Thursday, August 11, 2011

THANH THANH * THƠ SONG NGỮ


MẠC PHƯƠNG ĐÌNH & THANH-THANHMonday, August 8, 2011 5:50:23 AM

Message body

MÓN QUÀ VU LAN

mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ bóng mẹ năm nào nay đã xa
đêm nằm nghe gió lùa thao thức

mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà

đời sống hôm nay đầy đủ lắm
mà con không mẹ, chẳng còn cha
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy giờ biết thương yêu thiếu mẹ già

mẹ đã ra đi thời khó nhọc
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba

sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối
con mắc tù lao phải vắng nhà

gian khó một đời cha mẹ gánh
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ
xin gửi hôm nay một chút quà ?

tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu

âm dương cách trở mấy đường xa

nén nhang ngọn nến lung linh gió

chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa

MẠC PHƯƠNG ĐÌNH

MY VU LAN PRESENT

I gazed in the album at my dear Mom’s picture
And realized that now is so far-off her figure
I listened to the rain as if on my heart flick

The wind blow making me agitatedly nostalgic

Although is abundant my current subsistence
Neither my Mom nor my Dad stays in existence
As a child I was so dull being by Mom kissed

Now that I know whom to love, Mom is missed

Mom departed this life during a difficult time
Scurrying beneath the burden in our poor clime

Until your last days on manioc hand to mouth
While I was in prison as a “puppet” of the South

Such a hard period Dad and Mom bore your part
That feeling of gratitude I bury deep in my heart
Dear Mom please accept from this sad son adrift
On this commemorative day my little humble gift

Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event

Between life and death how far to suffer torment

Joss-sticks and candles spark, the wind uprears

I don’t cry but why my eyes get wet with tears

Translation by THANH-THANH
Giấy bạc Mẹ bồng con thời Pháp thuộc (Mẫu này không phát hành)


Tranh Mẹ con

Tranh của Peter Paul Rubens


Người thượng du miền Bắc năm 1955

Người thiểu số Bắc Việt


Người thiểu số

DSCN9167Dân Thanh Hóa sơ tán bão số

Dân Nghệ An bồng bế nhau chạy bão


Những bà mẹ Kenya, Somalia , Ethiopia
bồng con ngồi chờ đợi được nhận vào các trại tị nạn


No comments: