Thursday, May 3, 2012

THƠ SONG NGỮ

ĐỔI CẢ THIÊN-THU            

TIẾNG MẸ CƯỜI                      

Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi             

Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ      

Chỉ biết âm-thầm thương nhớ thôi             

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề 
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê      
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng   
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về          

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn        

Bên đời gió tạt với mưa tuôn  
Con đi góp lá nghìn phương lại                  
Đốt lửa cho đời tan khói sương       

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn-ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm-bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói                         
Biết đến bao giờ trông thấy nhau     

Đừng khóc mẹ ơi hãy rán chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ              
Đau thương con viết vào trong lá              
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi    
Ví mà tôi đổi thời-gian được  
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười         

                   TRẦN TRUNG ĐẠO

MY LIFE
FOR MY MOM'S LAUGHTER

Picking up the handset I was stunned with surprise:
Whose voice as light as falling leaves in cold skies?
Isn't it ten years, ten odd years, dear mother,
Just in silence to miss and long for one another?

I left without any promises or pledges that day:
The old wild horse from its forest-land went astray.
Ten years for Mom's hair to turn mourning white,
And mourning-like my soul also in such a plight.

You've still been sitting there weaving your pain
By an existence of slapping wind and beating rain.
I've set off to set up from all directions a pyre
In order to disperse the mist for life lighting a fire.

Your voice was broken off, you choked up, I found;
Mom's endearing words or mere in-reverie sound?
You are too far, how could I reach out for you?
And when could we meeting again look forward to ?

Do not cry, my dear mother, and continue to await.
All my grief I will hide in the rhymes I create.
Of all my sorrow I will write reams and reams,
And find your warmth my warmth in my dreams.

As I picked up the handset how astounded was I
To hear my mom's voice sadder than the rainy sky!
Should I be able to give up Man's time in hereafter,
I would offer mine to recover my mom's laughter.

                     Translation by
THANH-THANH
                                                       

No comments: