Friday, February 24, 2012

LM. ĐINH XUÂN MINH *HẢI NGOẠI TRANH ĐẤU


TIN VỀ THỈNH NGUYỆN THƯ
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 23 tháng 2, 2012

Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư: Đạt Mục Tiêu
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 28 tháng 2, 2012
Trưa ngày 28 tháng 2 giờ Hoa Thịnh Đốn, số người ký tên thỉnh nguyện thư đã lên đến 92 ngàn. Như vậy con số 100 ngàn sẽ đạt được nội trong tuần này và sau đó chúng ta sẽ vượt xa con số ấy. Chúng ta đang có những thành quả thật khích lệ cho các mục tiêu đề ra ngay khi chiến dịch được phát động
cách đây ba tuần.
Chấn Dân Khí
Trong mấy tuần qua, luồng gió tự tin và phấn khởi đã thổi vào tập thể người Việt ở khắp Hoa Kỳ. Tâm lý e dè, chán chường hay sợ hãi đã nhường bước cho một khí thế ngày càng dâng cao và ngày càng gắn bó những cá nhân lại thành đại khối với cùng ý chí và quyết tâm. Điều rất đáng mừng là lần đầu tiên giới trẻ, mà trước đây chừng như ơ hờ, đã tham gia trong vai trò chủ lực. Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, khi các bác cao niên còn đang lúng túng chưa biết cách ký thỉnh nguyện thư, giới trẻ đã huy động nhau để ký, nâng con số lên trên 15 ngàn trong 3 ngày đầu. Ngày 5 tháng 3 tới đây, rất đông người trẻ sẽ tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc.
Sự nức lòng nhập cuộc của gần trăm ngàn đồng hương thuộc mọi tuổi tác, thành phần, địa dư là thành quả hàng đầu và quan trọng nhất của chiến dịch. Tinh thần và hào khí ấy đang lan sang các quốc gia khác.
Dân tộc, muốn tự giải thoát khỏi đại hoạ, phải phát huy nội lực của chính mình và biết tận dụng các trợ lực để vượt qua hai trở lực lớn nhất hiện nay: từ bên trong là chế độ độc tài và từ bên ngoài là chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Phát huy nội lực của dân tộc đòi hỏi hai yếu tố: dân khí phải mãnh liệt và đội ngu~ tiên phong phải đủ tài và đức để quy tụ quần chúng thành sức mạnh.
Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang có tác dụng ngay trước mắt là chấn dân khí của bộ phận dân tộc ở hải ngoại, khởi đi từ Hoa Kỳ và lan đến các quốc gia có người Việt sinh sống, và là bước đầu cho nỗ lực dài lâu để giải cứu cho bộ phận của đội ngu~ tiên phong đang bị cầm tù và đẩy lùi áp lực của chính quyền trên những người trong đội ngu~ tiên phong đang dấn thân tranh đấu.
Vận Động Quẩn Chúng
Lần đầu tiên tập thể người Việt ở Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng cho một chủ điểm cụ thể trong một chiến dịch được phối hợp nhìn nhàng, mỗi người góp một tay cho đại cuộc. Người Mỹ gọi đó là vận động chính sách ở tầm rễ cỏ (grassroots policy advocacy). Và chúng ta đã chứng tỏ được khả nặng huy động lẫn nhau ở tầm rễ cỏ ấy để thành một chiến dịch rộng lớn, tự phát nhưng lại rất nhịp nhàng. Chiến dịch này không của riêng ai mà là của tất cả những ai nặng lòng với quê hương và dân tộc.
Yếu tố để tạo nên chiến dịch rễ cỏ là phải có chủ điểm cụ thể (trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm), phải có mục tiêu đo lường được (25 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn) và phải có thời điểm rõ rệt (30 ngày). Như vậy, mọi người cùng biết chủ điểm để tập trung công sức, biết mục tiêu để đo lường hiệu năng và điểu chỉnh công tác, và biết thời điểm để lập kế hoạch tuỳ theo hoàn cảnh ở mỗi địa phương, của mỗi người, mỗi tổ chức.
Vân động ở tầm rễ cỏ là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho cuộc vận động trong hậu trường mà nhiều người còn gọi là "vận động hành lang". Trong nhiều chục năm qua, một số nhóm hay tổ chức người Việt đã thực hiện và quen thuộc với vận động hành lang. Trong tuần qua, chúng tôi đã sắp xếp hai buổi họp giữa một số người đã từng vận động hành lang như vậy với một số nhân viên của Toà Bạch Ốc để thương lượng về nhiều vấn đề nhân quyền rộng hơn là việc trả tất cả tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm cu~ng như về nội dung của buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3. Đây là những vấn đề đã được nêu lên từ nhiều năm qua và vẫn tiếp tục được nêu lên trong thời gian tới.
Điều khác biệt là lần này trong tập thể người Việt ở Hoa Kỳ chúng ta có sự phối hợp của cả hai phương thức vận động quần chúng và hành lang bổ trợ cho nhau. Và Toà Bạch Ốc đã công nhận hiệu quả của sự phối hợp nhịp nhàng ấy qua việc sắp xếp buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 với một số người thỉnh nguyện tiêu biểu.
Đặt Nền Móng Cho Những Bước Kế Tiếp
Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang tiếp diễn là bước khởi đầu cho nỗ lực dài lâu nhằm đem lại vận hội để dân tộc tự giải thoát. Bước khởi đầu này cần nhưng không đủ. Đại cuộc không phải là việc một sớm một chiều. Ngay từ giờ chúng ta đã phải chuẩn bị những bước kế tiếp, phải gặt hái những thành quả của ngày hôm nay để làm vốn liếng cho ngày mai.
Để tạo nền móng cho những bước kế tiếp, chúng ta cần làm những công việc sau:
(1) Tiếp tục diễn tập trong nội bộ của tập thể người Việt về khả năng tự huy động, không riêng ở Hoa Kỳ mà lan rộng ra các quốc gia khác. Chúng ta cần sẵn sàng để chu toàn công tác quốc tế vận ở mức rộng và lớn nhằm yểm trợ cho đồng bào trong nước khi hữu sự, theo tấm gương ở nhiều quốc gia từ Bắc Phi và Trung Đông và gần đây ở ngay Đông Nam Á.
(2) Nâng tầm hiểu biết của quần chúng về guồng máy Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ (hoặc nơi quốc gia mình cư ngụ). Sau khi hoàn tất chiến dịch thỉnh nguyện thư hiện nay, một nhóm gồm những người có nhiều kinh nghiệm vận động hành lang sẽ luân phiên trình bày về cách thức để vận dụng luật pháp cu~ng như vận động Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ nhẳm hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho đồng bào ở Việt Nam.
(3) Tăng ảnh hưởng của khối cử tri người Mỹ gốc Việt đối với cả hai chính đảng Hoa Kỳ. Khi người Mỹ gốc Việt chúng ta dấn thân vào dòng chính thì vừa thể hiện quyền công dân vừa thực thi nghĩa vụ công dân. Chính sự dấn thân ấy là đóng góp quý báu của chúng ta cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đồng thời nó sẽ làm tăng tầm ảnh hưởng của chúng ta trong công tác quốc tế vận.
(4) Làm việc với Hành Pháp Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của các vị dân cử bên Lập Pháp, để hình thành một quy trình hội ý và đối tác lâu dài giữa chính phủ và đại khối người Việt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cu~ng như về nghĩa vụ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân khi bị xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.
(5) Đưa ra một chuẩn mực đo lường được để lượng giá mức tiến bộ về nhân quyền thay cho những tuyên bố tổng quát về nguyên tắc hay những hứa hẹn không thời hạn, không đo lường được. Danh sách tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm sẽ là một chuẩn mực đo lường đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng. Qua đó, ba mặt một lời, chúng ta có thể lượng định bước tiến hay bước lùi về nhân quyền thay cho những diễn giải hay biện minh chủ quan của giới chức này hay cơ quan nọ.
Tóm lại, chúng ta đã và đang đạt các mục tiêu đề ra từ ban đầu ngay khi chiến dịch vẫn còn tiếp diễn. Cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho gần 90 triệu đồng bào đang chyển sang một khúc rẽ mới, qua đó chúng ta xây dựng nền móng cho một nỗ lực dài lâu với ba mục tiêu chiến lược: chấn dân khí, phát huy đội ngu~ tiên phong, và đẩy lùi trở lực từ trong và từ ngoài.
Các bài viết liên quan:
Ý Nghĩa Của Chiến Dịch Vận Động TT Obama:
Góp Gió Thành Bão:
Làm Việc Gốc:
Nếu Ngày Mai...


Hôm nay Toà Bạch Ốc cho biết một số tổ chức thuộc các cộng đồng bạn ngỏ ý muốn vào Toà Bạch Ốc ngày 5 tháng 3 để yểm trợ tiếng nói của chúng ta.

Một số thành viên Quốc Hội đang chú ý đến chiến dịch thỉnh nguyện thư.
Bắt đầu hôm nay một số thiện nguyện viên, trong đó có cả một số người Mỹ, chia nhau gọi điện thoại cho các dân biểu và thượng nghị sĩ để yêu cầu họ tiếp xúc, vào ngày 6 tháng 3, với cử tri sẽ đến từ khắp nơi.
Cách đây ba hôm chúng tôi đã thông tin cho tất cả các văn phòng dân cử liên bang về điều này.
Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, CA) sẽ thảo một văn thư để các đồng viện cùng ký tên gởi Tổng Thống Obama, kêu gọi Hành Pháp đáp ứng thỉnh nguyện của hàng trăm ngàn công dân và cư dân Hoa Kỳ.

Khuya nay chúng tôi khoá sổ ghi danh vào Toà Bạch Ốc để chuyển cho bộ phận kiểm tra lý lịch của Toà Bạch Ốc. Nếu số người ghi danh vượt quá số chỗ cho phép, chúng tôi sẽ thương lượng về tiêu chuẩn chọn lựa để sao có sự góp mặt đồng đều về địa dư, tuổi tác, giới tính, v.v.
Sau đó, chính Toà Bạch Ốc sẽ gởi thư mời đến từng người.

Nguyễn Đình Thắng
Hiện tượng thu thập chữ ký trên mạng của Tòa Bạch Ốc
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Frankfurt/Đức quốc, thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2012 Thước đo lòng ái quốc của Việt tị nạn cộng sản,muốn xây dựng nền dân chủ, dự do công bình bác ái tại Việt Nam

Khi chúng tôi biết tin có chiến dịch lấy chữ ký gửi thẳng trực tiếp vào trong mạng của Tòa Bạch Ốc, do anh nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc Trung tâm Asia của đài truyền hình SBTN, cùng với sự tham gia tích cực của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc điều hành BPSOS (Boot People SOS=Tổ chức cứu người vượt biển SOS), khởi xướng, tôi vội vàng tìm cách ghi tên ủng hộ. Loay xoay thế nào, mà cả gần hai tiếng đồng hồ chưa xong. Sang ngày sau, thử lần nữa, do sự hướng dẫn của các thành viên trong diễn đàn gửi. Cũng không thành! Tôi gửi cho các thanh niên người Đức trong xứ đạo giúp. Ai cũng than là làm không được. Không biết là đã thực hiện xong chưa. Tên mọi người đã ghi vào chưa? Đến nay cũng chưa biết!

Tôi nghĩ: Mình già lẩm cẩm làm không xong việc. Nhưng thử hỏi, những anh chị theo diện HO còn già hơn mình nữa rồi sao? (Xin lỗi! Không phải ai già cũng lẩm cẩm như tôi!) Nếu khối này không thực hiện được, thì sẽ mất bao nhiêu chữ ký nữa. Phải cần 25.000 chữ ký! Không phải là ít. Nước Mỹ rộng lớn, với 300.000.000 (ba trăm triệu) dân cư, chính quyền tại Tòa Bạch Ốc chỉ cần đòi hỏi 25.000 chữ ký. Còn người Việt tị nạn có 1.500.000 sinh sống ở Mỹ. Phải cần tới 25 ngàn chữ ký?! Cũng căm go lắm!Tôi đâm lo. Vì chiến dịch này, không những là thước đo lòng người Việt hải ngoại chống cộng mà còn liên quan đến thanh danh của Cộng đồng người Việt tại Mỹ nói riêng và cộng đồng người Việt tị nạn nói chung trước nhân dân Hoa kỳ và toàn thể thế giới. Một chiến dịch công khai bạch nhật, đòi hỏi thật nhiều sự nhiệt thành của rất nhiều người. Và chính quyền Obama phải có quyết định gì, khi sự đòi hỏi của 25.000 chữ ký đã hội đủ?


Chúc mừng! Chúc mừng! Chúng ta cũng đã đặt chính quyền Mỹ vào thế bắt buộc thực sự phải giải quyết. Vì, chiến dịch này cũng liên quan đến danh dự, trách nhiệm và sự trung tín trung thành của chính quyền Mỹ đối với tình hình vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.Tôi gửi chiến dịch này cho bạn bè thân thuộc, để họ cùng tiếp sức. Nhưng sự lo lắng của tôi không có cơ sở. Chỉ trong vòng bốn ngày, số người tham gia ủng hộ chiến dịch thật nồng nhiệt náo nức. Đồng bào ở Mỹ hoàn thành trách nhiệm qúa mau lẹ, ngoài sức tưởng tượng. Theo chỉ số, thì vào lúc 5 giờ chiều thứ bảy, ngày 11.02.2012, chúng ta đã đạt con số cần thiết là 25.000 chữ ký.Chúng tôi tin rằng, con số người tham gia ủng hộ ký tên chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Và chắc chắn rằng chúng ta muốn đạt con số kỷ lục, là trên 43.000, mà từ trước tới nay, người dân bản xứ mới đạt được. (42.150 là con số kỷ lục trong lịch sử thỉnh nguyện thư qua trang mạng của Tòa Bạch Ốc).

Từ khi chúng ta tránh Cộng như tránh hủi, đã hơn 36 năm. Thì có ba hiện tượng đáng nghi nhớ trong công cuộc đấu tranh chống cộng tại hải ngoại:

1. Vụ thứ nhất là „vụ Trần Trường“ tại Nam California:


Trận chiến“ kéo dài 55 ngày đêm. Hằng ngày có tới 15.000 tham dự. Cao điểm cho biến cố này là đêm văn nghệ tổ chức qui mô vào ngày 22/02/1999. Và bốn ngày sau đó. Đêm thắp nến ngày 26/02/1999 do giới trẻ thực hiện. Số người tham dự lên tới hơn 30.000 ngàn người, trong mấy ngày liên tục. Đây là con số rất to lớn. Vì với khoảng 150.000 người Việt cư ngụ tại Nam Cali, thì với con số trên 30.000 người là con số rất lớn.

Đâu là ĐIỂM và đâu là DIỆN trong biến cố này? DIỆN là chống Trần Trường! Vì Trần Trường dám treo hình Hồ Chí Minh và cờ máu tại cửa tiệm Video. Một hành động điên rồ ngu xuẩn chướng tai gai mắt.


ĐIỂM là chống hiệp định thương mại giữa Hiệp chủng Quốc Mỹ, với tà quyền Cộng Sản Việt Nam. ĐIỂM thêm nữa, còn là đả thông cái nhìn sai lầm của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam, cũng như giải tỏa được cách nhìn muốn vinh danh suy tôn ác tộc Hồ Chí Minh của UNESCO, một tội đồ dân tộc. Ngoài ra, Cộng đồng người Việt tị nạn tại Nam Cali, không muốn cái gai (cờ máu) tại trung tâm thủ đô người Việt tị nạn. Bằng mọi cách phải nhổ! Có khác gì, nếu như người Do thái thấy cờ Phát xít Đức trong chung cư của mình!?

Thành công trong vụ này, phải kể đến là anh Việt Dzũng và chị Minh Phương của đài Radio Bolsa, tại Little Saigòn. Ông Bùi Bình Bân, Trần Ngọc Thăng và Hồ Anh Tuấn.

2. Vụ thứ hai là biến cố xẩy ra tại trong thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ được tổ chức tại thủ Đô Úc, Sydney, từ 13/07/2008 đến 19/07/2008:
Theo dõi từ ngày Lễ khai mạc tại Whitham Center, và đến buổi bế mạc tại trường đua Sydney, chúng ta thấy hàng ngàn người cầm cờ Vàng ba sọc đỏ tham dự. Có ít nhất trên ba ngàn thanh viên Công giáo Việt Nam, 500 lá cờ vàng khổ lớn, và hàng ngàn lá cờ nhỏ cầm tay tung bay xuất đại hội.

Đâu là ĐIỂM và DIỆN trong biến cố này? Diện là sự trả lời của đồng bào thanh niên công giáo đối với bức thư của Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, gửi cho Giám Mục chủ tịch ủy ban mục vụ, và Giám mục Lạng sơn, liên quan đến cờ vàng. Hồng Y Mẫn cho rằng: „một số bạn trẻ ở một số nơi coi như một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn Việt nam. Sự cố đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một thói đời mang tính đối kháng.“

Theo Đỗ Văn Phúc, thì ba ngàn thanh niên Công giáo đã thực sự trả lời Hồng Y Phạm Minh Mẫn một câu rất xác quyết và minh bạch rõ ràng rằng, cờ vàng không những không cản trở cho sự hiệp thông của thanh niên công giáo, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết và niềm tin trong tương lai, ngay cả đối với các tu sĩ, thanh niên nam nữ đến từ Việt nam tham dự đại hội. (Trong bài: Lá cờ vàng: Biểu tượng của niềm tin và đoàn kết của người Việt Nam yêu nước).

Biến cố vĩ đại „Đại hội Giới Trẻ trên toàn thế giới“ tại Sydney, đối với người Việt yêu chuộng tự do dân chủ hòa bình là một thành công to lớn. Vì hàng triệu triệu người trên thế giới theo dõi đại hội này. Và qua biến cố này cho chúng biết được rằng, giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại đã trưởng thành về mặt chính trị và họ có một ý thức cao và lập trường vững chắc minh bạch về lòng ái quốc.

ĐIỂM của biến cố này, là đồng bào tại Úc Châu nói riêng, và cộng đồng người Việt trên thế giới nói chung muốn bám lấy sự thiện, hủy bỏ sự ác. Hiện thân cho sự ác là tập đoàn tay sai Hán Cộng, bán nước hại dân để vinh thân phì da. Biểu hiệu cho sự ác là cờ máu, cờ đỏ sao vàng.

Lịch sử đã, đang và sẽ còn minh chứng hiển nhiên: Tinh thần hiệp thông không bao giờ xây dựng trên lá cờ máu. Nó đã và đang làm bao nhiêu sự tắc nghẽn con đường Hiệp thông trong lòng dân tộc. Cờ máu bao giờ cũng tạo nên sự phân rẽ và mang tính đối kháng trong bất cứ gian đoạn nào, từ khi có sự hiện diện của chủ nghĩa qủy quái này trên quê hương của chúng ta.

Còn cờ đỏ sẽ còn tắc nghẽn con đường hiệp thông Công lý và bác ái! Nơi đâu cờ vàng tung bay, ở đó tháo gỡ sự tắc nghẽn, tạo sự hiệp thông. Vì cờ vàng biểu tượng cho sự tôn trọng nhân quyền. Cờ vàng còn là biểu tượng yêu chuộng tự do công lý hòa bình và dân chủ.

3. Biến cố thứ ba, là hiện tượng thu thập chữ ký trong trang mạng của Tòa Bạch Ốc.
Nội trong vòng một tháng (từ 08/02/2012 đến 08/03/2012) phải cần có 25.000 chữ ký, ký trực tiếp trong trang mạng của Tòa Bạch Ốc.

Có thể nói, đây là chiến dịch trên Internetz rầm rộ với tầm mức qui mô rộng lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến khắp người Việt yêu chuộng Công lý hoà bình tự do nhân quyền trên toàn nước Mỹ. Là người Việt yêu chuộng tự do, chúng ta rất tự hào, vui mừng và hãnh diện chiến dịch rất thành công này. Khắp nơi hưởng ứng nồng nhiệt chiến dịch.


Diện và Điểm của chiến dịch này? DIỆN là thỉnh cầu chính quyền Mỹ, can thiệp đòi hỏi tà quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự to cho nhạc sĩ Việt Khang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bloog Điếu cầy. Chiến dịch đòi hỏi phục hoạt sinh hoạt của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tự do sinh hoạt của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

ĐIỂM là chúng ta muốn xây dựng nền dân chủ tự do tại Việt Nam. Chúng ta muốn tự do tôn giáo, tự do sinh hoạt âm nhạc văn hóa chính trị trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chiến dịch nhằm chống thành phần cường hào ác bá Việt Cộng, một tập đoàn buôn dân bán nước làm tay sai cho Hán Cộng.


Dù nay, chiến dịch đã hoàn tất chữ ký cần thiết. Nhưng, thiết nghĩ, chiến dịch này còn là thước đo lòng người dân Việt tị nạn Cộng sản tại Mỹ. Chiến dịch còn liên quan đến thanh danh và lòng yêu nước trong công tác chống cộng của người Việt.

Để chiến dịch chống cộng phá kỷ lục, chúng tôi mạn phép góp hai ý kiến sau:
- Kêu gọi các em sinh viên học sinh. Hãy in chiến dịch này bằng tiếng Anh và phân phát trong trường học, trường đại học khắp nơi trên toàn quốc. Chỉ cần một nhóm nhỏ có thể thực hiện được. Làm tờ giấy khổ A 5 in nội dung bản Thỉnh Nguyện thư. Và trong đó, hướng dẫn cách vào trong Blog của Tòa Bạch Ốc.

- Cuối tuần, đến nhà thờ Công giáo hay Tin Lành hay đến đình Chùa, người Việt và Mỹ. Xin phép qúi Linh Mục, Hòa thượng được phép phân phát tờ giấy vận động chiến dịch này bằng tiếng Việt. Nếu Linh Mục hay Hòa thượng nào khó chịu không cho phép, thì chúng ta cũng có thể đứng sau nhà Thờ, Chùa phân phát cho mọi người. Chúng ta cố gắng thêm nữa! Vận động ráo riết cho chiến dịch này!

Chúng ta còn 3 tuần lễ nữa. Có thể con số ký tên ủng hộ còn tăng. Chiến dịch sẽ trở thành chiến dịch chống cộng phá kỷ lục. Tại sao không? Hãy mơ giấc mơ của chúng ta! Mong lắm thay. Chỉ cần một số nhỏ tụ họp lại thành từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm phân chia ra đến từng địa phương, nhà thờ, trường học, đình chợ v.v. Vài thanh niên thiếu nữ là đủ. Cha mẹ cũng nên khuyến khích con em dấn thân cho Công lý, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam! Chiến dịch lần này vận động không những cho tự do tôn giáo, nhân quyền, mà còn vận động cho tự do sinh hoạt âm nhạc văn hóa nữa.


Kết qủa chữ ký cũng là bày tỏ thước đo lòng người Việt tị nạn xa quê hương có thật sự muốn có một nước Việt Nam thịnh vượng phú cường, phi Cộng sản. Chiến dịch liên quan đến danh dự và niềm tin sắc son của tất cả mọi người yêu chuộng công lý dân chủ tự do. Một trắc nghiệm lòng nhiệt thành nhiệt tâm của người Việt đối với quê hương. Càng đông càng chứng tỏ lòng yêu tổ quốc càng mạnh và sự đoàn kết hiệp thông càng lớn.Cộng đồng tị nạn người Việt trên thế giới thác gởi chiến dịch này cho Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa kỳ. Chúng tôi trông nhờ vào sự nhiệt tâm, nhiệt thành và nhiệt huyết của từng các em sinh viên học sinh, mỗi bậc làm cha mẹ, những vị có lương tâm trách nhiệm lãnh đạo tinh thần, hãy góp phần cho đại cuộc chống cộng phá kỷ lục này!

Nguyện xin Thiên Chúa sáng soi giúp đỡ mọi việc hoàn thành đều bởi nhờ ơn Chúa!

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân MinhNo comments: