Friday, July 1, 2011

VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI TỰ DO

Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại Thành Phố New York, 25-06-20

353 Hình : Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại Thành Phố New York, 25-06-2011


Hình ảnh của Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 26 tại Thành phố New York, thứ Bảy, 25/6/2011..
do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York tổ chức.

Tham dự Cuộc Diễn Hành Văn Hóa quốc Tế, đoàn diễn hành của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia với Cờ Vàng phất phới ngợp trời, gồm nhiều Cộng Đồng Người Việt trên thế giới, và thành phố, tiểu bang của Hoa Kỳ cùng về tham dự.

Xin mời Quý Vị theo dỏi 353 hình ghi nhận Cuộc Diễn hành
do Anh Nguyễn Văn Đặng (Cộng đồng Người Việt vùng HTĐ, Maryland và Virginia) chuyển đến.

--
No comments: