Wednesday, December 7, 2011

NHỮNG Ý TƯỞNG HAY20 điều giúp cuộc sống thêm ý nghĩa .

1. Luôn có mục tiêu để theo đuổi2. Luôn mỉm cười3. Biết chia sẻ hạh phúc cùng người khác4. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người5. Luôn vô tư6. Hãy sống hòa hợp tập thể7. Luôn suy nghĩ tích cực và hài hước hơn8. Bình tĩnh trước mọi biến cố9. Hãy biết tha thứ khi có thể10. Hãy tìm những người bạn tốt11. Hãy làm việc và tin vào sức mạnh tập thể12. Trân trọng từng phút giây bên gia đình13.Tự tin14. Tôn trọng kẻ yếu15. Sẵn sàng dũng cảm đương đầu với kẻ thù16. Làm việc hết mình17. Sẵn sàng với mọi thử thách18. Đừng sống hoàn toàn vì tiền19. Biết thư giãn20. Hãy là chính mình

No comments: