Tuesday, May 24, 2011

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM


CẢM ƠN CÁC TÁC GIẢ ĐÃ TẶNG SÁCH
XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC ĐỘC GIẢ


THI SĨ NGUYỄN BÁ VINH
TÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG

Liên lạc
843 Dynes Road
OTTAWA,
ON K2C OH2
CANADA
E mail: nguyenbavinh3@gmail.comGIÁO SƯ ĐẶNG PHÙNG QUÂN
TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC GIẢN YẾU


Giá 30USD
Liên lạc
Đặng Phùng Quân
11794 Bellaire Blvd
Houston, Texas 77072
USA

E mail: dangquan@windstream.net


No comments: