Tuesday, July 10, 2012

THƠ XƯỚNG HỌA


NGUYÊN XƯỚNG CỦA GS BÙI NGOẠN LẠC 


Màu Tang Thế Kỷ
Trần gian đầy dẫy chuyện bi thương,
Sinh tử, đến đi ấy lẽ thường.
Duyên tận, giã từ là tất yếu,
Tuổi già, si đắm phải soi gương.
Đông Tây danh lợi mờ chân lý,
Nam Bắc quyền uy ẩn hậu trường.
Giây phút nội tâm bừng thức tỉnh,
Mong người ác độc sớm hoàn lương.
TƯ NGUYÊN
San Jose, 30-6-2012


Kính Họa 1:
Ý Nghĩa Cuộc Sống
Trên đời quí nhất ấy tình thương,
Lợi lộc, quyền uy thật quá thường!
Vật chất tiêu tan khi biến loạn,
Danh thơm tồn tại đáng noi gương.
Từ bi hỷ xả tâm an lạc,
Nghĩa trọng ân đền tuổi thọ trường.
Thấu hiểu nhân sinh là đại mộng,
Mọi người sẽ sống rất hiền lương!
Thúy Mai
San Jose, 01-7-2012

Kính họa 2:
Đất Nước Đau Thương
Ngày nay đất nước quá đau thương!
Cán bộ đánh ai cũng chuyện thường.
Dân chúng đói meo không đủ gạo,
Chính quyền tham nhũng chẳng làm gương.
Nhiều điều oan ức, nhiều đau khổ,
Lắm cảnh bất công, lắm đoạn trường.
Hy vọng một ngày không Cộng Sản,
Người dân sẽ sống hết thê lương!
CHÁNH MINH
Đồi Anaheim, 06 July 2012  

Kính họa 3

MỘNG THIÊN LƯƠNG

Cầm đàn ta khảy - xuống cung Thương !
Tích tịch tình tang... chuyện thế thường
Hạ phố mây ngừng chim luyến gót
Thu hồ sóng lặng - liễu soi gương
Bại thành một phút ... hồi chung cuộc
Hưng phế đòi cơn ... giấc mộng trường
Rũ áo trăm năm - hồn nhớ bóng
Dặn lòng nguyền giữ chút Thiên lương !!...
  Tịnh Vân

Kính Hoạ 4:
Nhìn quê lòng những ngậm ngùi thương
Dân chẳng an vui cuộc sống thường
Sử cũ, Diên Hồng, đau nhạt sử
Gương xưa, Quốc Toản, xót mờ gương
Ba miền sông núi nhòa xương máu
Một cõi nhân gian ngập chiến trường
Lấy mác thiên đàng che hoả ngục
Hỏi lừa dối ấy có vô lương ???
Ngô Minh Hằng 

Kính họa 5:
CÕI TẠM
Đời người hạnh phúc lẫn đau thương
Nay có mai không-ấy chuyện thường
Việc thiện giúp người-nên bắt chước
Tâm lành độ thế-phải noi gương
Lụy sầu chìm nổi vòng danh lợi
Khổ ải long đong cuộc hí trường
Hiểu được trần gian là cõi tạm
Mong thay tất cả sống hiền lương .
VIRGINIA , July. 8th. 2012
Phan Ngọc
Đệ Nhất B1 QUỐC HỌC 58-59
 Kính họa 6  
 GIẤC MỘNG NGÀY MAI 
Bao nhiêu thế hệ nhuốm đau thương,
Quốc thái dân an chẳng chuyện thường.
Bầy cháu bầy con cần dẫn dắt,
Đàn anh đàn chị hãy làm gương…
Mẹ già hết trĩu vai gồng gánh,
Em nhỏ vui mang sách đến trường.
No ấm, người người trong hạnh phúc,
Không còn trông thấy cảnh thê lương…

Dương Hồng Kỳ

Kính họa 7
Yêu Thương

Cuộc sống đầy vơi cõi mến thương,
Người ơi có nhớ đạo luân thường,
Gia đình tổ quốc chung nòi giống,
Giáo lý nhân gian một tấm gương.
Danh lợi có chăng phường ảo mộng,
Tiền tài không chắc cả tình trường.
Ai ơi có nhớ lòng nhân ái,
Mộng tưởng chờ xin chút cải lương

 TTT( 2012) 
 Kính họa 8

 TIN TƯỞNG NGÀY MAI
Trăm năm cuộc thế lắm tang thương,
Bỉ thái chuyển luân ấy sự thường.
Bác ái, từ hòa nên giữ đạo,
Anh hùng, hào kiệt phải noi gương.
Giang sơn, tổ quốc, thiên nguyên đại
Độc lập, tự do, vạn thế trường.
Cùng nắm tay nhau, cùng tiến bước,
Ngàn năm rạng rỡ tiếng minh lương.
Sơn Trung


No comments: