Tuesday, July 17, 2012

ÂM DƯƠNG TRONG THIÊN NHIÊN  NGHỆ THUẬT NHẬT BẢN

Nghệ thuật Chàm- Ninh Thuận

 

Nghệ thuật Chàm- Ninh Thuận

http://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_04_QuangNam/2007_0304_QuangNam275copy.jpg


Trong mỗi ngôi tháp của Mỹ Sơn đều có Linga và Yoni, phần lớn đã bị hủy hoại, chỉ còn bộ Linga - Yoni ở tháp chính là còn tìm lại được. Hướng dẫn viên kể họ đã tìm thấy một mảnh lớn của bệ đá Yoni trong nhà một người dân, anh này lấy về để làm đá mài dao.


http://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_04_QuangNam/linga2.jpg


http://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_04_QuangNam/linga3.jpg


http://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_04_QuangNam/2007_0304_QuangNam294copy.jpg


 Tượng Linga và Yoni
Núi Sập-An giang


3
 anh Linga o Shore Temple(Mamalipuram,Nam An Dô),xây vào thê ky thu 7Con dây là linga và Yoni o thanh dia My Son(thê ky thu 4)


  
Reply With Quote

No comments: