Tuesday, August 9, 2011

TỘI ÁC CỘNG SẢN LIÊN XÔTỘI ÁC LIÊN XÔ
Giao Tiên
Nỗ lực phổ biến bộ phim CÂU CHUYỆN XÔ VIẾT

Bộ phim Câu Chuyện Xô Viết - Tội Ác Liên Xô thời Xtalin (gồm 8 phần) Do X-cafe.org Thuyết minh tiếng Việt rất công phu . Lời bình thay do ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự do thực hiện . Để cho dễ hiểu : kính mời quý nghe toàn bộ 3 phần của lời bình , sau đó hãy xem phim :

Vì sao chủ nghĩa công sản bị cáo buộc chống nhân loại? (phần 1)

Trân Văn, phóng viên RFA
2010-05-14 Năm 2006, Hội đồng châu Âu công bố nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản. Nghị quyết này xác định chủ nghĩa cộng sản đã phạm nhiều tội ác khủng khiếp chống loài người.


Photo courtesy of Wikipedia
Friedrich Engels sinh năm 1820 (trái) và Karl Heinrich Marx sinh năm 1818.
Nhấn vào ((Đọc thêm)) để xem 8 tập phim Câu Chuyện Xô Viết


LIÊN XÔ đã diệt chủng 7 triệu người UKRAINA


Cộng sản đấu tranh chống lại bản chất con người. 2


3 năm LiênXô đã xử tử 11 triệu ng .Ph3 .

17/9/1939 Liên xô xâm lược Balan.Ph4.

Liên xô đã cấu kết với phát xít ?Ph5 .


Xtalin tàn sát người Do Thái.Ph 6.


Sau1945 Xtalin tiếp tục phạm tội ác.Ph 7Cảm giác Tự ty và nôĩ nhục của nước NGA .Ph 8.No comments: