Monday, August 8, 2011

DÂN SỐ VIỆT NAM TẠI MỸ
D
ân số VN tại MỸ
http://www.vasummit2011.org/docs/research/The%20Vietnamese%20Population%202010_July%202.2011.pdf
Đây là thống kê dân số người Việt Nam ở Mỹ, theo U.S. Census Bureau, 2010 Census:
Vietnamese population, 2000 : 1,122,528
Vietnamese population, 2010 : 1,548,449
Số tăng trong 10 năm : 425,921
Tỳ lệ tăng: : 37.9%
Top 10 States with Largest Vietnamese Population: 2010
1
California
581,946
2
Texas
210,913
3
Washington
66,575
4
Florida
58,470
5
Virginia
53,529
6
Georgia
45,263
7
Massachusetts
42,915
8
Pennsylvania
39,008
9
New York
28,764
10
Louisiana
28,352
Top 10 U.S. Metropolitan Statistical Areas with Largest Vietnamese Population: 2010
1
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA
271,234
2
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
125,774
3
Houston-Sugar Land-Baytown,
103,525
4
Dallas-Fort Worth-Arlington,
71,839
5
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD
58,767
6
San Francisco-Oakland-Fremont, CA
55,636
7
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
55,114
8
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA
44,202
9
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA
36,554
10
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH
32,353
Top 10 Cities with Largest Vietnamese Population: 2010
1
San Jose city, California
100,486
2
Garden Grove city, California
47,331
3
Westminster city, California
36,058
4
Houston city, Texas
34,838
5
San Diego city, California
33,149
6
Santa Ana city, California
23,167
7
Los Angeles city, California
19,969
8
Anaheim city, California
14,706
9
Philadelphia city, Pennsylvania
14,431
10
New York city, New York
13,387
Change in Vietnamese Population by Region: 2000-2010
2000
2010
2000 - 2010
Number
Percent
Northeast
115,487
147,186
31,699
21.50
Midwest
106,938
136,407
29,469
21.60
West
564,424
755,408
190,984
25.20
South
335,679
509,448
173,769
34.10
Vietnamese Population by County: 2010 (with 5,000 or more)
Orange County, California
183,766
Santa Clara County, California
125,695
Los Angeles County, California
87,468
Harris County, Texas
80,409
San Diego County, California
44,202
King County, Washington
38,726
Alameda County, California
30,533
Tarrant County, Texas
29,128
Fairfax County, Virginia
28,770
Dallas County, Texas
26,276
Sacramento County, California
25,030
Maricopa County, Arizona
18,934
Gwinnett County, Georgia
16,022
Fort Bend County, Texas
15,557
Riverside County, California
14,623
Philadelphia County, Pennsylvania
14,431
Multnomah County, Oregon
13,969
Cook County, Illinois
13,522
San Francisco County, California
12,871
San Bernardino County, California
12,819
Suffolk County, Massachusetts
12,109
Montgomery County, Maryland
12,089
Travis County, Texas
11,231
Orange County, Florida
10,709
Collin County, Texas
10,013
Snohomish County, Washington
9,790
Sedgwick County, Kansas
9,408
Honolulu County, Hawaii
8,887
Clark County, Nevada
8,483
Middlesex County, Massachusetts
8,361
Hennepin County, Minnesota
8,305
Jefferson Parish, Louisiana
8,288
Mecklenburg County, North Carolina
8,143
San Joaquin County, California
7,812
Contra Costa County, California
7,401
Oklahoma County, Oklahoma
7,316
Clayton County, Georgia
7,211
Norfolk County, Massachusetts
7,108
Worcester County, Massachusetts
6,892
Pinellas County, Florida
6,888
Washington County, Oregon
6,871
Hillsborough County, Florida
6,626
Pierce County, Washington
6,598
Salt Lake County, Utah
6,513
Orleans Parish, Louisiana
5,994
Denton County, Texas
5,764
Guilford County, North Carolina
5,658
Kent County, Michigan
5,314
Denver County, Colorado
5,055
Change in Vietnamese Population by State: 2010 (Largest to smallest)
Geography
Census
Change
2000
2010
Number
Percent
California
447,032
581,946
134,914
30%
Texas
134,961
210,913
75,952
56%
Washington
46,149
66,575
20,426
44%
Florida
33,190
58,470
25,280
76%
Virginia
37,309
53,529
16,220
43%
Georgia
29,016
45,263
16,247
56%
Massachusetts
33,962
42,915
8,953
26%
Pennsylvania
30,037
39,008
8,971
30%
New York
23,818
28,764
4,946
21%
Louisiana
24,358
28,352
3,994
16%
North Carolina
15,596
27,304
11,708
75%
Oregon
18,890
26,195
7,305
39%
Illionois
19,101
25,036
5,935
31%
Arizona
12,931
24,216
11,285
87%
Maryland
16,744
23,635
6,891
41%
Minnesota
18,824
23,544
4,720
25%
Colorado
15,457
20,899
5,442
35%
New Jersey
15,180
20,628
5,448
36%
Michigan
13,673
16,787
3,114
23%
Oklahoma
12,566
16,258
3,692
29%
Missouri
10,626
14,523
3,897
37%
Kansas
11,623
14,015
2,392
21%
Ohio
9,812
13,121
3,309
34%
Tennessee
7,007
10,033
3,026
43%
Nevada
4,420
9,892
5,472
124%
Hawaii
7,867
9,779
1,912
24%
Connecticut
7,538
9,341
1,803
24%
Iowa
7,129
8,347
1,218
17%
Utah
5,968
8,025
2,057
34%
Nebraska
6,364
7,910
1,546
24%
Alabama
4,628
7,398
2,770
60%
Mississippi
5,387
7,025
1,638
30%
Indiana
4,843
6,845
2,002
41%
South Carolina
4,248
6,801
2,553
60%
Arkansas
3,974
5,515
1,541
39%
Kentucky
3,596
5,046
1,450
40%
Wisconsin
3,891
4,877
986
25%
New Mexico
3,274
4,726
1,452
44%
New Hamshire
1,697
2,472
775
46%
Maine
1,323
1,713
390
29%
Idaho
1,323
1,707
384
29%
Delaware
817
1,438
621
76%
Rhode Island
952
1,326
374
39%
Vermont
980
1,019
39
4%
Alaska
814
960
146
18%
West Virginia
379
901
522
138%
South Dakota
574
762
188
33%
North Dakota
478
640
162
34%
Montana
199
297
98
49%
Wyoming
100
191
91
91%
District of Columbia
1,903
1,567
-336
-18%
NHẬN ĐỊNH

* Hoa Kỳ có 1,548,449 người gốc Việt

Tài liệu chính thức của Census 2010, vừa được công bố, cho thấy một cộng đồng gốc Việt năng động, trẻ hơn tuổi trung bình toàn quốc, và lớn hàng thứ tư trong số di dân gốc Á tại Hoa Kỳ. Mặc dầu tốc độ gia tăng dân số gốc Việt chậm lại trong 10 năm qua, cộng đồng chúng ta “nói tiếng Việt ở nhà” nhiều hơn các sắc dân khác.

Trong 10 năm, dân số gốc Việt tăng gần nửa triệu người, và ngay tại thời điểm này, tổng số người mang họ Việt Nam tại Hoa Kỳ là: 1,548,449 WESTMINSTER -Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có tổng cộng 1,548,449 người, theo công bố chính thức của thống kê dân số 2010 (Census 2010). Như vậy, trong vòng một thập niên, từ năm 2000 đến 2010, cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ tăng thêm 425,921 người, tương đương 38%. Và cộng đồng chúng ta trở thành sắc dân châu Á đông thứ tư tại Hoa Kỳ, sau Trung Quốc (gần 3.5 triệu), Ấn Ðộ (gần 3 triệu) và Philippines (2.5 triệu). Dân Số Gốc Á tại Hoa Kỳ Trung Quốc: 3,347,229
Ấn Ðộ: 2,843,391
Philippines: 2,555,923
Việt Nam: 1,548,449
Hàn Quốc: 1,423,784
Nhật Bản: 763,325
Các sắc dân Á Châu khác: 2,192,151

Khoảng 3/4 người Mỹ gốc Việt tập trung ở 10 tiểu bang;
với tiểu bang đông nhất là California.
Ðứng thứ nhì là Texas,
thứ ba là tiểu bang Washington.

Mười tiểu bang đông dân gốc Việt nhất bao gồm:
California (581,000);
Texas (210,000);
Washington (67,000);
Florida (58,000);
Virginia (54,000);
Georgia (45,000);
Massachusetts (43,000);
Pennsylvania (39,000);
New York (29,000);
và Louisiana (28,000).

Cộng Ðồng Gốc Việt, 2000-2010 Năm 2000: 1,122,528 người
Năm 2010: 1,548,449 người
Tăng: 425,921 người (37.9%)

Tính theo các khu vực đô thị (metropolitan area),
vùng Los Angeles - Long Beach - Santa Ana đông dân Việt Nam nhất, với 271,000 người.
Kế đến là vùng San Jose - Sunnyvale - Santa Clara với 126,000 người;
vùng Houston - Sugar Land - Baytown với 104,000 người;
Dallas - Fort Worth - Arlington với 72,000 người;
và Washington DC - Arlington - Alexandria 59,000 người.

Xếp theo thành phố, và theo con số tuyệt đối, các thành phố đông dân gốc Việt nhất bao gồm:
San Jose 100,000 người;
Garden Grove 47,000 người;
Westminster 36,000 người;
Houston 35,000 người;
và San Diego 33,000.

Tuy nhiên, xếp theo tỷ lệ gốc Việt so với cư dân toàn thành phố, “vương miện” được trao cho thị trấn Midway, California, với 41% cư dân gốc Việt (Tuy nhiên, thị trấn Midway không có quy chế thành phố, và vì thế không có cơ cấu chính quyền riêng).

10 Tiểu Bang Ðông Người Việt Nhất California: 581,946 (tăng 30% trong 10 năm)

Texas: 210,913 (tăng 56% trong 10 năm)
Washington: 66,575 (tăng 44% trong 10 năm)
Florida: 58,470 (tăng 76% trong 10 năm)
Virginia: 53,529 (tăng 43% trong 10 năm)
Georgia: 45,263 (tăng 56% trong 10 năm)
Massachusetts: 42,915 (tăng 26% trong 10 năm)
Pennsylvania: 39,008 (tăng 30% trong 10 năm)
New York: 28,764 (tăng 21% trong 10 năm)
Louisiana: 28,352 (tăng 16% trong 10 năm)
Ðứng sau thị trấn Midway là các thành phố khác, cũng thuộc California: Westminster (40%); Garden Grove (27.7%); Fountain Valley (21%). Thành phố Morrow City, thuộc tiểu bang Georgia, có tỷ lệ gốc Việt khá cao: 20%.

Từ thập niên 1970s đến thập niên 1990s, dân số gốc Việt tại Hoa Kỳ tăng nhanh đáng kể, một phần do làn sóng di dân cao.
Kể từ năm 2000, nhịp gia tăng dân số gốc Việt bắt đầu chậm lại, ở mức 38%. Census 2010 trích dẫn thống kê của American Community Survey (ACS) phổ biến năm 2007, cho biết, so với các cộng đồng khác, di dân gốc Việt có tỷ lệ “sử dụng tiếng mẹ đẻ ở nhà” tăng mạnh nhất (511%), tính từ năm 1980 đến 2007. Về tuổi tác, ACS cho biết tuổi trung vị của cộng đồng gốc Việt là 35.4, so với 35.7 của các sắc dân Á Châu, và 36.8 của toàn quốc Hoa Kỳ.

10 Thành Phố Ðông Người Việt Nhất
San Jose, California: 100,486 Garden Grove, California: 47,331
Westminster, California: 36,058
Houston, Texas: 34,838
San Diego, California: 33,149
Santa Ana, California: 23,167
Los Angeles, California: 19,969
Anaheim, California: 14,706
Philadelphia, Pennsylvania: 14,431
New York city, New York: 13,387

Trong tổng số gần 1.6 triệu người Việt hiện đang ở Mỹ, giới trẻ 17 tuổi trở xuống chiếm 26%, so với 44% của cộng đồng người Hmong, 28% của người Cam Bốt, và 27% của người Lào, và so với 20% của toàn quốc. Người gốc Việt trên 65 tuổi tại Hoa Kỳ chiếm 8% so với cộng đồng già nhất là Nhật Bản (22%) và so với 13% trên toàn quốc.

Về gia cảnh, 57% người gốc Việt có gia đình, 31% chưa bao giờ lập gia đình, khoảng 7% ly dị, 1% ly thân, và 4% góa vợ (hoặc chồng). Về mặt kinh tế, số gia đình gốc Việt sống dưới mức nghèo khó chiếm 12%, so với 25% của người Hmong (nghèo nhất), và 10% của toàn quốc. Mức nghèo khó năm 2011 do chính quyền liên bang ấn định cho một gia đình 4 người là lợi tức dưới $22,350 một năm.

Gia đình trung bình của người Việt có 4 người và lợi tức trung bình $59,000 một năm so với $47,000 của người Hmong (thấp nhất), $99,000 của người Ấn Ðộ (cao nhất), và $62,000 của toàn quốc. Tỷ lệ người gốc Việt trên 16 tuổi có công ăn việc làm là 67%, đứng hàng thứ Tư trong cộng đồng di dân Á Châu, vào nhỉnh hơn tỷ lệ toàn quốc, 65%. Khoảng 65% gia đình gốc Việt làm chủ căn nhà mình đang ở, (ngang với cộng đồng người Philippines) so với 48% của người Hmong và 66% của toàn quốc.

Census 2010 trích dẫn bản tường trình của Survey of Business Owners (SOB) công bố năm 2007 cho biết số cơ sở thương mại do người Việt làm chủ tăng 56% từ năm 2002 đến nay so với 40% của các sắc dân Á Châu khác. Cũng theo bản tường trình năm 2007 của SOB, số cơ sở thương mại của người gốc Việt lên tới 229,000, tương đương 15% của toàn bộ di dân gốc Á, với doanh thu $28.8 tỷ một năm.

Gần 30,000 trong số những cơ sở thương mại này là các công ty tạo ra công ăn việc làm, mướn tổng cộng 166 ngàn nhân viên, với doanh thu $21 tỷ trong năm 2007, tăng 82% so với năm 2002. Gần 67% cơ sở thương mại của người gốc Việt thuộc ngành bảo trì, sửa chữa, dịch vụ cá nhân, giặt giũ và bán lẻ, chiếm con số cao nhất trong nhóm di dân Á Châu. Về việc thực thi quyền công dân, nhìn chung người Mỹ gốc Á ghi danh đi bầu và thực sự đi bầu ít hơn người dân bản xứ. Census 2010 trích thống kê của Current Population Survey (CPS) công bố năm 2008 cho thấy tỷ lệ di dân gốc Á ở tuổi đi bầu khá thấp, ở mức 55% so với 71% của toàn quốc. Ðã thế, chỉ có 48% người ở tuổi này ghi danh đi bầu, so với 64% của toàn quốc.

Cũng theo tài liệu của CPS, người nhập tịch Hoa Kỳ gốc Á ghi danh đi bầu đông hơn những người gốc Á sinh ra ở Mỹ. Còn theo dữ liệu của ACS cho thời gian từ 2007 đến 2009, khoảng 68% di dân gốc Việt được sinh ra ở ngoài đất nước Hoa Kỳ, trong đó 73% đã có quốc tịch Mỹ.

Nhìn một cách tổng quát, cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ tương đối trẻ, xét về tuổi (35.4), tỷ lệ giới trẻ từ 17 tuổi trở xuống (26%), và tỷ lệ người 65 tuổi trở lên (8%), so với các con số tương ứng 36.8, 20% và 13% cho toàn quốc.

Với khuynh hướng gia đình, người gốc Việt có tỷ lệ ly dị 6%, thấp hơn tỷ lệ chung toàn quốc (11%), và đơn vị gia đình (3.9 người/gia đình) cũng đông hơn tỷ số trung bình toàn quốc, 3.1. Về đời sống kinh tế, cộng đồng gốc Việt có mức lợi tức trung bình hàng năm hơi thấp ($59,000) so với $62,000 toàn quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ người gốc Việt làm chủ căn nhà mình đang ở là 65% so với 66% của toàn quốc cho thấy tính cần kiệm và quan điểm “an cư lạc nghiệp” của cộng đồng chúng ta.

No comments: