Tuesday, May 17, 2011

THƠ MỪNG PHẬT ĐẢN

Thơ Kính mừng Phật đản sinh :
Lời dẫn :Cách nay 2555 năm Hoàng hậu Ma Da (vợ vua Tịnh Phạn) trên đường về quê ngoại đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa dưới "cội hoa Vô Ưu" trong Vườn Lâm Tì Ni ở thành phố nhỏ phía nam Népal, cách Kinh thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 30 Km, nơi đây là quê hương Đức Phật...Hoa Vô Ưu là đóa hoa tư tưởng - hoa bất tử để ta hướng TÂM theo Phật...MỘNG ĐÓA VÔ ƯU
(Tặng : Cư sĩ Tạ Nam Trân)

Mười năm chưa trở vào Daklak
Mộng "đóa Vô Ưu" ấm cả lòng
Vọng bái "Phổ Minh" dâng lễ Phật
Nghe vẳng chuông chùa ngộ tịnh không

Chẳng phải Tỳ Kheo...tâm bớt "dục"
Không đi "khất thực"- tự làm ăn (1)
Chí ở Bồ Đề - hồn Dân tộc
Lòng thành theo gót các Cao Tăng

Mười năm tu tập chưa chính quả
"Chăn trâu" mê mải dấu "Chân Như"(2)
Bao giờ lên cõi thông thiên ấy
mới tỏa vong hồn một kiếp tu .

(1) thứ nhất là tu tai gia
(2) xem " thập ngưu đồ"

Hà Nội 2010

No comments: