Monday, May 28, 2012

TS NGUYỄN BÁ LONG * CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Chỉ có một con đường duy nhất để cứu dân tộc này, đó là: “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!”. Không làm được chuyện này, Dân Tộc VN phải chịu họa Bắc Thuộc do bọn Thái Thú Bắc Kinh tại Hà Nội gây ra
ĐỒNG BÀO TORONTO & HẢI NGOẠI CẦN CẢNH GIÁC BỌN HAI MANG & BỌN CON BUÔN VĂN NGHỆ PHỤC VỤ CHO KẾ HOẠCH HÒA HỢP HÒA GIẢI CỦÛA VC CŨNG NHƯ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36 CHO VC. MỘT VÀI CÁ NHÂN & HỘI ĐOÀN ĐÃ MẮC VÀO KẾ HOẠCH HHHG & THỎA HIỆP VỚI BỌN LÀM ĂN VỚI KINH TÀI CS.

TS NGUYE^~N BA' LONG
To^?ng D-a.i Die^.n kie^m Pha't Ngo^n Vie^n Hie^'n Chu*o*ng 2000Attachment  (Hi`nh ba`i 1 trang nha^'t DL 136)
Khí thế chống Cộng của người Việt Toronto trong Lễ Chào Cờ ngày 28/4/2012 tại Nathan Phillips Square, do Hội  CQN QLVNCH Ontario tổ chức
I. TRẬN TUYẾN CHỐNG CỘNG TẠI TORONTO & HẢI NGOẠI:
Tại Toronto, chiến tuyến chống Cộng những ngày này đang có những suy suyển đáng báo động! Trong khi lớp người trẻ tiến lên bù đắp cho lớp giàvà có lập trường vững chắc không có nhiều; thì  lớp người đang hoạt động -- những người trước nay vẫn mang danh chống Cộng -- có những người lập trường đã có phần nghiêng ngã: lọt vào vòng ảnh hưởng của đám HÒA HỢP HÒA GIẢI và thỏa hiệp với đám con buôn làm ăn với kinh tài CS. Chúng ta không lạ gì đám Hòa Hợp Hòa Giải chủ trương bắt tay với VC để chia ghế . Nhưng hiện đang rộ lên đám ca kỹ và MC chạy ra chạy vào trong ngoài nước, mở phòng trà, mở quán cà phê văn nghệ loại lớn. Để làm ăn trong nước với tầm mức lớn, được bảo kê của VC, chúng sẵn sàng chịu mọi điều kiện do VC đưa ra, mà điều kiện bỉ ổi nhất là THỰC THI CHÍNH SÁCH GIAO LƯU VĂN HÓA, HÒA HỢP HÒA GIẢI của VC theo đúng Nghị Quyết 36. Rồi bọn con buôn làm ăn với kinh tài CS ở ngoài này sẽ tiếp tay để những kẻ VĂN NGHỆ HAI MANG này, mang sứ mạng của VC, sẽ thực thi chính sách của VC tại Hải Ngoại: GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI, đưa đến sự thắng thế của Nghị Quyết 36 đè bẹp trận tuyến chống Cộng của người Quốc Gia và người tị nạn Hải Ngoại. Bởi vậy, sách lược chống Cộng tại Toronto nói riêng và Hải Ngoại nói chung hiện nay, phải gồm các điểm sau: 

 - TRIỆT ĐỂ chống lại bọn văn nghệ HAI MANG, RA RA VÔ VÔ, vừa làm ăn lớn trong nước (dĩ nhiên phải chịu điều kiện của VC), vừa trình diễn và tạo thế lực ở Hải Ngoại. Bọn này là nguy hiểm nhất vì chúng là HAI MANG, lãnh sứ mạng của VC thực thi kế hoạch GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI (dĩ nhiên có sự tiếp tay của bọn CON BUÔN VĂN NGHỆ làm ăn với KINH TÀI CS tại Hải Ngoại). Tại sao có GÁI ĐĨ GIÀ MỒM bị người tị nạn hải ngoại đả đảo đến thế, mà vẫn được CON BUÔN VĂN NGHỆ hoạt động với KINH TÀI CS tiếp rước về đây tiếp tục trình diễn, trước sự lên án của Đồng Bào? Chính vì bọn này đang thực thi kế hoạch NHUỘM ĐỎ HẢI NGOẠI của VC, và đang làm ăn với KINH TÀI CS, cho nên bọn chúng bất kể phản ứng của Đồng Bào, tiếp tục đưa bọn HAI MANG lên trình diễn, để hoàn thành sứ mạng GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI do VC giao phó. Xin theo dõi vô số các góp ý và bài viết trên mạng lưới toàn cầu lên án bọn này là một bọn vô liêm sỉ, bưng bô và phục vụ cho VC, nhưng chúng cứ giả bộ CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI, làm ra vẻ NGÂY THƠ không làm CHÍNH TRỊ, chỉ biết TIỀN! Nhưng chúng khó qua mắt được các chiến sĩ cách mạng chống Cộng dày kinh nghiệm về CS, đã biết tỏng tòng tong con đường chúng đi và chúng phải nhận những điều kiện gì của VC để được hoạt động dễ dàng tại VN, để bành trướng cơ sở của chúng trong nước. Đối với những kẻ cúc cung tận tụy (như TRẦN TRƯỜNG), từng trương hình Hồ, bán hết gia sản về VN đầu tư, mà còn không được VC tiếp tay, đến nổi phải khuynh gia bại sản ra lại ngoại quốc, xấc bấc xang bang như con chó chết, thì ta phải hiểu đám văn nghệ hải ngoại về VN được mọi sự dễ dàng và tự do bành trướng (tạo cơ sở lớn chứ không phải nhỏ), ắt phải có điều kiện từ bạo quyền CSVN. CSVN là những tên ác qủy và đầu có sạn về chính trị, đâu có ngu gì cho đám văn nghệ hải ngoại về tự tung tự tác mặc sức đầu tư lớn lao mà không có điều kiện gì. Nó có sự kết hợp chặt chẻ giữa chuổi hoạt động của một số văn nghệ sĩ Hải Ngoại được CSVN chọn lựa trong âm mưu của chúng  tiến hành kế hoạch GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI của VC với sự tiếp tay của đám CON BUÔN VĂN NGHỆ liên hệ với KINH TÀI CS ngoài này, sau biến cố ĐÀM VĨNH HƯNG mà kế hoạch GIAO LƯU VĂN HÓA của VC bị phá nát bởi hành động xịt nước cay vào mặt y của Anh Hùng LÝ TỐNG (giả một phụ nữ) tại Santa Clara Convention Center vào ngày18 tháng 7-2010. Từ đó dấy lên một cao trào chống GIAO LƯU VĂN HÓA và TUYÊN TRUYỀN VĂN NGHỆ tại Hải Ngoại do các văn nô từ trong nước xuất ngoại thực thi. Kế hoạch gửi văn nô ra Hải Ngoại thực thi chính sách TUYÊN VẬN và GIAO LƯU VĂN HÓA của VC sau biến cố Đàm Vĩnh Hưng không còn hiệu lực nữa. Bây giờ, VC chuyển sang một đường lối khác để thực thi kế hoạch GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI theo Nghị Quyết 36 là dùng chính các VĂN NGHỆ SĨ HẢI NGOẠI chịu hợp tác với chúng trong kế hoạch này. Muốn nắm đằng chuôi, chúng chỉ dùng những văn nghệ sĩ nào về VN chẳng những trình diễn, mà còn mở mang, bành trướng các cơ sở kinh doanh rộng lớn, phải có sự chấp thuận và hỗ trợ của chúng mới làm được. Và như thế, chúng sẽ đặt điều kiện và nói rõ sứ mạng mà kẻ bán linh hồn cho qủy phải thi hành. Cần phải phân tích chuổi những mắc xích gồm những kẻ/nhóm sẽ thi hành kế hoạch GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI của VC tại Hải Ngoại hiện nay: 

 * Những văn nghệ sĩ ra vô hải ngoại và trong nước như đi chợ, bành trướng mở mang cơ sở ở cả trong và ngoài nước, được VC tuyển chọn cho kế hoạch này (GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI) hiện có được lợi thế trong nước và VC ca tụng; trong khi những người khác, cũng theo VC và từng tận tụy với VC, mà vẫn xấc bấc xang bang, thì ta phải quan tâm loại thứ nhất (VC không cho ai làm gì và hỗ trợ ai dễ dàng đâu, nếu không có điều kiện. Mà điều kiện này dĩ nhiên là phải có lợi cho VC, đặc biệt là điều kiện chính trị).
 * Tại Hải Ngoại, sẽ có một mắt xích lo công tác sắp xếp cho những người này, để đạt cho kỳ được mục tiêu GIAO LƯU VĂN HÓA và HÒA HỢP HÒA GIẢI do VC ấn định. Cho nên ta không lấy làm lạ tại sao có GÁI ĐĨ GIÀ MỒM bị Đồng Bào lên án đến thế, và một số hội đoàn quyết định không mướn nữa vào dịp Tết, bây giờ lại tiếp tục được CON BUÔN VĂN NGHỆ hoạt động với KINH TÀI CS đưa lên, và đang bị lên án trên khắp các diễn đàn Internet.
Ba bộ phận đang thi hành kế hoạch GIAO LƯU VĂN HÓA, HÒA HỢP HÒA GIẢI, & TỪ THIỆN XHCN của VC nằm ở Hải Ngoại hiện nay là: (1) VĂN NGHỆ SĨ & CÁC TRUNG TÂM BÁN LINH HỒN CHO QỦY, CHỊU ĐIỀU KIỆN CỦA VC, HOẠT ĐỘNG SONG HÀNH TRONG NƯỚC & HẢI NGOẠI, (2) CON BUÔN VĂN NGHỆ Ở HẢI NGOẠI, HOẠT ĐỘNG VỚI KINH TÀI CS, NÚP BÓNG TỪ THIỆN & CỘNG ĐỒNG, SẮP XẾP, TỔ CHỨC CHO NHÓM (1) Ở TRÊN LÀM CÔNG TÁC VÀ BÀNH TRƯỚNG  HOẠT ĐỘNG TẠI HẢI NGOẠI, (3) QUỐC DOANH HẢI NGOẠI LO QUYÊN GÓP TIỀN BẠC & TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XHCN (NHƯ CÔ TIM), NGOÀI CÔNG TÁC CHÍNH LÀ XÓA BỎ GIÁO HỘI CHÂN TRUYỀN, ĐƯA TOÀN BỘ TÔN GIÁO LIÊN HỆ VÀO QUỐC DOANH.
Đồng bào Hải Ngoại (nhất là ở Toronto) cần phải nắm vững ba thành phần này và tránh xa, nếu không sẽ tiếp tay cho VC NHUỘM ĐỎ HẢI NGOẠI một ngày không xa. Đừng có tin những hoạt động biểu kiến để “MÀ MẮT” ĐỒNG BÀO như là: LÀM CỘT CỜ, CHÀO CỜ, HỘI THẢO, MƯỚN XE BUÝT CHỞ ĐỒNG BÀO  nhân các cuộc biểu tình chống Cộng v.v. Những người nào từng sống với VC thì biết cái gì gian dối cách mấy VC cũng dám làm hết, mục đích để “MÀ MẮT“ đồng bào thôi, một khi chúng thắng được rồi là CHẾT hết! Thành ra chỉ có một con đường duy nhất để cứu nước là: TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!
Hiện CS đang có một kế hoạch thâm hiểm (tại Toronto cũng như nhiều nơi ở Hải Ngoại) là mua chuộc một số thành viên của các hội đoàn chống Cộng (như cựu quân nhân, viên chức hành chánh VNCH v.v.) hoạt động cho chúng để làm bể nát hoặc phân hoá mỗi hội đoàn làm hai làm ba. Nội bộ các hội đoàn chỉ lo chống nhau, làm sao mà có đủ sức mạnh và ý chí tiến hành các kế hoạch chống Cộng ở địa phương nữa. VC rất nguy hiểm: sách lược của chúng là thu nạp những kẻ từng làm việc hoặc có uy tín trong mỗi hội đoàn, và những người này chỉ cần làm mỗi việc là phá hội đoàn thành năm, ba mảnh; chia phe chia phái cho các thành viên chống lẫn nhau, và bỏ luôn sứ mạng hàng đầu là chống Cộng để VC tự tung tự tác muốn làm gì thì làm.
Hiện ở Toronto và hải ngoại rất nhiều các CON BUÔN VĂN NGHỆ tự tung tự tác tổ chức văn nghệ (như một hình thức ăn mừng) trong các ngày lễ lớn của VC (như 30/4, VC gọi là Đại Thắng Mùa Xuân; 19/5: Ngày Sinh Nhật HCM v.v.). Trước đây còn có các hội đoàn đứng lên phản đối hoặc chống lại; nhưng nay nội bộ các hội đoàn mang tiếng chống Cộng chỉ lo chống nhau; bỏ trống chiến tuyến cho VC và con buôn văn nghệ mặc tình thao túng. Tình hình này nếu không có giải pháp kịp thời, chấn chỉnh, đặc biệt không THANH LỌC HÀNG NGŨ một cách quyết liệt, thì chỉ trong một thời gian nữa là Toronto không còn là chiến tuyến chống Cộng nữa, mà bị Việt Gian CS thống trị.
Hiện đã có hội đoàn bắt tay với CON BUÔN VĂN NGHỆ làm ăn với KINH TÀI CS, để tổ chức cái này cái kia, kể cả do chúng bảo trợ, để tiến hành các sô văn nghệ giới thiệu hoạt động mới của mình hoặc kiếm lời. Thành ra Đồng Bào Toronto phải cẩn thận đối với các nhóm này: VÌ LỢI và vì bị MUA CHUỘC, chúng đã BÁN RẺ LINH HỒN cho qủy rồi! Không còn trông mong vào hoạt động chống Cộng của chúng như ngày xưa nữa.
Để tái lập khí thế cho cao trào chống Cộng tại Toronto, Phong Trào Hiến Chương 2000 đang mở ra hai chiến dịch lịch sử:
1. Mở Giải “THƠ VĂN - LÝ LUẬN - HÀNH ĐỘNG” năm Nhâm Thìn 2012 cho người Việt trên toàn thế giới, với chủ đề chính:
“HÔ HÀO NỔI DẬY TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!”
với Giải Nhất 3000 đô la, ngày hết hạn nhận bài dự thi: 15-8-2012 (gửi bài về: vietmarketing2@eol.ca)
2. Mở Chiến Dịch: “HÔ HÀO NỔI DẬY TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!” nhân Giổ Đầu của Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH vào ngày 21 tháng 9-2012, với các bài viết của Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH hồi Người còn sinh tiền, về chủ đề: “HÔ HÀO NỔI DẬY!” trong các số báo Đối Lực # 138 (tháng 8-2012) va #139 (tháng 9-2012), để ghi nhớ ngày Giổ Đầu của một nhà ái quốc lớn của VN thế kỷ 20 và là nhà lãnh đạo tư tưởng kiệt xuất của Phong Trào Hiến Chương 2000. Đỉnh điểm của Chiến Dịch này sẽ là ĐẠI LỄ CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI NĂM NHÂM THÌN cuối tháng 11-2012, cũng là ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 12 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000. Chúng ta còn nhớ rằng 12 năm sau HIẾN CHƯƠNG 77 TIỆP KHẮC, cuộc CÁCH MẠNG NHUNG TIỆP KHẮC  tháng 11-1989 đã dẹp tan chế độ CS tại Tiệp. Lãnh đạo Phong Trào Hiến Chương 2000 đã đọc Điếu Văn và hứa trước linh sàng của cố Giáo Sư NGUYỄN CAO HÁCH trong ngày an táng 1-10-2011 tại San Diego là sẽ tiếp tục con đường đấu tranh GIẢI PHÓNG DÂN TỘC khỏi họa Cộng Sản, QUANG PHỤC VIỆT NAM, cũng như xây dựng một Đất Nước Việt Nam Mới: DÂN CHỦ, TIẾN BỘ, HÙNG CƯỜNG!, theo đúng tâm nguyện sinh thời của Người.
II. CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ CỨU VN KHỎI HỌA BẮC THUỘC: TIÊU DIỆT CỘNG SẢN
Trên mặt báo này cũng như trên tờ Khai Thác Thị Trường, chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh: CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ CỨU VN KHỎI HỌA BẮC THUỘC là TIÊU DIỆT CỘNG SẢN! Một cuộc cách mạng mệnh danh là: “CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH!”, sẽ giúp chấm dứt Cộng Sản tại VN, mở ra một thời đại mới cho đất nước, không tạo ra chiến tranh, chết chóc, mà còn có khả năng thúc đẩy nhân dân Trung Hoa đứng lên chấm dứt CS tại Trung Hoa, nhờ tác dụng lan truyền của cảm hứng cách mạng (Inspirational Effect).
Tại sao phải TIÊU DIỆT CỘNG SẢN mới có thể giúp VN tránh được họa Bắc Thuộc? Vấn đề nó có một sự liên lụy từ thời xa xưa, từ những thời của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, bên Liên Xô là Staline. HCM đã sai ngay từ đầu sau khi xuống Tàu từ bến Nhà Rồng sang Pháp hồi đầu thế kỷ 20 là đã dính ngay với Đảng CS Pháp, rồi sau đó là Đệ Tam Quốc Tế của Liên Xô và được huấn luyện tại Nga. Từ Nga, Hồ Chí Minh lại về Trung Cộng và bị ảnh hưởng cũng như sự chi phối của Cộng Sản Tàu. Tóm lại, Hồ Chí Minh hoàn toàn là một người Cộng Sản, lãnh lương và làm công tác cho Cộng Sản Quốc Tế, hoạt động cho cả CS Nga và CS Tàu. Tới khi về VN, sau Cách Mạng Tháng 8 (1945), Hồ Chí Minh vẫn phải lãnh lệnh của Mao Trạch Đông qua các chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (đầu thập niên 50), Nhân Văn Giai Phẩm v.v. Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã bán nước từ lâu rồi, vì chịu ơn mưa móc của Đảng và Chính Phủ Trung Cộng, mà Công Hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 chỉ là một sự kiện mặt nổi thôi. Nhưng hành động chết nhất của Đảng CSVN khiến cho Đảng này hoàn toàn lệ thuộc vào Đảng CS Trung Hoa đã diễn ra sau khi Đông Âu và Liên Xô hoàn toàn sụp đổ. Lo sợ CSVN sụp đổ theo, lãnh đạo Đảng CSVN đã bay sang Tàu lạy lục lãnh đạo Đảng CS Trung Hoa hãy đứng lên lãnh đạo những nước còn lại của hệ thống CS, tức là lãnh đạo CSVN. Lúc đó, lãnh đạo Đảng CS Trung Hoa cũng ngần ngừ chưa quyết vì cũng chưa biết số phận mình tối hậu sẽ như thế nào?, e Tây Phương sẽ tiến tới dứt điểm luôn CS Tàu, thì còn đâu để lãnh đạo CSVN? Thế nhưng, sau khi đã ổn định một thời gian, tai qua nạn khỏi, thì Tàu bắt đầu ép VN trên cơ sở cái VN yêu cầu: CS Tàu lãnh đạo CSVN và những nước CS còn lại, và Hiệp Ước Thành Đô là khởi đầu của cái vòng thòng lọng. Sau này là các Hiệp Ước bán đất, bán biển, như  Hiệp Ước về Biên Giới Đất Liền VN - Trung Quốc (1999) (Việt Nam mất cả ngàn cây số vuông biên giới phiá Bắc, kể cả Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc) và Thỏa Ước Việt Trung về Biên Giới Lãnh Hải Vịnh Bắc Bộ năm 2000 (VN mất khoảng 10000 cây số vuông lãnh hải Vịnh Bắc Việt). Tới ngày 11-10-2011, Nguyễn Phú Trọng (TBT Đảng CSVN) lại ký với Hồ Cẩm Đào (TBT Đảng CS Trung Hoa và Chủ Tịch Nước của TC) một văn kiện gọi là: “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển”, mà chủ yếu là ép VN phải thương lượng song phương với Trung Cộng trong các vấn đề về Biển Đông liên hệ giữa TC và VN. Như thế là cái thòng lọng đã thắt vào trên cổ VN liên hệ đến Biển Đông. Các quan sát viên quốc tế coi thỏa hiệp đó là hình thái VN dâng Biển Đông cho TC, vì thương lượng song phương thì VN có cái thế gì để chịu nổi TC, khi mà không cầu viện được ai hết! Thỏa thuận đã ký rồi mà!

Chúng ta chưa nói đến những chuyện khác như Bauxite Tây Nguyên, Rừng Đầu Nguồn, TC chiếm gần hết các cuộc gọi thầu kỹ nghệ của VN, người Tàu sang VN không cần Visa, các Phố Tàu được lập tràn lan trên khắp nước VN, mà công an VN cũng không được vào dù có phạm pháp xảy ra v.v. Đất nước coi như đã vào thời kỳ Bắc Thuộc. Cờ 6-Sao đã được trương lên và cầm tay bởi hàng vạn học sinh đón Tập Cận Bình (Phó Chủ Tịch TC) sang thăm VN cuối tháng 12-2011. Thành ra VN xem như hết đường rồi, với hiện tượng càng ngày càng lún sâu vào lệ thuộc Trung Cộng. Tại sao Miến Điện cũng lệ thuộc TC và VN cũng lệ thuộc TC nhưng Miến Điện đã thoát ra được: Quan trọng là ý thức của nhà lãnh đạo (yêu nước, quả cảm, không sợ chết, ý thức được lệ thuộc Tàu là chết!, bắt tay được với nhà đối lập uy tín quốc tế (bà San Suu Kyi, Giả Nobel Hòa Bình) và được sự hậu thuẩn của dân chúng, quyết thoát ách Tàu Phù); VN không có những yếu tố đó, vì Đảng CSVN thực ra là đầy tớ của Đảng CS Trung Hoa, các lãnh đạo Đảng CSVN theo chầu Bắc Kinh như một con chó chờ chủ quăng cho cục xương. Thái độ đó sẽ không cho phép Đảng CSVN dám đối kháng lại Đảng CS Trung Hoa, và chấp nhận thân phận chủ/tớ hay là nô lệ. Thein Sein làm được, dám đình lại chương trình xây đập thủy điện Myitsone trị giá 3.60 tỉ đô la do TC đài thọ để đáp ứng nguyện vọng người dân Miến. Còn Đảng CSVN thì bán hết: Bán đất biên giới, bán Vịnh Bắc Việt (mất 10000 km2), Bán Rừng Đầu Nguồn, Bán Bauxite Tây Nguyên,  Bán Biển Đông (Nguyễn Phú Trọng), Bán các Thành Phố Tàu thành như nhượng địa, bán cùng hết tới tận Mũi Cà Mâu... Không thể hy vọng Đảng CSVN có thể làm gì khác hơn để cứu nước, mà chỉ có thể bán nước thôi, vì không thoát khỏi thân phận tôi đòi trước Đảng CS Trung Hoa. Chỉ có một con đường duy nhất là người Việt phải đứng lên TIÊU DIỆT CỘNG SẢN để thoát khỏi vòng lệ thuộc Trung Quốc, và tiến lên cùng với thế giới trong một nước VN Mới: DÂN CHỦ - TIẾN BỘ - HÙNG CƯỜNG. Hải ngoại sẽ đem toàn lực cùng với Quốc Nội xây dựng đất nước sau khi cuộc “CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH” thành công tại VN. Với sự dấn thân ồ ạt của Hải Ngoại cùng đồng bào trong nước xây dựng và phát triển VN, trong vòng 20 năm thôi, chắc chắn VN sẽ trở thành một nước tiến bộ, có khả năng hơn nhiều nước Đông Nam Á, và mục tiêu là không kém nhiều các nước hàng đầu như Đại Hàn, Đài Loan.
Làm được cái đó chỉ khi VN chấm dứt được CS. VN sẽ vượt xa Miến Điện khi chấm dứt được CS, còn không, chỉ 10 năm sau, Miến Điện sẽ vượt xa VN. Đó là con đường mà Dân Tộc VN phải suy nghĩ.
Phương cách để tiến hành cuộc “CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH” tại VN chúng tôi đã đề cập trong những số trước, và sẽ trở lại bàn sâu xa hơn trong những số sau. Với số báo kỳ này, chúng tôi chỉ đề cập sơ qua, vì chủ yếu là tập trung vào trận tuyến chính trị chống lại CS và bọn Việt Gian cùng bọn con buôn bán mình cho qủy đang đe doạ đặt cộng đồng người Việt tại Toronto dưới ảnh hưởng của loài qủy đỏ.
Toronto, 21/5/2012

T/M Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN

TS NGUYỄN BÁ LONG
Chủ Nhiệm

No comments: