Saturday, January 28, 2012

CACH MẠNG MIẾN ĐIỆN

MIẾN ĐIỆN TIẾN MẠNH
TRÊN ĐƯỜNG DÂN CHỦ:

CÁCH MẠNG HOA SEN
HÀI HOÀ PHẬT GIÁO ?

"(Với góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN cho trường hợp VN )Nguyen.ThaiSon@neuf.fr,

TIN VUI CHO ĐÔNG NAM Á : Hôm nay 13/01/2012, Chinh phủ dân sự của Tổng Thống Thein Sein đã trả tự do cho 651 tù chính trị,trong đó gồm có nhiều nhân vật đối lập quan trọng như nguyên Thủ tướng Khin Nyunt...
Theo nhiều chuyên gia về Miến điện thì tiến trình " cách mạng hoa sen " sẽ được khai triển trong tương lai, trong ổn định hài hoà nhờ truyền thống Phật giáo sâu đậm và quyết tâm vì dân và quốc gia của cặp bài trùng Tổng Thống Thein Sein + Daw Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập.
Một bài học quí hiếm và một gương sáng cho Việt Nam và Đông Nam Á và ngay cả thế giới !


L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a également été libéré à l'occasion de cette amnistie.


L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a également été libéré à l'occasion de cette amnistie.

Reuters/James YeAungThu
Par RFI
http://www.viet.rfi.fr/

Les autorités birmanes continuent de donner des signes d’ouverture : des prisonniers politiques de premier plan ont été libérés vendredi 13 janvier 2012. Les plus connues sont Min Ko Naing et Khin Nyunt, un ancien Premier ministre. Cette amnistie sans précédent concerne 651 personnes au total. Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles ont brandi des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir les libérés.


Tổng thống Thein Sein đón bà Hillary Clinton đến thăm Miến Điện


Parmi les libérés, figurent aussi trois journalistes de Democratic Voice of Burma, une radio clandestine d’opposition. L’ancien Premier ministre Khin Nyunt, assigné à résidence depuis 2004 dans le cadre d’une purge, a aussi été libéré. L’actuelle politique d’ouverture du gouvernement s’appuie fortement sur la feuille de route pour la démocratie élaborée par Khin Nyunt avant son arrestation. Immédiatement après sa libération, l’ex-Premier ministre a dit qu’il se félicitait de l’orientation prise par le nouveau gouvernement, mais qu’il voulait désormais s’abstenir de tout engagement politique.
(Fwd: Nguyen.ThaiSon@neuf.fr -
GÓP Ý CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN
Miến Điện quá rõ đang tiến mạnh trên con đường dân chủ hóa. Ai cũng mong cho VN làm được như vậy. Nhưng khổ nỗi, VN mắc vào cái vòng kim cô mà khó thoát được cái chết do tự mình (CSVN) tròng vào:

Cộng Sản chính là cái chết thứ nhất. Đây không khác gì một sự tự tử vì cái cặp đôi định mệnh nó dính vào nhau từ thời xa xưa: ĐẢNG CS TRUNG HOA/ĐẢNG CSVN. Nó có nguyên ủy từ những mắc mớ và cam kết từ thời Hồ/Mao, và bây giờ người Việt mất nước là do những cam kết từ thời xa xưa (Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng là một).

Đảng CSVN không tự gỡ ra được và chỉ có thể càng ngày càng lún sâu vào để cuối cùng VN lọt vào tay Tàu Phù dưới chế độ Bắc Thuộc thế kỷ 21 mà bây giờ đang bị rồi, dù các kế hoạch trước kia dự định thời gian để VN hoàn toàn xáp nhập vào Tàu Phù là năm 2020. Nhưng do tình thế gấp rút, Tàu Cộng đã thúc ép CSVN phải tiến hành ngay và CỜ 6 SAO đã chính thức được sử dụng để đón tiếp Tập Cận Bình trong tháng 12/2011. Việc để cho “Việt Nam trở về với Trung Quốc vĩ đại” theo kế hoạch của hai Đảng (do Tình Báo Hoa Nam tiết lộ) được tiến hành trước 10 năm.

- VN không có những Gorbachov/Yeltsin, cũng không có những Daw Aung San Suu Kyi (chỉ có một Nguyễn Hộ và Trần Xuân Bách nhưng cũng đã qua đời hết rồi), thành ra không mong gì cuộc đứng lên của chính người CS, mà chỉ có toàn dân mới làm được việc này, qua CUỘC ĐỨNG LÊN CỦA TOÀN DÂN “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN” ĐỂ GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH KHỎI VÒNG BẮC THUỘC ĐANG MẮC VÀO. Và cuộc CÁCH MẠNG THẾ KỶ của VN sẽ do giới trẻ tiến hành bằng hai lợi khí vô địch sát tinh của CS là: TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN và LÝ THUYẾT LOẠN BIẾN, sẽ đưa đến cuộc CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN “SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH” để cứu nước, trong những năm sắp tới, khi tỷ lệ người dân dùng Cell Phone và Internet ở VN vượt 50% dân số, và con số này ở các thành phố lớn chiến lược là 75 - 80%.

Cộng Sản sẽ phải chết là một định mệnh không thể nào gỡ được. Nếu không, Dân Tộc VN sẽ phải chết dưới họa Bắc Thuộc của Tàu Phù và đám Thái Thú Bắc Kinh. Bọn Thái Thú Bắc Kinh hiện nay chính là bọn bán nước nguy hiểm hơn Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống nhiều lắm, thành ra bằng mọi giá, người dân VN phải đứng lên tiêu diệt bọn này để tự cứu mình.

Nhìn CỜ 6 SAO tung bay tại Hà Nội trong ngày đón tiếp Tập Cận Bình, các nhà ái quốc VN và giới trẻ VN cũng như trí thức, sinh viên VN rơi nước mắt, và biết rằng không có con đường nào khác để giải thoát VN khỏi họa Bắc Thuộc khác hơn là con đường ĐỨNG LÊN CỦA GIỚI TRẺ và TOÀN DÂN, vận dụng TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN và LÝ THUYẾT LOẠN BIẾN, như người dân Tunisie và Ai Cập đã làm. Cách Mạng VN sẽ mãnh liệt hơn nhiều lắm chứ không hiền hòa như CÁCH MẠNG MIẾN ĐIỆN với cặp: Thein Sein + Daw Aung San Suu Kyi và tinh thần Phật Giáo. Đâu là Thein Sein + Daw Aung San Suu Kyi của VN?

Không có! Thành ra đối với các con giòi bọ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống của VN (như NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ĐINH THẾ HUYNH, TÔ HUY RỨA, NGUYỄN CHÍ VỊNH, UÔNG CHU LƯU v.v.), chỉ có dứt điểm chúng bằng cuộc CÁCH MẠNG kiểu CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN “SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH” là có thể giúp VN thoát được họa CS và họa Bắc Thuộc mà thôi!
Vague sans preùceùdent de libeùrations de prisonniers politiques birmans L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a eùgalement eùteù libeùreù aø l'occasion de cette amnistie.

Reuters/James YeAungThu

Les autoriteùs birmanes continuent de donner des signes d’ouverture : des prisonniers politiques de premier plan ont eùteù libeùreùs vendredi 13 janvier 2012. Les plus connues sont Min Ko Naing et Khin Nyunt, un ancien Premier ministre.

Cette amnistie sans preùceùdent concerne 651 personnes au total. Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles ont brandi des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir les libeùreùs. Avec notre envoyeù speùcial aø Rangoon, Arnaud Dubus L’ambiance est fieùvreuse devant la prison d'Insein au nord de Rangoon, l’ancienne capitale de Birmanie. Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles, brandissent des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir leurs camarades ou leurs parents tout juste libeùreùs. La sceøne s’est reùpeùteùe dans plusieurs provinces.

Cette vague de libeùrations est la plus importante depuis douze mois. Des heùros de la lutte pro-deùmocratique, comme Min Ko Naing, ont retrouveù la liberteù. Min Ko Naing eùtait le fondateur de Geùneùration 88, un mouvement qui avait relanceù la mobilisation contre la junte en 2005. Parmi les libeùreùs, figurent aussi trois journalistes de Democratic Voice of Burma, une radio clandestine d’opposition.

L’ancien Premier ministre Khin Nyunt, assigneù aø reùsidence depuis 2004 dans le cadre d’une purge, a aussi eùteù libeùreù. L’actuelle politique d’ouverture du gouvernement s’appuie fortement sur la feuille de route pour la deùmocratie eùlaboreùe par Khin Nyunt avant son arrestation. Immeùdiatement apreøs sa libeùration, l’ex-Premier ministre a dit qu’il se feùlicitait de l’orientation prise par le nouveau gouvernement, mais qu’il voulait deùsormais s’abstenir de tout engagement politique. (Fwd: Nguyen.ThaiSon@neuf.fr, 1/13/2012, 6.06AM)


Tết Nhâm Thìn: Vài tin vui

Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi
Hình: Reuters
Ngày Tết bạn bè gặp nhau thường hỏi: có gì vui? Xin thưa ngay, vâng, có nhiều niềm vui, vui thật là vui.

Từ Moscow, từ nước Nga vốn thân thiết một thời với Việt Nam, tin vui mới là hàng trăm ngàn nhân dân các thành phố lớn xuống đường đòi bầu lại nghị viện Duma, đòi cuộc bầu tổng thống tháng 3/2012 phải được thực hiện một cách dân chủ và công bằng, không gian lận. Từ khi Liên Xô tan vỡ, đây là những cuộc đấu tranh đông đảo, mạnh mẽ và quyết liệt nhất - nhưng ôn hòa và có trật tự - đòi tự do dân chủ, với yêu cầu chính là đòi ông Putin rút lui sau 3 nhiệm kỳ làm tổng thống và thủ tướng, chấm dứt một chế độ độc đoán. Báo chí Pháp và Hoa Kỳ bình luận rằng những thành tựu của quá trình dân chủ hóa ở Ðông Âu như Ba lan, Tiệp, Ðức...và phong trào Mùa Xuân Bắc Phi đã là động lực thúc đẩy sự bừng tỉnh của con Gấu Liên bang Nga giàu tiềm năng ở Châu Âu. Nếu có dân chủ thật sự, có xã hội dân sự trưởng thành, thì Liên bang Nga sẽ là một chuyển biến lớn rất sâu sắc trên bản đồ chính trị thế giới.

Ở Châu Á, Miến Ðiện vừa có những bước đi khá mạnh theo hướng dân chủ hóa. Hàng trăm tù nhân chính trị, trong đó có những nhà lãnh đạo tôn giáo, công đoàn, sinh viên, nhà văn, nhà báo được tự do. Bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử, Liên minh toàn quốc vì dân chủ hoạt động công khai. Quan hệ ngoại giao Miến Ðiện - Hoa Kỳ và Miến Ðiện - Liên Âu được nối lại. Vị trí Miến Ðiện trong khối Ðông Nam Á được nâng cao, có tác động quan trọng đến so sánh lực lượng trong khối Ðông Nam Á. Trong số 10 quốc gia thành viên của ASEAN, đã có nhiều nước thực hiện dân chủ đa đảng như Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia và nay thêm Miến Ðiến; đây là những nước có tiềm năng kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất.Thế và lực của khối này sẽ khác hẳn. Thế thì Việt Nam nên ở trong nhóm nào, dân chủ hay độc đoán?

Theo tin từ Washington DC và New Delhi, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã thỏa thuận cùng với chính phủ Nhật Bản chuẩn bị một cuộc thao diễn hải quân lớn phối hợp giữa 3 nước vào năm 2012, tiêu biểu cho mối liên minh toàn diện Hoa Kỳ - Ấn Độ - Nhật Bản đang được thắt chặt, trong khi châu Á nổi lên là khu vực chiến lược trọng điểm của toàn thế giới.

Chỉ 3 tin tức nói trên cũng đủ mang thêm niềm vui sâu đậm cho hương vị Tết Nhâm Thìn, bánh chưng như ngon hơn, cốc rượu thêm nồng, cành đào cành mai thêm hương sắc, những cuộc đàm luận sôi nổi đầu Xuân về các chủ đề này có tác dụng khơi dậy niềm tin.

Vì 3 tin sốt dẻo trên đều có ảnh hưởng thuận lợi đến cuộc đấu tranh giành tự do của nhân dân ta, cũng là 3 tin rất chẳng lành cho thế lực bành trướng Trung Quốc đang bị ngăn chặn và bị cô lập hơn bao giờ.

Con Gấu Liên bang Nga to lớn ngủ đông lâu ngày đang bừng tỉnh vươn dậy để sớm hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ, vĩnh biệt những di sản bi thảm của chế độ cộng sản. Đây là một bước tiến lịch sử, có tác động chính trị sâu rộng đến đảng cộng sản Việt Nam từng coi Liên Xô là thần tượng.

Bộ Chính trị và đảng viên đảng cộng sản Việt Nam không thể không suy nghĩ khi thấy những người cầm quyền cao nhất ở Miến Điện biết đi những nước cờ quả đoán theo hướng hòa hợp dân tộc, hòa giải với những người bất đồng chính kiến, công nhận chính thức và công khai một tổ chức chính trị từng bị ngăn cấm và giải tán. Nhân dân Miến Điện ghi công họ đã biết đặt quyền lợi dân tộc lên cao nhất, bằng hành động chứ không ở đầu lưỡi. Sao người ta có dũng khí để dám làm việc ích nước lợi dân mà nhà cầm quyền ở Việt Nam lại không dám làm như họ? Đây là câu hỏi cay nghiệt sẽ còn chất vấn lương tâm của tổng bí thư và 14 ủy viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam, cho đến khi nào dân chủ thực sự và hòa hợp dân tộc trở thành hiện thực trên đất nước ta. Tình hình mới ở Miến Điện gần sát nước ta cổ vũ mạnh mẽ nhân dân ta kiên quyết đòi tự do và dân chủ trong thời gian sớm nhất, không thể trì hoãn.

Liên minh tay ba Hoa Kỳ - Nhật Bản - Ấn Độ được thắt chặt là sự tiếp nối của việc củng cố các trục liên minh tay đôi Hoa Kỳ - Indonesia, Hoa Kỳ - Úc, Hoa Kỳ - Nhật Bản, Hoa Kỳ - Ấn Độ trong năm qua. Đó là sự hợp tác giữa 3 nước lớn có tiềm nâng hùng hậu về quân sự, đặc biệt có hải quân và kỹ thuật công nghiệp về biển rất phát triển. Đúng vào lúc Trung Quốc công khai mưu đồ phát triển hải quân thành lực lượng nòng cốt của một cường quốc đại dương, thì cuộc thao diễn hải quân phối hợp 3 nước trên là sự trả lời rõ ràng cho mưu toan của Trung Quốc. Vành đai ngăn chặn, bao vây Trung Quốc đang khép chặt.

Sự kiện trên đây thúc đẩy chính quyền nước ta đáp ứng gấp sự chìa tay hữu nghị của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ; sự đáp ứng cần rõ ràng, ngay thật, chân thành, không thể cứ lấn cấn, nửa vời, dấm dớ như vừa qua. Không thể vừa bắt tay hẹn hò kết bạn chiến lược và toàn diện với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ xong lại đi chầu thiên triều, dở trò bắt tay lắc đi lắc lại hàng chục lần, bá vai bá cổ hôn hít, rồi xưng tụng nhau đồng chí đồng chóe “Bốn Tốt” lại còn xoen xoét “16 chữ vàng”. Mà ông “Đồng chí tốt” nhất trên đời này của họ lại đang là đối tượng chính nguy hiểm nhất mà 3 ông bạn nói trên đang ra sức ngăn chặn và kiềm chế công khai.

Thử hỏi làm chính trị mà cứ úp mở, không nhất quán, lộ trò hai mặt như thế thì làm sao tạo được niềm tin trong quan hệ quốc tế rất phức tạp và tinh tế hiện nay. Ai còn muốn làm bạn, chưa nói gì đến kết liên minh. Hãy nhìn rộng ra ngoài. Tại sao Miến Điện dám mạnh dạn nói không với Bắc Kinh, đình lại việc xây đập khổng lồ Mytsone trị giá hơn 5 tỷ đôla? Tại sao Ấn Độ dám bác bỏ lập tức đe dọa của Bắc Kinh cấm không được tham gia việc thăm dò và khoan dầu trong vùng biển quốc tế mà Bắc Kinh nhận xằng là của họ? Tất cả vấn đề là chọn bạn liên minh tốt đáng tin cậy, không có dã tâm bành trướng xâm lược. Thời cơ đang thuận lợi cho sự lựa chọn mới, rõ ràng sòng phẳng. Bộ Chính trị hãy dựa vào ý chí của nhân dân, có dũng cảm chính trị đi một nước cờ đối ngoại mới dựa trên quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc.

Ba tin vui từ Liên bang Nga, Miến Điện, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ chứng minh một nét khởi sắc sang năm mới. Thế giới đang chuyển động phức tạp nhưng vẫn theo chung một hướng: hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc, hợp tác quốc tế, phát triển và phân phối công bằng thành quả phát triển. Đây là những giá trị và yêu cầu phổ quát của cộng đồng toàn thế giới ngày nay.

Những khó khăn kinh tế tài chính toàn cầu không làm lu mờ được nét son tươi đẹp trên đây.

Những tin vui đầu Xuân, vui thật là vui, làm ấm lòng các anh chị em dân chủ đang bị giam cầm phi lý.

Chúng ta nhớ đến các bạn Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Bùi Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải…cùng nhiều thanh niên Công giáo đang phải ăn Tết xa gia đình. Mọi người Việt Nam yêu nước cảm phục luôn nghĩ đến các bạn.

Lời cầu mong khẩn thiết và thiêng liêng đầu Xuân là nhóm lãnh đạo tự dành quyền cai trị đất nước hãy tỉnh táo nhận rõ thời cơ mới, nghe cho thật rõ nguyện vọng của nhân dân, cải cách có hệ thống đường lối cai trị, thực hiện dân chủ chân thực, hòa nhập trọn vẹn vào thế giới dân chủ, cùng dân tộc mở ra kỷ nguyên Dân chủ vẻ vang có thực chất trong lịch sử của nước ta.

http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/tet-nham-thin-vai-tin-vui-01-19-2012-137660523.html
No comments: