Điều 6 : Xả rác vô tư.Điều 7 : Nhà như ổ chuột
Điều 8 : Ăn nhậu tràn lan, lấn chiếm vĩa hè