Wednesday, July 25, 2012

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * BÁO NGƯỜI VIỆT

Báo NGƯỜI VIỆT LÀM VIỆC
TÒNG PHẠM VỚI TỘI ÁC CSVN
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.07.2012
 
Chúng tôi đọc bài của Sơn Hào trả lời Ông NGUYỄN GIA KIỂNG đăng trên báo NGƯỜI VIỆT tại California. Trong bài, Sơn Hào nhắc lại quan điểm của Ông NGUYỄN GIA KIỂNG như sau để kết luận cho bài viết của mình: “Cuối cùng thì cũng lật tẩy âm mưu lật đổ Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Gia Kiểng, khi ông ta kêu gọi không chỉ tìm giải pháp cá nhân cho mỗi người, mà phải có giải pháp chung, đó là “đã đến lúc phải đứng dậy“.”
 
Quan điểm rất đúng
của Ông NGUYỄN GIA KIỂNG
 
Đối với chúng tôi, TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN là áp đặt lên Dân tộc Việt Nam một hệ thống CAI TRỊ ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG và một MÔ HÍNH KINH TẾ nằm trọn trong tay đảng CSVN.
Đây là việc áp đặt lên Dân tộc một hệ thống Cai trị và một mô hình Kinh tế. Dân chúng Việt Nam chưa bao giờ có quyền lựa chọn bằng lá phiếu hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế ấy. Chính là Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế bằng BẠO LỰC ĐÀN ÁP: năm 1954 lên Dân chúng Miền Bắc và năm 1975 lên Dân chúng Miền Nam. Chứng cớ của sự áp đặt là hơn một triệu dân Miến Bắc bỏ cơ nghiệp để lánh nạn vào Miền Nam và sau đó gần ba triệu dân bỏ cơ nghiệp và hy sinh tính mạng vượt biển cả, rừng núi ra nước ngoài tỵ nạn.
Chúng tôi gọi đây là TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN vì hai lý do sau đây:
=>     Đảng CSVN tiếp tục dùng bạo lực đàn áp để duy trì hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế lên Dân tộc suốt bao chục năm trường cho đến ngày nay. Cái tội ác ấy càng trầm trọng hơn nữa là chính một số người của đảng nhận ra tội ác của đảng mà KHÔNG THỂ THÁO GỠ được độc tài đảng trị và độc quyền kinh tế của đảng. 
=>     Hệ quả của TỘI ÁC này là: (i) Về đời sống cá nhân và xã hội dưới hệ thống Cai trị độc tài, dân chúng bị đẩy vào hàng tôi mọi cho đảng, không thể có được những quyền căn bản làm người; (ii) Về mặt làm ăn nuôi thân xác trong mô hình Kinh tế, nhóm người của đảng trở thành những đại gia giầu có, dân chúng mỗi ngày mỗi nghèo đi vì bị tước đoạt phương tiện làm ăn. 
Quan điểm của Ông NGUYỄN GIA KIỂNG rất đúng khi Ông chủ trương:
*        Khi mà hệ thống Cai trị độc tài vẫn được duy trì bằng bạo lực thì không thể có giải pháp cá nhân như thay đổi nhân sự trong hệ thống. Cũng vậy, trong mô hình Kinh tế bóc lột, đầy tham nhũng, lãng phí, thì việc cải tổ Kinh tế không thể bằng thay đổi cá nhân quản trị Kinh tế vì cá nhân trước hay đến sau vẫn sống trong Cơ chế cướp dựt tài sản và tham nhũng, lãng phí.
*        Sơn Hào nói rằng Ông NGUYỄN GIA KIỂNG “âm mưu lật đổ Nhà nước Việt Nam “, chúng tôi còn nói mạnh hơn là buộc phải đập nhào hệ thống Cai trị độc tài và mô hình Kinh tế CSVN bóc lột hiện hành nếu muốn Dân tộc thăng tiến đời sống cá nhân và xã hội, và nếu muốn Kinh tế Việt Nam phát triển. Đây không phải là âm mưu mà là lời kêu gọi công khai PHẢI LẬT ĐỔ Cơ chế CSVN hiện hành vì tương lai Dân tộc và Đất nước.
*        Ông NGUYỄN GIA KIỂNG nhận định rất đúng khi thấy rằng trong nhiều chục năm trường, ngay cả những thành phần của đảng phản tỉnh cũng không thể tháo gỡ được cái Cơ chế Cai trị và mô hình Kinh tế áp đặt cứng nhắc lên dân chúng. Giới Trí thức Chính trị trong nước cũng như ngoài nước bị kềm chế, đe dọa và tù tội. Ông NGUYỄN GIA KIỂNG hoàn toàn có lý khi đưa quan điểm rằng : “phải có giải pháp chung, đó là “đã đến lúc phải đứng lên “”, nghĩa là phải DỨT BỎ cái Cơ chế CSVN hiện hành về hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế. Lực lượng chủ chốt  đứng lên lật đổ là toàn Dân Việt Nam.
 
Báo NGƯỜI VIỆT làm việc TÒNG PHẠM
với TỘI ÁC HỒ CHÍ MINH và ĐẢNG CSVN
 
Dứt bỏ Cơ chế CSVN, tội ác lớn nhất đối với Dân tộc, là Ý chí Sinh tồn của Dân tộc. Tất cả những ai, người Việt hay ngoại quốc, ngay cả Chính quyền của những nước khác, làm những điều để Cơ chế CSVN tồn tại, đều ít nhiều là TÒNG PHẠM với Tội ác của Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Thực vậy, khi cái hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế hiện hành tồn tại, thì là việc giúp cho CSVN tiếp tục TỘI ÁC LỚN NHẤT đối với Dân tộc Việt Nam. Khi giúp trực tiếp hay gián tiếp cho việc duy trì Cơ chế CSVN hiện hành, tức là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN. Chúng tôi đã viết rất nhiều về những kẻ TÒNG PHẠM. Chúng tôi chỉ xin kể ra một ít tỉ dụ về tội TÒNG PHẠM này:
*        Một số Lãnh đạo Tôn giáo thân với CSVN, thậm chí còn làm tay sai, để duy trì Cơ chế hoặc ngăn cản Ý chí Giáo dân trong việc đứng lên, đó là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.
*        Một số người Hoa, dù tỵ nạn tại nước ngoài, tiếp tay làm ăn với CSVN, là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.
*        Một số người Việt tỵ nạn mang vốn về làm ăn với Cộng sản, tức là yểm trợ cho việc tồn tại của Cơ chế hiện hành. Họ là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.
*        Một số Chính quyền nước ngoài, vì quyền lợi kinh tế, ngoại giao hay quân sự của nước mình, chơi thân với CSVN, nghĩa là duy trì sự tồn tại của Cơ chế này. Họ cũng là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.
*        Những nhóm Chính khách tại nước ngoài chủ trương “Hòa Giải Hòa Hợp “ với CSVN, nghĩa là vẫn giữ Cơ chế CSVN hiện hành. Họ là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN vậy.
 
Báo NGƯỜI VIỆT đăng bài của Sơn Hào ngày 08.07.2012 mà nội dung tỏ tường là ca ngợi CSVN. Ngày 30.04.1975 không phải là ngày giải phóng, ngày thống nhất như lời của Sơn Hào, nhưng chính là ngày ÁP ĐẶT lên toàn thể Dân tộc cái TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN. Sơn Hào viết nội dung như vậy, một là Sơn Hào chính là Cộng sản, hai là một người TÒNG PHẠM duy trì Tội ác CSVN lên Dân tộc.
Báo NGƯỜI VIỆT cho đăng bài của một TÒNG PHẠM, cũng là việc làm TÒNG PHẠM với Tội ác lớn nhất của CSVN vậy.
 
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.07.2012
 

No comments: