Wednesday, August 10, 2011

THƠ SƠN TRUNGĐẢNG GÌ THẾ?

thế k 19
C thế gii b bóng ma cng sn ám nh
Karl Marx mt t sư cng sn
Kêu gào:" vô sn thế gii đoàn kết li".
ng cng sn tranh đu cho giai cp vô sn"
Đng cng sn là lc lượng hùng mnh
Là giai cp cách mng tiên phong
Chng bn tư bn
Chng bóc lt, chng bt công
Đ xây dng mt thế gii đi đng.Nhưng thc tế
Không phi thế!
Bn cng sn không yêu giai cp vô sn
Lenin, Stalin, Mao Trch Đông,
Đã bóc lt giai cp vô sn
Khiến cho giai cp công nông
Chết đói hàng triu người trong các công trường, nông trường
Mà chúng không h có mt chút lòng thương!

Ngày nay, Vit cng và Trung Cng
Đã tr thành tư sn đ
Chúng sng huy hoàng
Trong nhng lâu đài đ s
Có v binh đ
Canh gác cho chúng yên gic ng...

Bn cng sn Vit Nam
Nay sng xa hoa
Chúng mua xe hơi hàng trăm ngàn, hàng triu đô la
Trong khi hàng vn người Vit
Hàng vn nhân dân lao đng
Tr thành nô l
Ti Koréa, Đài Loan,
Singapore, Thái Lan
Tip Khc, Ba Lan.. .

Bn cng sn có yêu t quc không?
Không! Không!
Lenin, Stalin không yêu nước Nga
Chúng yêu Đc quc, yêu bn phát xít xâm lược.

Mao Trch Đông, H Chí Minh và Pol Pot
Cũng không yêu dân tc h.
Ti sao thế?
Yêu nước phi thương dân,
Không thương dân là không yêu nước
Chúng giết hàng trăm triu người dân
Nghĩa là chúng coi dân như rơm rác!
Tàn sát hàng triu người dân sao có th xưng là yêu nước?

Nht là bn H Chí Minh,
Trường Chinh,
Phm Văn Đng
Nguyn Văn Linh
Đã bán nước cho bn Trung Quc!

Còn đâu Nam Quan?
Còn đâu Bn Gic?
Đt đai t tiên ta đã tr thành đt đai Trung Quc!
Nhng đa danh này ch còn trong s sách
Và trong tâm trí ca nhng người yêu nước!

Lê Li, Nguyn Trãi, Quang Trung đâu ri?
Tt c đã chết t lâu hàng thế k trước!
Bn Vit Cng đã đu hàng bán nước hi dân!
Đ cho Trung Quc xâm lược.
Anh nghe gì Hà Ni, Sài gòn?
Có rt nhiu ging Trung Quc
Anh thy gì Cao Nguyên?
Cà Mâu và Bình Dương?
NGười Trung Quc đã xây ph phường,
Đã lp các cơ xưởng,
Các công trường
Cho hàng vn công nhân Trung Cng làm vic, và sinh sng.. .

Đng ca chúng là đng gì thế?
Là đng ca người vô sn
Là công an nhân dân
hay đng cướp?
Hay tay sai Trung Cng xâm lược?
Sao tàn hi người yêu nước?
Người Vit Nam bây gi làm gì?
Người Vit Nam bun hay vui?
Hà Ni, Sài gòn mưa hay nng?
Anh th y gì đ t nước tôi?
Tôi thy bn công an cng sn
Chưởi mng
Và thng cánh đánh đp nhng người yêu nước
Đi thành hàng biu tình chng Trung Cng xâm lược!


WHAT A PARTY?
Sơn TRung

In the nineteenth century
A spectre was haunting the world
It was the spectre of Communism.
It began with Karl Marx, a philosopher
He considered himself as the communist leader
He shouted "WORKING MEN OF ALL COUNTRIES, UNITE"!
He said the communists would fight for the working class.
The Communists were the revolutionists
against capitalists,
the ruling class exploiting the workers
Communists were the most advanced section of the working-class parties
of every country.


But in fact
Every thing is different from their philosophy
Did they fight for the working class?
No!
Lenin, Stalin, Mao Tse Tung exploited the proletariat brutally
and let them starve in the work camps.
And now Communists in Vietnam and China
become Red Capitalists
and live in luxury!|
in the great palaces with their red guards
When a lot of Vietnamese become slaves in Korea
Taiwan, Singapore and Russia!

Do they love their country?
Not at all!
Lenin did not love his Russia
He loved Germany
Mao Tse Tung did not love his China
So did Ho Chi Minh and Pol Pot
Why?
Because they have killed approximately 100 million people.
Especially Ho Chi Minh
And Vietnamese Communists
Have sold Vietnam to Chinese
Vietnamese people now lose their country
Where is Nam Quan?
Where is Bản Giốc?
All those names are only still on old history
And in the memory
of the Vietnamese patriots
Where were Le Loi, Nguyễn Trãi, Quang Trung?
They died in many centuries ago
Now the Vietnamese Communists surrender
They let the Chinese people occupy everywhere
What do you hear in Hanoi, Saigon?
A lot of Chinese voices
What do you see in Cao Nguyên, Bình Dương, Cà Mâu?
They build many Chinese towns and many factories
Thousand Chinese men work and live there

What a party?
A Communist party,
a robbery party
Or a hooligan group?
And where are the Vietnamese people?
What happens today in Saigon and Hà Nội?
Is it sunny ?
Is it rainy?


We only see
In the meetings against the Chinese invaders,
The Communist policemen beat the Vietnamese patriots cruelly!
Sơn TrungNo comments: