Thursday, December 1, 2011

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM SỐ 199


SƠN TRUNG
Chủ biên

Một người đàn ông đang chở lợn con ra chợ bán. Hình ảnh này được một người khách du lịch ghi lại được trong khi di chuyển từ Hà Nội xuống Hạ Long.
Chở heo con đi bán
số 199
ngày 1-12-2011

xin đọc Sơn TRung THư Trang
CAO VĂN LUẬN * BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1945-1965
VƯƠNG KIM * HỘI LONG HOA


No comments: