Monday, December 12, 2011

GIA HỘI *TRÚC LÂM NƯƠNG

TRÚC LÂM NƯƠNG

Hôm nay đây, tôi được một người bạn gửi tặng cuốn Hội Long Hoa của Vương Kim, tức Phan Bá Cầm, in tại Saigon năm 1965, sách dày 213 trang, trong đó nói về Hội Long Hoa và ngày tận thế. Tôi xem đến phần cuối thì thấy Vương Kim giới thiệu cô Trúc Lâm nương.
Ông Vương Kim giới thiệu Trúc Lâm nương với những lời thần thánh của cô ấy:
NGƯỜI CÓ ĐIỄN LÀNH: CÔ TRÚC LÂM NƯƠNG

Thế nào là có điễn lành? Và điễn lành với huệ khác nhau thế nào? Như chúng ta đã biết người có huệ là người tự tâm sáng tỏ.Và cho được có huệ phải tu luyện phép Lục Độ, lắng lặng cái tâm, nghĩa là, nói theo danh từ Phật học, do Tự lưc mà có.Còn người có điễn lành là người nhờ có một vị siêu phàm nào tiếp điễn cho, nghĩa là sự sáng tỏ do Tha lực mà có.Bởi thế, người có huệ thì sự sáng tỏ, giờ phút nào cũng có, còn người có điễn lành thì sự sáng tỏ chỉ có trong những lúc được tiếp điễn.

Sau khi giới thiệu Trúc Lâm nương, ông liệt kê một số bài thơ của Trúc Lâm nương:

Đốt nén tâm hương tựa mái lầu,
Đoái nhìn khói lửa khắp năm châu.

Mây giăng chẳng phủ bao giòng lệ,

Trăng tỏ khôn soi mấy đoạn sầu.

Xót bấy nạn dân chan nắng lửa,
Thương thay ách nước đẵm mưa dầu.
Cơ Trời mầu nhiệm cơ huyền định,
Tiếng khóc nhơn sinh tiếng khóc đầu.


Bốn phương cùng động can qua,
Tìm cho được chốn Tam Hòa bảo thân.
Có lời nhắn khách tu chân,
Đừng ngơ ngác giữa đàng trần mà nguy.
Cuộc thế suy, lòng người suy,
Đông Nam đại loạn chia ly muôn phần.
Lửa trời hực cháy rần rần,
Hồng thủy nước xoáy, xoay vần càng khôn.
Tìm cho đến Bảo giang môn,
Là nơi Chúa Thánh Chí Tôn tọa thiền.
Cầu xin được phép diệu huyền,
Hài vân thoăn thoắt đến miền
Đế kinh.
Đợi thời trăng lặng bề kình,
Long Hoa thánh tựu phỉ tình ngao du.


Về Hội Long Hoa cô Trúc lâm nương có bài thơ sau đây, với câu khoán thủ:

Long Hoa Đại Hội hợp nhứt linh căn” .
Long môn Di Lặc ngự tòa sen,

Hoa quí Quan Âm tọa trước đèn.

Đại mở chơn thần nhuần thạch thủy,

Hội hòa kim tánh đượm hương sen.
Hợp hoàn chín cõi trên thềm ngọc,
Nhứt thống năm châu dưới ánh đèn.

Linh diệu phép mầu qui một mối,

Căn nguyên huờn bổn thắm mùi sen....

Người Nam khác người Bắc và Trung. Người Bắc , ngườiTrung thấy ai ngoài 40 thì gọi là bà là cụ như cụ Hồ, cụ Diệm mặc dầu lúc mới về nước, hai ông ở tuổi 40. Trong Nam ai chưa chồng thì vẫn gọi là cô dù là 60 -70. Có lẽ dân Nam chịu ảnh hưởng Tây.Gần đây, tôi đọc một bài, cũng thấy có kẻ tôn tụng ông Thanh Sĩ và bà Trúc Lâm nương nương. Vì vậy mà tôi xin viết bài này để tường trình đôi điều.

Trước 1975, tôi chỉ lo đọc sách và dạy học, it giao thiệp với bên ngoài, và cũng không giao thiệp với các vị ở trong các tôn giáo. Có lẽ bậc tu hành mà tôi quen biết đầu tiên là linh mục Cao Văn Luận vì linh mục dạy tôi về môn triết học tại trường Quốc học Huế. Do vậy mà tôi không nghe ai nói đến Trúc lâm nương. Sau 1975, tôi nghe một ông bạn cho biết đã tham dự buổi ăn nhậu tại chùa bà Trúc lâm nương nương. Lúc bấy giờ Việt cộng ra sức bắt dân đi kinh tế mới, ai cũng lo sợ không biết gia đình mình có bị đuổi ra khỏi Saigon không.


Ông bạn cho biết Trúc Lâm nương nương sẽ lập một khu kinh tế mới cho chư tăng ni và một số trí thức có thể tham dự. Tôi nghe nói bà này lập khu kinh tế mới thì ngạc nhiên hết sức, vì trong chế độ cộng sản, mọi thứ đều do đảng lãnh đạo, tư nhân làm sao có thể lập khu kinh tế mới. Nếu quả thực vậy thì bà này đích thực Việt Cộng. Ông bạn tôi bảo rằng bà này là bậc tu hành chân chính, không thể là Việt Cộng.Tôi hỏi tại sao bạn tin như vậy.Bạn tôi nói: Bạn của ông là một vị phó tỉnh trưởng Ninh Bình, quen thân bà này lắm. Tôi không tò mò hỏi Phó tỉnh trưởng Ninh Bình là ai, vì tôi it giao du, dù ông có nói ra, chưa chắc tôi đã biết.Tôi thầm nghĩ Phó tỉnh trưởng Ninh Bình ngoài Bắc thì ghê lắm, nhưng chuyện đời lắt lẻo biết đâu. Tôi không tranh cãi với bạn tôi về việc này, nhưng tôi vẫn nghi ngờ bản lai diện mục củabà Trúc Lâm.

Tôi cũng có suy nghĩ. Nương nương là danh hiệu người ta gọi Hoàng hậu, hay các nữ thánh hay tiên cô, sao bà này lại xưng nương nương! Cũng như khi còn ở Việt Nam, tôi thấy nhiều người tôn sùng Vô Thượng Sư. Tôi cũng tự hỏi bà này nữ tu sao xưng là Sư , là vô Thượng! Vô thượng nghĩa là bà là cao nhất, trên bà không còn Chúa, Phật, Thượng Đế, Thánh thần chi nữa! Đi tu mà kiêu mạn như thế sao gọi là tu? Chắc là thứ dữ đây!


Một ngày nọ, tôi đi xe đạp đến chùa của bà Trúc Lâm ở Gia Định. Tôi vào thì gặp bà. Bà người gầy, tuổi lúc đó khoảng 50. Bà bắt tôi phải gọi bà là nương nương, hay đức bà thì bà mới nói chuyện với tôi! Tôi đành phải gọi là Đức Bà để được hỏi chuyện với bà. Trong khi nói chuyện, tôi thấy trong phòng khách có bậc trung niên da đen, người khỏe mạnh, ra dáng một công an ra vào, lẩn quẩn.

Bà cho biết bà tham gia cách mạng chống Pháp, được đảng giao cho nhiệm vụ nằm vùng sau 1954. Bà cho biết hồi MTGP miền Nam ra mắt tại một nhà hàng Saigon, báo chí có loan tin một nữ tu tham dư buổi ra mắt này. Bà nói chính bà đã tham dự.Bà nói Phật giáo là theo Ấn Độ, Thiên Chúa giáo là đạo Do Thái. Bà ngồi đây để khách ngoại quốc đến bà sẽ nói lên đặc thù của Việt Nam. Bà nói tương lai Việt Nam rất huy hoàng sau khi ta đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, Việt Nam đứng đầu thế giới:
Việt Nam là một cái lầu
Bốn phương thiên hạ đến chầu xung quanh."

Khoảng trước 1975 it lâu, tôi nghe nói ông thẩm phán Trần Thúc Linh ở Saigon xưa làm phó tỉnh trưởng Ninh Bình cùng Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung thuộc thành phần thứ ba. Con ông sinh viên Y khoa theo Việt Cộng ( cũng như Trương Thìn nằm vùng) bị cảnh sát tra tấn đến chết rồi quăng xác xuống trường DHY khoa và bảo rằng anh ta tự tử.Sau 1975, nghe nói Trần Thúc Linh và gia đình sang Pháp chữa bịnh. Tại sao không đi Mạc Tư Khoa hay chữa bệnh tại Viện Việt Xô Hà Nội là cái nôi của XHCN?

***

Nói đến bà, tôi chợt nhớ đến ông Thích Minh Châu. Trước và sau 1975, nhiều Phật tử cam đoan rằng thượng tọa ( lúc đó ngài còn là Thượng tọa, nay đã thành hòa thượng) là người quốc gia. Sau này thượng tọa ghi báo công là khi Ngài du học Ấn Độ, Ngài không đón rước ông Diệm khi ông Diệm sang Ấn Độ, ngài chỉ tiếp đón phái đoàn Việt Cộng đến Ấn Độ. Cũng có người nói chính ngài đã chỉ điểm cho VC bắt các thượng tọa, đại đức chống cộng. Sau này, Ngài đi Liên Xô như đi chợ. Gặp Ngài tại Vạn Hạnh, tôi ngẩn ngơ không biết nên chào ngài là Thượng Tọa hay Đồng chí.

Nhiều người muốn phong thánh cho LM hiệu trưởng trường Lê Bảo Tịnh vì Ngài chống Cộng ghê gớm!. Nhiều người tin tưởng ông Diệm chống Cộng và nay họ căm thù Cộng sản , Mỹ và tay chân Mỹ giết ông Diệm.

Ôi nơi thờ phượng có có Phật, có chúa mà cũng có nhiều yêu ma. Cõi trần cũng thế! Việc trước mắt còn lầm nói gì chuyện tương lai! Chuyện mình mình chưa tỏ làm sao biết chuyện quốc gia, việc thế giới!

Nói như vậy không phải là phủ nhận trong cuộc đời không có bậc tiên tri. Cái khó là làm sao mà biết ai thật ai giả. Ta yêu quý vàng, ta thích kim cương nhưng làm sao phân biệt vàng thau, kim cương và hạt thủy tinh?

No comments: