 triệu người Việt sống trên 70 Quốc gia khác nhau. Họ sẽ truy tìm những tài sản mà tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN ăn cướp để chuyển ra cất giấu tại nước ngoài. Những đảng viên cao cấp này khó lòng “hạ cánh an toàn“ để thụ hưởng những gì ăn cướp được. Một phần lớn Quân Lực VNCH nằm tại nước ngoài và rất thiện xạ. Cấp lãnh đạo CSVN đã giết những người thân hoặc những thành phần thuộc gia đình họ, nay lại chễm chệ ngồi hưởng những tài sản ăn cướp được, nên tất nhiên tự cảm thấy thân xác khó lòng “an toàn“  bên cạnh những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, như trên đất Mỹ chẳng hạn, để hưởng tài sản cướp dựt phi nghĩa từ Việt Nam. Có lúc tôi tự hỏi: Không hiểu khi Dân NỔI DẬY, những lãnh đạo CSVN tháo chạy đi tỵ nạn ở đâu ? Ở Tầu thì sợ Chệt tìm cách tịch thu tài sản ăn cướp được. Ở Pháp, ở Mỹ… thì người Việt ty nạn không để cho yên lành mà thụ hưởng tiền bạc cướp dựt. Tôi đề nghị là những lãnh đạo CSVN nên đi tỵ nạn tại Bắc Hàn hoặc Cuba. Chỉ còn hai nước này để họ tháo chạy đến cho tạm an toàn. Tại Cuba, người Việt tại Florida quen nhiều dân Cuba tỵ nạn, nên có thể nhờ người Cuba dẫn đến tận nhà những lãnh đạo CSVN lẩn trốn tại đó, dù có đào hầm để trốn như Saddam HUSSEIN hay KHADAFFI.
 
KẾT LUẬN: CSVN tự mình không THÁO GỠ nổi Cơ chế mà THÁO CHẠY cũng không xong, nên toàn Dân phải NỔI DẬY để chôn vùi cho khuất mắt cái Cơ chế TỘI ÁC đó vậy.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 27.07.2012
Web: http://VietTUDAN.net

No comments: