Friday, October 21, 2011

THƠ SƠN TRUNG


EM YÊU

Tại sao em khóc?
Tại sao em sầu?
Việt nam mất nước từ lâu
Sao bây giờ em mới biết?

Em ơi,
Tình hình nước ta rất thảm thiết
Tại nước ta tin già Hồ
Và sùng bái Trung Quốc
Nên nước ta mất độc lập
Tại dân ta theo Liên Xô
Và say mê chủ nghĩa Marx
Nên dân ta mất tự do.

Bây giờ ta phải từ bỏ
Karl Marx, Lenin,
Đạp đổ hình tượng già Hồ
Đốt hết cờ đỏ
Diệt trừ quỷ dữ
Thì nước ta mới được độc lập, dân chủ và tự do.

Em ơi,
Nước ta đã mất từ lâu,
Từ khi Hồ Chí Minh theo Tàu.
Làm tay sai đệ tam quốc tế.
Chỉ có Phan Bội Châu,
Không theo cộng sản
Nên bị Hồ Chí Minh bán cho Pháp.
Những người quốc gia
không theo cộng sản
thì trước sau
đều bị giết.

Em ơi, cộng sản phản quốc từ lâu
Hồ Chí Minh,
Nguyễn Văn Trấn,
Trần Văn Giàu,
Đã giết Huỳnh giáo chủ,
Trần Văn Thạch,
Tạ Thu Thâu...
Và Võ Nguyên Giáp
Đã giết Trúc Khê,
Khái Hưng
Nguyễn Triệu Luật,
Lan Khai,

và gây ra cuộc thảm sát Ôn Như Hầu
Để chúng độc tài đảng trị
Và cướp quyền dân chủ, tự do!

Chính Hồ Chí Minh
Đã vâng lệnh Nga Tàu,
Giết hại dân lành trong Cải Cách ruộng đất.
Chính Hồ Chí Minh
Cầu viện Nga, Tàu
Đã dâng các hải đảo Trường sa, Hoàng Sa
Và ký kết nhiều văn kiện khác
Dâng Tổ quốc cho cộng sản Trung Hoa
Để đổi lấy chiến thắng Điện Biên phủ .
Và cai trị nửa nước ta

Quân xâm lược
Lũ bán nước
Khéo ngụy trang
Nào tình anh em đồng chí
Nào mười sáu chữ vàng.
Mà thật sự ta mất Nam Quan,
Bản Giốc,
Mất rừng núi Bắc Việt
Và Cao Nguyên!
Hàng vạn công nhân
Hàng vạn du khách Trung Cộng
Chính là các sư đoàn biệt kích
Đã xâm nhập giang san ta!
Chúng chiếm đóng
mà không cần bắn một phát súng.
Vì lũ cộng nô
Đã đầu hàng
Vì trong hàng ngũ Việt Cộng
Đã có sẵn người Trung Quốc.
Vì Hồ Chí Minh,
Trường Chinh,
Phạm Văn Đồng
Hoàng Văn Hoan,
Đã bán cả non sông!

Em ơi,
Sau khi Liên Xô và Đông Âu tan tác
Nguyễn Văn Linh
Đỗ Mười,
Lê Đức Anh sợ hãi
Đã sang lạy lục Bắc Kinh
cầu xin Trung Quốc bảo hộ
Chính chúng nó
Một lũ
Đã bán nước cầu vinh!
Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng
Bọn trung ương đảng,
Bọn chính trị bộ
Bọn Quốc hội
Và lũ Công An, Quân Đội,
Là tay sai Trung Quốc
Là bọn nói dối
Là quân phản bội
Đã bán hết sông núi
Từ Nam Quan đến mũi Cà Mâu!

Và em cũng đã hiểu
Tại sao chúng chiếm đất
Chiếm nhà của nhân dân
Và tại sao chúng cấm nhân dân biểu tình.
Và chúng thẳng tay chém giết và đánh đập dân lành,
Bởi vì chúng muốn tỏ dạ trung thành
Với quan thầy Bắc Kinh.

Em ơi,
Trong khổ đau,
Em chớ bàng hoàng
Em đừng khóc.
Hãy nhận thức rõ ràng.
Ngày xưa chúng nó hô hào độc lập
Chúng tuyên bố dân chủ, tự do.
Nhưng bây giờ
em đã rõ.
Chính bọn chúng nó
đã cam tâm bán nước
đã cúi đầu làm nô lệ.
Và em cũng đã rõ
Ai yêu nước
Ai hại dân.

Em ơi,
Em hãy nhìn thẳng vào mặt chúng nó
Hãy sẵn sàng
Chờ đợi cơn hải triều phẫn nộ
Sẽ dâng lên
Thật cao
Cuốn phăng bầy quỷ đỏ
Ra biển Đông.

Em ơi,
Ngày mai sẽ tới
Nhân dân ta sẽ xông lên
Giết sạch bọn Trung quốc xâm lược
và bọn Việt cộng bán nước
Sẽ đốt sạch cờ đỏ
Sẽ tiêu diệt lũ giặc Hồ
Sẽ tiêu diệt toàn bộ
Lũ phản quốc hại dân
Để xây dựng
Việt Nam độc lập và tự do.

Em ơi,
Ngày đó thật gần!

Ngày 20-10-2011

No comments: