Wednesday, April 20, 2011

Y TẾ VIỆT NAM

Phóng sự ảnh bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Gửi đến các bạn phóng sự ảnh của một bạn đọc Danlambao hình ảnh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, quê hương của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng . Chúng ta nhận thấy hai điểm:
+Bọn Cộng sản chỉ lo thân, lo bóc lột và cướp tài sản nhân dân, không quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là về y tế..
+Viên chức cộng sản và một số dân chúng Việt Nam mất vệ sinh quá!


http://danlambaovn.blogspot.com/


No comments: