Tuesday, May 31, 2011

MỘ HÀN MẶC TỬ
Noi yen nghi cua nha tho HAN-MAC-TUNQH

Hàn Mạc Tữ dược giới yêu chuộng thi văn xem là thần tượng cũa thi ca lãng mạn Vietnam
http://www.youtube/. com/watch? v=0TXKPyQqJSQVề thăm Thi Nhân Hàn Mặc Tử


http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42120_t1r.JPG

Căn phòng nơi Hàn Mặc Tử nằm chữa bệnh phong tại nhà thương Quy Hòa.

http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42122_t2r.JPG

Chiếc giường, nơi thi sĩ tài hoa Hàn Mạc Tữ dã trút hơi thở cuối cùng ngày 11-11-1940 (tuổi 28).http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42124_t5r.JPG
Nơi m Hàn Mc T được chôn ct (ln đu tiên)

tại Quy Hòa.

http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42126_t6r.JPG
Đ
ường lên m Hàn Mc T được ci táng trên đi Ghnh Ráng
(nay là Đồi Thi Nhân)-Quy Nhơn.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/d/d8/Má»_hà n_mạc_Tá»­.JPG

http://baobinhdinh.com.vn/binhdinhquaanh/2007/3/40745/images/images42130_t8r.JPG

Nhiu khách du lch đến Quy Nhơn ghé thăm m Hàn Mc T
và mua quà lưu niệm. Ave Maria by Hàn Mặc Tử
Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần-nhạc sáng hơn trăng.
Thơm-tho bay cho đến cõi Thiênđdàng
Huyềnđiệu biến thành muôn kinh trọng-thể.
Và Tổng-lãnh Thiên-thần quỳ lạy Mẹ
Tung-hô câu đường-hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum-hòa:

Trí miêuđu ca muôn vì rt thánh.

Maria! Linh-hn tôi n lnh,

Run như run thn-t thy long-nhan,
Run như run hơi th ch
m tơ vàng...
Nhưng lòng vn thm-nhun ơn trìu-mến.

Ly Bà là Đng tinh tuy
n thánh vn
Giàu nhânđdc, giàu muôn hc t-bi,
Cho tôi dâng li cm-t phò nguy
Cơn lâm-ly va tri qua dưới thế.
Tôi cmđdng rưng-rưng hai dòng l:
Dòng thao-thao như bt-tuyt ca ngun thơ.
Bút tôi reo như châu ngc đn vua,
Trí tôi hp bao nhiêu là khí-v...
Và trong ming ngm câu ca huyn-bí,
Và trong tay nm mt vn hào-quang...

Tôi no ri ơn võ-l hòa chan.
Tu ly Bà, Bà rt nhiu phép l,
Ngc Như-Ý vô-tri còn biết c,
Hung chi tôi là Thánh-th kết tinh
Tôi ưa nhìn Bc đu rng bình minh,
Chiếu cùng hết khp ba ngàn thế-gii...
Sáng nhiu quá cho thanh-âm vi-vi,
Thơm dường bao cho ming lưỡi khong-khen.
Hi S-thn Thiên-Chúa Gabriel,
Khi người xung truyn tin cho Thánh-n,
Người có nghe xôn-xao muôn tinh-tú,
Người có nghe náođdng c muôn tri?
Người có nghe thơ mu nhim ra đi
Đ ca-t
ng, -- bng hương hoa sáng-láng,
Bng tràng ht, bng Sao Mai chiếu rng,
Mt đêm xuân là rt đi anh-linh?

Đây ri! Đây ri! Chui ngc vàng kinh.
Th
ơ cu-nguyn là thơ quân-t ý,
Trượng-phu li là Tôngđd triết-lý,
Là Ngun Trăng yêu-mến N Đng-Trinh

Là Ngun Đau chu ly N Đ
ng-Trinh.

Cho tôi thp hai hàng cây bch-lp,
Khói nghiêm-trang s dân lên tràn ngp
C Hàn-giang và màu sc thiên-không,
Lút trí khôn và ám-nh hươ
ng lòng
Cho st-sng, cho đe-mê nguyn-ước...


Tu ly Bà, ly Bà đy ơn-phước,
Cho tình tôi nguyên-vn t trăng rm,
Thơ trong-trng nh
ư mt khi băng-tâm,
Luôn luôn reo trong hn, trong mch máu,
Cho v
-l c muôn ngàn tinhđdu,
Cho đê-mê âm-nhc và thanh-hương,
Chim hay tên ngc, đá biết tui vàng,
Lòng vua chúa cũng như lòng lê-th
S ngây-ngt bi chưng thơ
đy
Ngun thiêng-liêng yêu-chung M Su-Bi
Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
Thơ tôi bay sut mt đi chưa thu,
Hn tôi bay đến bao gi mi đu
Trên triu-thiên ngi chói vn hào-quang ?
No comments: