Tuesday, November 22, 2011

ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI LOS ANGELES NGÀY 21.11.2011
Tại chùa Điều Ngự : Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX thành công viên mãn và kết thúc với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam


2011-11-21 | | PTTPGQT

LOS ANGELES, ngày 21.11.2011 (PTTPGQT) - Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX tổ chức tại trụ sở Trung ương Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, chùa Điều Ngự, thành phố Wesminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 18 đến 20.11.2011 đã kết thúc vào chiều chủ nhật 20.11 với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và Quốc nạn, Pháp nạn sớm tiêu trừ, dưới sự điều hành và tổ chức của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Thích Viên Lý.

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
Mặc dù mưa to gió lớn, nhưng gần 4000 Phật tử và đồng bào các giới cùng với 150 chư Tăng Ni đến tham dự lễ bế mạc Đại hội thông qua hai cuộc lễ Suy tôn và Cầu nguyện nói trên.

Đặc biệt quý vị quan khách ngoại quốc đến từ Ai Cập, ông Sherif Mansour, Vương quốc Na Uy, ông Arne Lynngård, Quốc hội Châu Âu, bà Marietje Schaake, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez, Dân biểu Tiểu bang California, Allan Mansoor, Thị trưởng Thành phố Westminster, Frank Fry, Nghị viên Thành phố Westminster Tạ Đức Trí, Nghị viên Thành phố Fountain Valley, Michael Võ, Đại diện Thượng nghị sĩ Tiểu bang California, Lou Correa, Đại diện Dân biểu Tim Suer, Đại diện Nghị viên Jose Solora, Chánh án Nguyễn Trọng Nho, Chánh án Jennifer Phạm, cũng đã đến tham dự và phát biểu sự hậu thuẫn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trong công trình vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam, dù ngài vẫn phải sống trong tình trạng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon.

125 đơn vị giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ cùng với các đại biểu đến từ Canada, Úc châu, Âu châu thuộc các Hội đồng, các Tổng vụ và các Miền, Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử, Liên đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT, bao gồm 609 đại biểu đã vân tập về tham dự Đại hội GHPGVNTN kỳ IX, tiếp nối và khai triển Tiền hội nghị của Đại hội GHGVNTN kỳ IX tại chùa Giác Hoa, Saigon, ngày 12.11.2011.Trong không khí hào hứng, phấn khởi với ưu tư thâm thiết cho tiền đồ Phật giáo và chủ quyền đất nước đang bị ngoại bang uy hiếp, toàn thể Đại hội nghe thuyết trình, tham luận, góp ý và thảo bàn qua 5 khoáng đại với 5 chủ đề :
- Phật tử Việt Nam trước hiểm họa ngoại xâm
- Kiện toàn cơ sở Giáo hội
- Những nan đề của công cuộc hoằng pháp trong và ngoài nước
- Hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và
- Thông qua các văn kiện và quyết nghị của Đại hội IX


Chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ trong Thông cáo báo chí sắp tới. Hôm nay, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải sau đây Quyết Nghị 12 điểm của Đại hội IX, Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi lễ Cầu nguyện, Diễn văn chào mừng Đại hội của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và các Danh sách nhân sự mới của Hội đồng Giáo phẫm Trung ương, Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2015 :
Quyết Nghị 12 điểm của Đại hội IX

Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Diễn văn chào mừng Đại hội của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo

Giáo Chỉ số 14 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Quyết Định số 15 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Quyết Định số 16 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ


Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kỳ IX

Thừa Ủy Nhiệm Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã tổ chức Đại Hội Phật Giáo kỳ IX, Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Viên Định và Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới tại Chùa Điều Ngự, trụ sở chính thức của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 11 năm 2011 thật long trọng với sự tham dự của 609 đại biểu đại diện cho 125 đơn vị cơ sở của Giáo Hội tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Âu Châu.


Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kỳ IX

Thừa Ủy Nhiệm Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã tổ chức Đại Hội Phật Giáo kỳ IX, Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Viên Định và Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới tại Chùa Điều Ngự, trụ sở chính thức của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 11 năm 2011 thật long trọng với sự tham dự của 609 đại biểu đại diện cho 125 đơn vị cơ sở của Giáo Hội tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Âu Châu.

Sau diễn văn khai mạc của Đại lão Hoà thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là Diễn Văn chào mừng Đại Hội của Hòa Thượng Thích Viên Định, Tân Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Đạo từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Đạo từ của Đức Phó Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác.

Đại Hội đã lắng nghe thuyết trình, tham luận, góp ý và bàn thảo qua 5 khoáng đại với các chủ đề:
- Phật tử Việt Nam trước hiểm họa ngoại xâm.
- Kiện toàn cơ sở Giáo Hội.
- Những nan đề của công cuộc hoằng pháp trong và ngoài nước.
- Hướng đi của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
- Thông qua các văn kiện và quyết nghị của Đại Hội IX.

Đại Hội cũng đã quyết định tổ chức Đại Hội Thường Niên của Giáo Hội năm 2012 tại Chùa Liên Hoa, thành phố Salt Lake City, thuộc tiểu bang Utah và Đại Lễ Mừng Phật Đản Sanh, Phật Lịch 2556 tại Chùa Điều Ngự, trụ sở Trung Ương của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Đại Hội đã kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm, thân ái và phấn khởi với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Lễ Cầu Nguyện Hoà Bình Cho Thế Giới với sự tham dự của hàng ngàn chư Tăng Ni, đồng bào Phật tử, chính quyền địa phương cùng quan khách quốc tế đến từ Quốc Hội Châu Âu, Vương Quốc Na Uy và Ai Cập.

Với quyết tâm tranh đấu cho đất nước thực sự được dân chủ và tự do, dân tộc Vìệt Nam sớm thoát khỏi ách cai trị độc tài của chế độ vô thần lừa dân, bán nước, sự xâm lược ngày càng trắng trợn của giặc Tàu, những bản hùng ca “ Hội Nghị Diên Hồng, Đáp Lời Sông Núi . . . ” cùng ngọn cờ Vàng phất cao được mọi người đồng thanh hưởng ứng, khí thế thật ngút ngàn át hẳn tiếng mưa của cơn giông bão đang gầm thét ngoài trời.

Tâm Quang
11/20/2011

Lễ Khai Mạc Đại Hội 9 GHPGVNTN


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1643-1643

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX tổ chức tại trụ sở Trung ương Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, chùa Điều Ngự, thành phố Wesminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 18 đến 20.11.2011 đã kết thúc vào chiều chủ nhật 20.11 với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và Quốc nạn, Pháp nạn sớm tiêu trừ, dưới sự điều hành và tổ chức của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Thích Viên Lý.

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1641-1641

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX

*******************************************************
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net
*******************************************************


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI LOS ANGELES NGÀY 21.11.2011
Tại chùa Điều Ngự : Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX thành công viên mãn và kết thúc với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam


LOS ANGELES, ngày 21.11.2011 (PTTPGQT) - Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX tổ chức tại trụ sở Trung ương Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, chùa Điều Ngự, thành phố Wesminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 18 đến 20.11.2011 đã kết thúc vào chiều chủ nhật 20.11 với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và Quốc nạn, Pháp nạn sớm tiêu trừ, dưới sự điều hành và tổ chức của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Thích Viên Lý.

Mặc dù mưa to gió lớn, nhưng gần 4000 Phật tử và đồng bào các giới cùng với 150 chư Tăng Ni đến tham dự lễ bế mạc Đại hội thông qua hai cuộc lễ Suy tôn và Cầu nguyện nói trên.

Đặc biệt quý vị quan khách ngoại quốc đến từ Ai Cập, ông Sherif Mansour, Vương quốc Na Uy, ông Arne Linngard, Quốc hội Châu Âu, bà Marietje Shaake, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, bà Loretta Sanchez, Dân biểu Tiểu bang California, Alan Mansoor, Thị trưởng Thành phố Westminster, Frank Fry, Nghị viên Thành phố Westminster Tạ Đức Trí, Nghị viên Thành phố Fountain Valley, Michael Võ, Đại diện Thượng nghị sĩ Tiểu bang California, Lou Correa, Đại diện Dân biểu Tim Suer, Đại diện Nghị viên Jose Solora, Chánh án Nguyễn Trọng Nho, Chánh án Jennifer Phạm, cũng đã đến tham dự và phát biểu sự hậu thuẫn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trong công trình vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam, dù ngài vẫn phải sống trong tình trạng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon.

125 đơn vị giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ cùng với các đại biểu đến từ Canada, Úc châu, Âu châu thuộc các Hội đồng, các Tổng vụ và các Miền, Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử, Liên đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT, bao gồm 609 đại biểu đã vân tập về tham dự Đại hội GHPGVNTN kỳ IX, tiếp nối và khai triển Tiền hội nghị của Đại hội GHGVNTN kỳ IX tại chùa Giác Hoa, Saigon, ngày 12.11.2011.

Trong không khí hào hứng, phấn khởi với ưu tư thâm thiết cho tiền đồ Phật giáo và chủ quyền đất nước đang bị ngoại bang uy hiếp, toàn thể Đại hội nghe thuyết trình, tham luận, góp ý và thảo bàn qua 5 khoáng đại với 5 chủ đề :

- Phật tử Việt Nam trước hiểm họa ngoại xâm
- Kiện toàn cơ sở Giáo hội
- Những nan đề của công cuộc hoằng pháp trong và ngoài nước
- Hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và
- Thông qua các văn kiện và quyết nghị của Đại hội IX

Chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ trong Thông cáo báo chí sắp tới. Hôm nay, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải sau đây Quyết Nghị 12 điểm của Đại hội IX, Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi lễ Cầu nguyện, Diễn văn chào mừng Đại hội của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và các Danh sách nhân sự mới của Hội đồng Giáo phẫm Trung ương, Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2015 :

QUYẾT NGHỊ 12 ĐIỂM
CỦA ĐẠI HỘI GHPGVNTN KỲ IX
tại Chùa Điều Ngự từ ngày 18 đến 20.11.2011

Thừa ủy nhiệm Hội đồng Lưỡng Viện trong nước, Văn phòng II Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tổ chức Ðại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ IX từ ngày 18 đến 20.11.2011 tại trụ sở Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ở chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

125 đơn vị giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ cùng với các đại biểu đến từ Canada, Úc châu, Âu châu thuộc các Hội đồng, các Tổng vụ và các Miền, Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử, Liên đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT, bao gồm 609 đại biểu đã vân tập về tham dự Đại hội GHPGVNTN kỳ IX, tiếp nối và khai triển Tiền hội nghị của Đại hội GHGVNTN kỳ IX tại chùa Giác Hoa, Saigon, ngày 12.11.2011.

Sau khi trang nghiêm lắng nghe Đạo từ của Đức Đệ ngũ Tăng thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đạo từ của Đức Phó Tăng thống, Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Diễn văn Chào mừng Đại hội IX của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và Diễn văn khai mạc Đại hội của Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo,


Trong không khí hào hứng, phấn khởi với ưu tư thâm thiết cho tiền đồ Phật giáo và chủ quyền đất nước đang bị ngoại bang uy hiếp, toàn thể Đại hội nghe thuyết trình, tham luận, góp ý và thảo bàn qua 5 khoáng đại với 5 chủ đề :

- Phật tử Việt Nam trước hiểm họa ngoại xâm
- Kiện toàn cơ sở Giáo hội
- Những nan đề của công cuộc hoằng pháp trong và ngoài nước
- Hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và
- Thông qua các văn kiện và quyết nghị của Đại hội IX

Đại hội GHPGVNTN kỳ IX kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động và thân ái, với Lễ Suy tôn Đức Đệ Ngũ Tăng thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, và Lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, an ninh Đông Nam Á, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn, quốc nạn và pháp nạn sớm giải trừ, với sự tham dự của hàng trăm chư Tăng Ni, hàng nghìn Phật tử. Đặc biệt có sự tham dự và hỗ trợ của qúy vị khách quốc tế đến từ Ai Cập, Vương quốc Na Uy, Quốc hội Châu Âu cùng các vị Dân biểu, nhân sĩ Hoa Kỳ.

Ðại hội đồng thanh quyết nghị :

1 - Nhận thức những thực tế ưu khuyết trong quá khứ, và bằng những giải pháp, phương tiện có thể, nỗ lực toàn tâm xiển dương chánh Pháp để vừa giải thoát khổ nạn cho muôn loài, vừa góp phần xây dựng một xã hội văn minh, công bình và lương hảo, vốn là nhân tố quan yếu giúp nhân loại được sống trong tự do, an bình và hạnh phúc ;

2 - Cố gắng hình thành càng sớm càng tốt bộ Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam theo tinh thần sử học hiện đại để giúp cho những thế hệ tương lai hiểu đúng và hiểu rõ Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam qua từng thời kỳ thịnh suy của Đạo Pháp và dân tộc ;

3 - Soạn thảo cho hàng ngũ Xuất gia và Tại gia dự án cải tổ toàn diện nền giáo dục hầu nâng cao trình độ tu học và thích ứng với kỷ nguyên mới của toàn cầu, nhưng không biến tướng đạo Phật ;

4 - Soạn thảo tài liệu giảng dạy cập nhật cho giới trẻ, thanh, sinh viên, quan tâm nhiều hơn về đức dục vì đời sống chỉ có thể thật sự hạnh phúc nếu đức dục là nền tảng cho mọi trí dục. Tổ chức các khóa tu học nghiêm túc, tạo thuận duyên cho mọi giới quần chúng Phật tử cũng như giới trẻ, trưởng dưỡng tín tâm, phát huy đạo học, thể nghiệm giáo pháp để viên mãn hạnh nguyện hoằng hóa độ sinh ;5 - Phát triển và nâng cấp dự án Đại học Hè Phật giáo vừa thực hiện năm thứ nhất để huấn luyện nhân sự cho Giáo hội các cấp, các ngành, và đặc biệt cho giới trẻ, thanh, sinh viên am hiểu giáo lý Từ Bi Trí tuệ và áp dụng giáo lý ấy vào mọi bộ môn sinh hoạt của xã hội vào thế kỷ XXI ;

6 - Đoàn ngũ hóa giới cư sĩ Phật giáo để thù ứng với tình hình phát triển của giáo hội cũng như tình hình đất nước trước nguy cơ nội xâm và ngoại xâm ;

7 - Mở rộng những cuộc hội luận để thâm nhập và phổ biến các văn kiện của Giáo hội tạo sự thông cảm và kết hợp trong Cộng đồng người Việt hải ngoại theo tinh thần bản Hiến chương tu chính lần 4 tại Đại hội GHPGVNTN kỳ IX ;

8 - Quan tâm đúng mức những chùa, viện nghèo khó nơi những vùng sâu và vùng xa, vì đó là những địa bàn không thể thiếu trong sứ mệnh thượng cầu hạ hoá của những sứ giả Như Lai luôn mang tình thương trang trải khắp mọi miền ;9 - Ứng dụng và phát huy đúng mức giáo pháp Lục Hoà Kính, nhằm củng cố Tăng đoàn, vốn là nền tảng cho mọi phát triển của Giáo Hội, nhưng tuyệt đối không để những thế lực vô minh tục hoá và tha hoá tôn chỉ “Hoá Đạo” của chúng ta ;

10 - Mọi việc làm của các thành viên không nên để liên quan và ảnh hưởng đến chủ trương và lập trường của Giáo Hội ;

11 - Mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế kêu gọi sự hậu thuẫn của thế giới thực hiện Chương trình 8 điểm trong “Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam” do Hòa thượng Thích Quảng Ðộ nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố năm 2001, như tiến trình dân chủ hóa Việt Nam bằng tình nghĩa dân tộc và phương thức bất bạo động, nhằm chấm dứt tình trạng phân tranh, nghèo đói, suy kiệt của đất nước ;

12 - Mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên lạc Quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội theo lập trường bốn điểm của Viện Hóa Đạo :

- Thứ nhất, CHXHCNVN phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ;

- Thứ hai, hoàn trả Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tất cả các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện mà Nhà nước chiếm dụng sau năm 1975. Bước đầu, hoàn trả ngay cho Giáo hội hai cơ sở chính yếu là Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Văn hóa Quảng Đức để Giáo hội có cơ ngơi đặt trụ sở cho Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo ;

- Thứ ba, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng và Nhà nước thiết lập năm 1981 ra khỏi Mặt trận Tổ quốc ; và

- Thứ tư, làm sáng tỏ cái chết của Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh năm 1978.

Đại hội cũng đồng thanh quyết định tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556, năm 2012, tại trụ sở Trung ương của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ở chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ ; Đại hội Thường niên Giáo hội tại chùa Liên Hoa, thành phố Utah, tiểu bang Salt Lake City, Hoa Kỳ ; và Đại học Hè Phật giáo vào dịp lễ Độc Lập tại chùa Điều Ngự.

Làm tại Chùa Điều Ngự,
thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, Phật lịch 2555,
ngày 20.11.2011THÔNG ĐIỆP
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
gửi Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á,
và Vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn Trưởng lão,
Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý vị Nhân sĩ quốc tế,
quý vị Thiện tri thức, Cư sĩ, đồng bào các giới trong và ngoài nước,

Xin hãy cùng nhau thành tâm nguyện cầu cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam để mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam sau những thập kỷ dài chiến tranh và tranh chấp ý thức hệ khiến nhân dân không được no ấm, hạnh phúc.

Thế giới ngày nay như ngôi nhà lửa vì nạn cuồng tín, bạo động và khủng bố có tính quốc tế. Làm sao dập tắt lửa ? Không thể nào trông cậy vào kẻ đốt nhà đi chữa lửa. Chỉ có Con Người Ý thức mới làm được việc này, những người đã dập tắt ngọn lửa tham, sân, si trong lòng mình mới đem lại an lạc cho kẻ khác và thế giới. Cách đây gần ba nghìn năm, Đức Phật đã trao tặng nhân loại nguyên lý sống khoan dung và trí tuệ, để con người có thể thoát ly mọi hoàn cảnh khổ đau, vô minh và bất bình đẳng xã hội, bước lên chân trời Giải thoát, Giác ngộ.

Đây chính là hành trình thể hiện nguyên lý ấy của người theo đạo Phật Việt Nam suốt trên Hai Nghìn Năm qua. Hành trình ấy ghi đậm vào lịch sử Việt Nam. Một lịch sử Phật giáo đồng hành cùng chúng sinh để cứu khổ và giác ngộ. Một lịch sử Phật giáo đồng hành cùng dân tộc để bảo vệ chủ quyền và hoàn mãn văn hiến. Đấy là thể thống nhất của Đạo Phật Việt trong tinh thần Bất Nhị và tính Tương duyên Tương sinh.

Người Phật tử Việt Nam đã biết thánh hóa cái chết bằng sự hóa thân vào Sự Sống để tôn trọng và bảo vệ Con Người, thăng hoa Con Người lên chân trời Trí Tuệ.

Dưới thời ngoại thuộc, Phật giáo đã hoàn tất công cuộc Chấn hưng khởi từ những năm 20 thế kỷ trước, bằng cuộc Xuống Đường không tiền khoáng hậu năm 1963, thế kỷ XX, để chấm dứt thời kỳ ngoại thuộc biến một tôn giáo dân tộc thành hội đoàn tư hữu, biến đạo lý truyền thống thành ý lực ngoại bang. Từ Tăng Ni đến Phật tử, không riêng ai, mà người người lớp lớp đã đem hết tâm lực, ý chí, máu xương với tinh thần bất bạo động và vô úy để bảo vệ tự do tín ngưỡng là quyền tối thượng của mọi người, đồng thời xóa bỏ nạn kỳ thị tôn giáo và bất bình đẳng xã hội.

Tiếc thay một chế độ ngoại thuộc khác lại đến vào năm 1975, làm cho sự phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị ngưng trệ cho đến hôm nay. Chế độ này cản ngăn Giáo hội và chư Tăng Ni, Phật tử tham dự tái thiết Việt Nam sau ngày chiến tranh chấm dứt trên các lĩnh vực tâm linh, văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện xã hội, nhân quyền. Cùng với chính sách độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản, hậu quả của sự ngăn cản này làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam phải sống trong đói nghèo, mất tự do và không sao phát triển. Việc thấy rõ qua bản Báo cáo năm nay của LHQ về sự Phát triển con người trong thế giới : sau 36 năm chấm dứt chiến tranh, Việt Nam vẫn còn đứng hàng thứ 128 trên 187 quốc gia !Một việc khác không thể không nói là hiểm họa xâm lấn của Trung quốc trên đất và biển, đảo, đang làm xao động nhân tâm và lo lắng cho toàn thể nhân dân nước Việt mấy năm qua.

Hơn ai hết, người Phật tử Việt Nam đã có kinh nghiệm và đóng góp trong việc bảo vệ chủ quyền, mà tấm gương của Vua Trần Nhân Tông còn soi mãi nơi đáy lòng người Phật tử. Ngài cũng chính là Đại-Thánh Trần-Triều Trúc-Lâm Đầu- Đà Tịnh-Huệ Giác-Hoàng Điều-Ngự Tổ Phật của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, với sinh thức Sống Đạo giữa Đời (Cư trần lạc đạo). Yên xong việc nước Ngài vào núi Yên Tử đi tu. Việc xuất gia của Ngài đã được Hải Lượng Đại thiền sư ở thế kỷ XVIII đánh giá rằng :

“Đức Ngài lúc bấy giờ biết xem thiên hạ là công, trong nước vô sự, nhưng ở phía bắc vẫn có nước láng giềng mạnh mẽ chưa được an tâm. Cái ấy không tiện nói rõ, sợ người ta dao động. Cho nên nhắm được ngọn núi Yên Tử là núi cao nhất, phía đông nhìn về Yên Quảng, phía bắc liếc sang hai tỉnh Lạng, dựng lên ngôi chùa, thường thường dạo chơi xem động tĩnh, cốt để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm, thật là một vị vô lượng Đại Thế Chí Bồ Tát”.

Tấm lòng người xưa lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là như thế. Ngày nay chúng ta phải làm gì để không hổ với tiền nhân, không đi ngược với nền Giáo lý Cứu khổ và Giác ngộ ? Đây là sự vấn tâm cho mỗi người con Phật và đồng bào Việt Nam.

Với quý vị nhân sĩ quốc tế hiện diện trong lễ Cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mong mỏi quý vị góp lời cầu nguyện với chúng tôi để nhân loại được chung sống trong hòa bình, Đông Nam Á thoát ly các ảnh hưởng tranh giành làm mất an ninh, và Việt Nam mau chóng bước lên con đường dân chủ sánh cùng các nước văn minh trên thế giới. Lời cầu nguyện của quý vị là năng lượng từ bi giúp cho người dân Việt chúng tôi mau chóng thoát khỏi ách độc tài như nhân dân các nước Trung Đông vừa thực hiện.

NAM MÔ KIM CANG BẤT HOẠI PHẬT

Thanh Minh Thiền viện, ngày 19.11.2011
Đệ Ngũ Tăng Thống
GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

*******

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI GHPGVNTN KỲ IX
của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.
Kính bạch Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.
Kính bạch Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác Phó Tăng Thống GHPGVNTN.
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni.
Kính thưa quí vị Dân cử, quý quan khách, quý đoàn thể, tổ chức, quí cơ quan truyền thông.
Kính thưa toàn thể quí đồng bào, Phật tử.


Kính thưa liệt quí vị,

Việt Nam đang trong hoàn cảnh quốc nạn và Pháp nạn, GHPGVNTN không thể tổ chức Đại Hội được, vì thế đức Đệ Ngũ Tăng Thống uỷ nhiệm cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tổ chức Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN kỳ 9 tại đất nước Hoa kỳ. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại. Thay mặt chư Tôn đức Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi trân trọng gửi lời chào mừng và vấn an đến chư Tôn Giáo phẩm, Tăng, Ni, quí vị Dân cử, quí quan khách, quý cơ quan truyền thông và toàn thể quí đồng bào, Phật tử đang hiện diện.

Kính thưa Liệt quí vị,

Hơn sáu thập kỷ qua, sống dưới sự cai trị của chủ nghĩa vô thần độc tài Cộng sản, người dân trong nước mất hết mọi tự do, dân chủ, nhân quyền. Hoàn cảnh đất nước hiện nay còn nguy cấp, tồi tệ hơn. Bên ngoài thì ngoại xâm đang lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải. Ngoài biển, ngư dân người bị giết, người bị bắt, tài sản bị cướp đoạt, ghe thuyền bị giam giữ để đòi tiền thế chuộc. Trong đất liền, núi rừng, cao nguyên bị đào xới làm ô nhiễm môi trường, triệt tiêu văn hoá, nguy cơ về an ninh quốc phòng rất đáng báo động. Biên giới bị bỏ ngỏ, người nước ngoài xâm nhập tự do, không kiểm soát được. Trong nước, do thể chế độc tài, độc đảng, bất công tạo ra các tệ nạn tham nhũng, hối lộ lan tràn… người dân sống trong một xã hội đen tối với vô vàn bất công, sợ hãi, đau thương không tả xiết.

Một cách tổng quan, từ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, y tế, xã hội, tư pháp v.v… cho đến truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc đều bị khủng hoảng, tha hóa và băng hoại vì sự bóp nghẹt, không khai dụng hết mọi trữ lượng chất xám cũng như sức mạnh tổng họp của toàn dân.

Suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, Phật Giáo luôn cùng chung số phận thăng trầm, vinh nhục với dân tộc, khi quốc gia bị quốc nạn, Phật giáo cũng bị Pháp nạn. Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc theo tinh thần Lục Độ Tập Kinh đã minh thị : “Bồ Tát thấy dân kêu ca nên xông vào trong lửa dữ để cứu nạn dân thoát khỏi ách nạn lầm than”. Đức Đệ Tứ Tăng Thống cũng từng dạy rằng : “Đạo Pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, dân tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức đói nghèo”.

Đại nạn năm 1981, Giáo Hội bị triệt phá, mọi Phật sự bị ngưng trệ đến gần như tan rã. Trước chướng duyên nghịch cảnh vô cùng bức thiết đó, với hạnh nguyện vị tha, lợi sanh cao cả, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã đem hết hùng lực trí dũng để chèo chống, vì vậy con thuyền Giáo Hội mới tạm thời vượt qua cơn sóng dữ. Nhưng, với Nghị Quyết 36 của Nhà cầm quyền Cộng sản, một lần nữa, Giáo hội, vừa mới phục hoạt, lại bị phân hoá từ trong nước ra đến ngoài nước như chúng ta đã và đang chứng kiến.

Hiện nay, Giáo Hội vẫn đang tiếp tục bị đánh phá. Chư Tăng và Phật tử tham gia Giáo Hội luôn bị khủng bố, tù tội, quản thúc, quản chế… Trong hoàn cảnh tang thương nghiệt ngả, cơ sở, nhân sự còn thiếu thốn, Tăng Ni Phật tử còn nhiều e sợ, khó khổ, Giáo Hội vẫn kiên trì, cố gắng giữ vững lập trường dựng văn giữ nước trên 2000 năm của chư Tổ với mục tiêu phụng sự dân tộc và nhân loại bằng chánh pháp.

Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN kỳ 9 này, tuy có một vài sự hoán chuyển, bổ sung nhân sự, nhưng dưới sự chứng minh, chỉ đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và Hội Đồng Lưỡng Viện, nên lập trường, đường hướng của Giáo Hội vẫn trước sau nhất quán.

Giáo Hội vẫn điều hành theo Hiến Chương, Qui Chế, Nội Qui của Giáo Hội cũng như tuân thủ các Giáo Chỉ, Quyết Định, Thông tư, Thông Bạch của Hội Đồng Lưỡng Viện trước đây. Nhất là vẫn giữ vững ý chí của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, không sáp nhập, thống thuộc với nhà cầm quyền độc tài toàn trị. Cũng không bao giờ vì quyền lợi riêng tư của Giáo Hội mà hoà hợp, hoà giải với Nhà cầm quyền Cộng sản như lời Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Quốc tế, Ngài đã nói rằng :

“Chúng tôi không thể đem sự Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của hơn 85 triệu dân Việt nam để đổi lấy sự tự do, phục hoạt cho riêng Giáo hội chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền thực thi những điều cơ bản nhất để người dân chúng tôi được sống ấm no, hạnh phúc và thăng tiến như mọi dân tộc trên thế giới hiện nay”.

Giáo Hội vẫn tiếp tục kiên trì công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, và tích cực vận động cho nhân dân được đầy đủ tự do, dân chủ, nhân quyền, thoát nạn độc tài chậm tiến theo Sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước của GHPGVNTN mà đức Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống đã vạch ra năm 2001.

Để giữ gìn truyền thống lịch sử trên 2000 năm của chư Tổ, Giáo Hội sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh hoằng pháp độ sinh, nỗ lực củng cố và phát triển các cấp Giáo Hội, tận tâm giáo dục, đào tạo những thế hệ kế thừa, thực hành công tác từ thiện xã hội, đòi lại những cơ sở, Tự viện của Giáo hội đã bị nhà nước chiếm dụng, duy trì và xiển dương lý tưởng Bồ tát đạo, sát cánh với toàn dân trong sự nghiệp bảo lưu văn hóa, phát triển đất nước, quyết chí noi gương Đức Đệ Tứ Tăng Thống, tận hiến đời mình để phục vụ đạo pháp, dân tộc và nhân loại.

Giáo Hội luôn ân cần khuyến thỉnh, mời gọi chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử hãy vì sự sống còn của dân tộc và đạo Pháp mà dũng mãnh, phát tâm tham gia, hỗ trợ Giáo Hội trong công cuộc giải trừ quốc nạn và Pháp nạn.

Kính thưa liệt quí vị,

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ trước đây đãm nhiệm chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, nay vì niên cao lạp trưởng, sức khoẻ kém dần, nhân mãn nhiệm kỳ, Ngài triệu tập Hội Đồng Lưỡng Viện để thảo luận, tìm người kế thừa, gánh vác công việc, nhằm tiếp tục duy trì bản hoài và tôn chỉ của Giáo hội. Đây là việc thường kỳ của GHPGVNTN cũng như của bất cứ hệ thống tổ chức nào.

Trong cuộc họp này, Hội đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại Diện Giáo Hội các Miền, Tỉnh, Thành, Quận, Huyện trên toàn quốc, qua sự trình bày, hội ý của Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống hợp cùng Thư Thỉnh Nguyện của Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống, thay mặt chư Tôn đức Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, tất cả chư Tôn đức Hội đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại Diện đã đồng thanh cung thỉnh Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ lên an toạ ngôi vị Đệ Ngũ Tăng Thống để tứ chúng được an tâm có nơi qui hướng hết lòng phụng sự đạo Pháp, dân tộc và nhân loại.

Giữa bối cảnh pháp nhược ma cường, nhân tâm ly tán, nhân sự của Giáo Hội còn thiếu vắng, không có nhiều sự lựa chọn, chúng tôi được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống tin tưởng, được chư Tôn đức Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại Diện tín nhiệm giao phó. Dù tự biết tài hèn đức mọn, nhưng trước nhu cầu cần yếu và sự sống còn của Giáo Hội, chúng tôi không thể không phụng mệnh dù dự kiến là sẽ gặp nhiều gian nan và nguy khốn. Vì tiền đồ của Đạo pháp và dân tộc, chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức trong trách vụ đầy khó khăn hiện nay.

Trong hoàn cảnh Giáo Hội bị vây khổn nhiều mặt, Phật sự thì đa đoan, nhân sự lại giới hạn, Giáo Hội rất cần sự hỗ trợ của quý đoàn thể, tổ chức, báo chí, đồng bào, Phật tử trong và ngoài nước, nhất là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris.

Kính mong chư Tôn đức Giáo phẩm, quí Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni, các đoàn thể, tổ chức, nhân sĩ các giới và toàn thể quí đồng bào, Phật tử hết lòng hỗ trợ cho để Phật sự Giáo Hội được viên thành, đất nước, dân tộc Việt nam mau thoát khỏi ách nạn, đau thương.

Cầu nguyện Tam Bảo, lịch đại Tổ sư, Thiên long bát bộ, chư anh linh anh hùng, liệt nữ, hồn thiêng sông núi chứng minh và ũng hộ cho ước vọng chung của chúng ta được tựu thành như nguyện. Kính chúc Đại Hội thành công viên mãn.

Trân trọng cám ơn và kính chào liệt quí vị.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Tỳ kheo Thích Viên Định

*******

GIÁO CHỈ SỐ 14 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tấn phong nhân sự
Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo
Nhiệm kỳ 2011 - 2015

- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tu chính bởi Đại Hội Khóang Đại Kỳ IX ngày 12.11.2011.

- Chiếu Biên bản Đại hội bất thường GHPGVNTN, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện, họp tại tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28-29-30/09 và 01/10/2003.

- Chiếu Thỉnh Nguyện Thư của Đức Phó Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác ký ngày 03.9.2011

- Chiếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX khai mạc tại chùa Giác hoa ngày 12.11.2011.

- Chiếu nhu cầu Phật sự, thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển và kiện toàn Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

- Vì mạng mạch trường tồn của Chánh Pháp, cung thỉnh chư tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng, Thượng Toạ đăng lâm pháp tịch trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Viện Tăng Thống và Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.


GIÁO CHỈ


Điều 1 : Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương :

Trong nước :


Ngoài nước :

Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh
Hòa Thượng Thích Thích Như Đạt
Hoà Thượng Thích Liễu Minh
Hòa Thượng Thích Diệu Tánh
Hòa Thượng Thích Diệu Trí
Hòa Thượng Thích Minh Kiến
Hòa Thượng Thích Tâm Liên
Hòa Thượng Thích Nhật Ban
Hòa Thượng Thích Trừng Thể
Hoà Thượng Thích Không Tánh
Hòa Thượng Thích Thanh Quang
Hòa Thượng Thích Chí Thắng
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Hòa Thượng Thích Đồng Tu
Hòa Thượng Thích Tâm Mãn
Hoà Thượng Thích Thành Đạt
Hoà Thượng Thích Tâm Trí
Hoà Thượng Thích Viên Định
Hoà Thượng Thích Như Tấn
Hoà Thượng Thích Chơn Niệm
Hoà Thượng Thích Nguyên Lý
Thượng Tọa Thích Chơn Tâm

Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hoà Thượng Thích Trí Lãng
Hòa Thượng Thích Viên Thành
Hoà Thượng Thích Trí Minh
Hòa Thượng Thích Chơn Trí
Hoà Thượng Thích Thiện Hữu
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Hoà Thượng Thích Huyền Việt
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hoà Thượng Thích Viên Lý
Thượng Toạ Thích Giác Đẳng


Điều 2 : Viện Tăng Thống :

Tăng Thống :

Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ
Phó Tăng Thống :

Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác
Chánh Thư Ký :

Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

Điều 3 : Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất :

Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo :
Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

Viện Trưởng :

Hoà Thượng Thích Viên Định
Phó Viện Trưởng :

Hoà Thượng Thích Chánh Lạc
Phó Viện Trưởng :

Hoà Thượng Thích Như Đạt
Phó Viện Trưởng :

Hoà Thượng Thích Viên Lý
Tổng Thư Ký :

Hoà Thượng Thích Thanh Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự :

Hoà Thượng Thích Như Đạt (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện XH :

Hoà Thượng Thích Không Tánh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên :

Hoà Thượng Thích Thanh Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết :

Hoà Thượng Thích Chí Thắng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp :

Hoà Thượng Thích Như Tấn
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ :

Hoà Thượng Thích Chơn Niệm
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục :

Thượng Tọa Thích Chơn Tâm
Tổng Thủ Quỹ :

Hoà Thượng Thích Nguyên Lý

Điều 4 : Những điều khoản Giáo Chỉ và Văn kiện trái với Giáo Chỉ này đều hủy bỏ.

Điều 5 : Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện

Hóa Đạo chiếu nhiệm thi hành Giáo Chỉ nầy.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011
Đệ Ngũ Tăng Thống
GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ


Bản sao kính gởi :
- Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN “đề kính thông tin”
- Đại diện Ngoại giao các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại Hà Nội “để kính thông báo”
- Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao các quốc gia có cơ sở hoặc thành viên thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo cư ngụ “để kính thông báo và xin giúp đỡ”
- Giáo hội Tăng già Thế giới “để kính thông báo và liên hệ”
- Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới “để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt”
- Các Giáo hội, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên Thế giới “để kính thông báo và liên hữu hoạt động”
- Văn phòng Viện Hóa Đạo “để tri trường và chuyển trình đến các Tổng vụ, các Ban Đại diện và Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chấp hành”
- Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “để chuyển trình Chính giới, Bộ Ngoại giao các nước, và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí”
- Lưu chiếu tại Văn phòng Viện Tăng thống.

*******

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy cử thành phần nhân sự
Văn phòng II Viện Hòa Đạo nhiệm kỳ 2011 - 2015


- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được tu chính bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX ngày 12.11.2011 ;

- Chiếu Hiến Chương GHPGVNTN, Chương IX, Điều thứ 36 qui định việc thiết lập Văn Phòng II VHĐ GHPGVNTN điều hành các chi bộ GHPGVNTN tại các quốc gia, châu lục Hải ngoại trực thuộc Viện Hoá Đạo ;

- Chiếu Biên bản Đại hội bất thường GHPGVNTN, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện, họp tại tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28-29-30/09 và 01/10/2003.

- Chiếu Biên bản Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX khai mạc ngày 12.11.2011 tại chùa Giác Hoa, Sài gòn, về việc thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển hàng ngũ nhân sự GHPGVNTN ;

- Chiếu nhu cầu Phật sự trước hiện tình mới.


Quyết Định

Điều 1 : Thành phần Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử như sau :

Chủ tịch : HT. Thích Chánh Lạc
Phó chủ tịch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức
Phó chủ tịch : HT. Thích Trí Lãng
Phó chủ tịch : HT. Thích Trí Minh
Tổng Thư ký : HT. Thích Viên Lý
Tổng Ủy viên Hoằng pháp : HT. Thích Chánh Lạc (kiêm)
Tổng Ủy viên Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức (kiêm)
Tổng Ủy viên Giáo dục : HT. Thích Chơn Trí
Tổng Ủy viên Truyền thông : TT. Thích Giác Đẳng
Tổng Ủy viên Thanh niên : HT. Thích Huyền Việt
Tổng Ủy viên Tài chánh kiêm Đặc trách liên lạc Úc châu : HT. Thích Phước Nhơn
Tổng Ủy viên Từ Thiện Xã Hội kiêm Đặc trách liên lạc Canada : HT. Thích Thiện Tâm
Tổng Ủy viên Đặc trách liên lạc Âu châu : HT. Thích Trí Minh (kiêm)
Tổng Ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
Tổng Ủy viên Đặc trách liên lạc Quốc tế : Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan
Tổng Thủ bổn : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh.

Điều 2 : Các Điều khoản, Quyết Định và Văn kiện trái với Giáo Chỉ này đều huỷ bỏ.

Điều 3 : Quý vị Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Tổng thư ký, Tổng vụ trưởng, Vụ trưởng các Tổng vụ thuộc Viện Hóa Đạo, và các Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các châu lục hải ngoại chiếu nhiệm thi hành Giáo chỉ này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ


Bản sao kính gởi :
- Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN “đề kính thông tin”
- Đại diện Ngoại giao các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại Hà Nội “để kính thông báo”
- Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao các quốc gia có cơ sở hoặc thành viên thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo cư ngụ “để kính thông báo và xin giúp đỡ”
- Giáo hội Tăng già Thế giới “để kính thông báo và liên hệ”
- Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới “để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt”
- Các Giáo hội, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên Thế giới “để kính thông báo và liên hữu hoạt động”
- Văn phòng Viện Hóa Đạo “để tri trường và chuyển trình đến các Tổng vụ, các Ban Đại diện và Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chấp hành”
- Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “để chuyển trình Chính giới, Bộ Ngoại giao các nước, và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí”
- Lưu chiếu tại Văn phòng Viện Tăng thống.

*******

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất suy cử thành phần nhân sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
nhiệm kỳ 2011 – 2015


- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được tu chính bởi Đại Hội Khóang Đại Kỳ IX ngày 12.11.2011.

- Chiếu Biên bản Đại hội bất thường GHPGVNTN, cung thỉnh, bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện, họp tại tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định vào các ngày 28-29-30/09 và 01/10/2003.

- Chiếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IX khai mạc tại Chùa Giác Hoa Sài gòn ngày 12.11.2011.

- Chiếu Thư thỉnh nguyện của Đức Đại Lão Hoà thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống GHPGVNTN về việc thỉnh cử, bổ sung, hoán chuyển hàng ngũ nhân sự GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011-2015.

- Chiếu nhu cầu Phật sự trước hiện tình mới.


Quyết Định

Điều 1 : Nay phê chuẩn thành viên nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ như sau :

Hội Đồng Giáo Phẩm :

Hòa thượng Thích Hộ Giác
Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Hoà thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Trí Lãng
Hòa thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Chơn Trí
Hòa thượng Thích Thiện Hữu
Hòa thượng Thích Huyền Việt
Hòa thượng Thích Viên Lý
Cố vấn : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức

Hội Đồng Điều Hành :

Chủ tịch : HT. Thích Viên Lý
Phó Chủ tịch : HT. Thích Viên Thành
Phó chủ tịch : HT. Thích Thiện Hữu
Phó chủ tịch : HT. Thích Chơn Trí
Tổng Thư ký : TT. Thích Giác Đẳng
Phụ tá Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Phó Tổng Thư ký : TT. Thích Viên Thông
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự : HT. Thích Thiện Hữu (kiêm)
Vụ Ni bộ : Sư Bà Thích Nữ Giác Hương
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục : TT Thích Viên Quang
Tổn g vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa : TT. Thích Giác Đẳng (kiêm)
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp : TT. Thích Quảng Long
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ : TT. Thích Viên Dung
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên : HT. Thích Huyền Việt
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội : HT. Thích Trí Lãng
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh tế & Tài chánh : TT. Thích Viên Huy
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ : HT. Thích Viên Thành
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết : TT. Thích Thông Đạt
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông : ĐĐ. Thích Trí Tịnh
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ngoại vụ : Cư sĩ Võ Văn Ái
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế : Luật sư Ngô Quốc Lân
Tổng Thủ qũy : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Phó Tổng Thủ qũy : Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường.

Điều 2 : Các điều khoản, Giáo Chỉ và văn kiện trái với quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3 : Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, các Chánh, Phó Tổng thư ký, các Tổng Vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 12 tháng 11 năm 2011
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ


Nơi nhận :
- Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
- Quý GHPGVNTNHN “ để liên lạc hổ trợ”
- Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris “để phổ biến”.


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1641-1641
No comments: