Friday, August 19, 2011

XÃ HỘI VIỆT NAM NGÀY NAY

CHỮ NGHĨA VÀ KHOA HỌC ĐỈNH CAOMay sao trúng được chữ " we "Sở Cứu Hỏa Bắc Kinh !


Luật Giao Thông thời Đỉnh Cao!


nối này nà nối nào ?

các quan ta xây cầu thì sập , làm đường thì chờ lún - đặng làm nữa


Cá gì vậy quý vị?Món gì vậy - xin cho em biết đây nà gì ?
Một sản phẩm rất sáng tạo của đồng chí Trung Quốc !

Cột điện giữa đường
Cái gi đây nè Ở đâu đây??????
Anh sống độc thân ở Chờ Lồn
Gặp em đi lễ khấn Cầu Cu
Quỳ phô Khe Bướm âm u
Em ơi Xẻo Bướm Cầu Cu mới thành

baba Ấy ấy coi chừng Bác!!!

Tỉnh bơ coi như của mình tha hồ trú mưa

ENJOY NGHE QUÍ DZỊ !!!!!
No comments: