Sunday, April 24, 2011

TRUYỆN THƠ SƠN TRUNG
CON NGỰA THÀNH TROYNgày xưa Hy Lạp
Là một quốc gia văn minh
Nhất hành tinh.


Vua Hy Lạp yêu một nữ hải thần
Rồi làm lễ cưới linh đình
Bá quan văn võ, tân khách tấp nập dự tiệc,
Tiếng ca, tiếng nhạc vang rền...


Nhưng đức vua đã quên
Không mời nữ thần Đại Ác
Bà ta tức giận vô cùng.
Bà hóa phép thần thông
Gửi một trái táo đến giữa bàn tiệc,
Với giòng chữ "Tặng đệ nhất giai nhân".

Bấy giờ trong đám cưới
Có ba nữ thần,
Ai cũng muốn chiếm trái táo
Ai cũng cho mình đệ nhất giai nhân!

Hoàng tử Paris thành Troia,
Phải đứng lên phân xử
Kết quả nữ thần Aphrodite đại thắng!
Nữ thần cám ơn hoàng tử
và hứa sẽ tặng một giai nhân.. .

Ngày nọ, hoàng tử Paris
Đi thăm Menelaus
Vua nước Sparta Hy Lạp
Và đã gặp hoàng hậu Helen
Rồi khi hoàng tử ra đi
Hoàng hậu Helen trốn theo hoàng tử Paris...


Vua Menelaus bèn cử đại binh
Đánh thành Troia.
Là một thành trì rất kiên cố
Và cách trùng dương xa !

Vua kêu gọi: "Hỡi toàn dân ta
Hãy xông lên chiến đấu
Để bảo vệ nhân dân Sparta
Hãy đòi công lý
Hãy hy sinh
Cho thế giới hòa bình!"

Mười năm chiến chinh
Vẫn không có hòa bình
Vẫn không đại thắng. . .
Vì thành Troia rất kiên cố.. .
Vì Hector và em là Paris rất tài giỏi

Nhưng mười năm lửa khói
Hàng vạn vạn người bị tàn sát
Hàng vạn gia đình tan nát
Cả hai bên đều điêu linh
Hector và Achilles
Đã bỏ mình
Trong cuộc chiến.. .

Theo kế tướng Odysseus
Vua Menelaus phá thuyền lấy gỗ làm một con ngựa
Rất to
Để lại trước thành...
Rồi lui binh
Rất nhanh
Trở về trên biển cả...


Vua Sparta sai một viên sứ giả
Dâng lễ vật hòa bình
Viên sứ giả tâu trình:
"Đây là con ngựa gỗ
Xin dâng vua với tấc lòng thành...
Từ đây hai nước dứt chiến tranh!
Và chung sống hòa bình!

Vua quan thành Troia,
Mừng vui đại thắng
Quân Sparta
Mạnh nhất thế giới
Nay đã tháo chạy
Đã cút khỏi nước ta!
Từ đây đất nước Hòa Bình
Vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh
Thế giới ca ngợi nhân dân ta anh hùng!
Triều đình ta vĩ đại!
Kẻ thù nào cũng đánh thắng!

Họ vui mừng ca hát
Xung quanh con ngựa gỗ
Đây là chiến lợi phẩm của nhân dân ta
Tịch thu của bọn Sparta...
Họ kéo ngựa gỗ vào thành
Và nhảy múa xung quanh
Vui mừng Ngày đại thắng!
Đất nước ta từ đây hòa bình
Từ đây vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh!...
Họ say sưa quang vinh!

Đêm khuya tối tăm,
Quân Troia say men chiến thắng
Và ngủ quên
Quân Sparta
Trong ngựa gỗ nhảy ra
Đốt phá cửa nhà
Giết hết quân Troia
Mở cổng cho quân ngoài tiến nhập.
Thế mạnh như vũ bão
Thành Troia trở thành đống tro tàn
Và nấm mồ hoang.. .

Hoàng hậu Helen bị bắt
Nhưng không bị trừng phạt
Vì vua vẫn say mê sắc đẹp của nàng.
(Ôi tốn bao vạn sinh linh
Để chiếm lại tấm mền cũ rách nát!)
Con Hector bị thảm sát
Vì tội phạm chiến tranh...


Odysseus sau bao năm chiến chinh
Và sau bao năm long đong trên biển cả
Trở về Ithaca quê hương ngày hòa bình
Nhưng rồi cũng chết
Thảm thiết
Trong bàn tay người vợ ngoại tình!

Thế là kết thúc một cuộc chiến tranh
Tốn xương máu hàng vạn dân lành.
Cho thế giới hòa bình
Cho nhân loại công bình, tự do, hạnh phúc
Hay kết thúc trò chơi của các thần linh?Sơn Trung
Ngày 24 tháng 4-2011

THE TROJAN HORSE
by Sơn Trung

For many centuries
Greece had been the most powerful country
in the world.

And it is said a famous love story
(It is also Greek history)

"Peleus, King of Greece loved Thetis
A Sea Goddess
Their marriage was celebrated splendidly
Thousand guests were invited to this wedding ceremony
Unfortunately
The King forgot inviting Eris
A Goddess of Cruelty!
She was very angry
By her magical art
She threw a golden apple to the party
with a card written " for the most beautiful lady"

At the party,
There were Hera, Athena, and Aphrodite, three goddesses,
Very proud of their beauty
They wanted to get this apple.

Who was the fairest lady?
After the judgment of Paris
A prince of Trojan city
Aphrodite won and she promised
She would give him the most beautiful lady.

One day,
Paris made a trip to Sparta
Where Menelaus, the King of Greece treated him as a royal guest
So Paris met Queen Helen

When Paris came back to his country
She followed him secretly
In Troy, Helen and Paris were married
And they were very happy...


King Menelaus was very angry
He sent his army
To attack Trojan city
And he said to his troops:
"My soldiers, you must fight bravely
for our country
for liberty
and for peace of the world!"

Ten years passed
Greeks won no victory
It was difficult to pass the big sea
Although they had many great fleets
And Achilles was a great hero

The Trojan city was a far country
beyond the big Sea
It was supported by its neighboring kingdoms,
And it had the strong forts
And Hector, Paris fought bravely
The Greeks could not break down the walls of Troy easily!

At last, two sides also lost
Achilles , Hector, and thousand soldiers died
A lot of Greek ships dissembled in the ocean
And many Trojan people died and injured
and thousand houses destroyed.
This war influenced tragically
on their national economy
and their social security
This war is very tedious ,
The Greeks grew weary, . .


How to gain entrance into Troy?
Clever Odysseus made a strange toy!
He ordered to take down some ships
In order to build a large wooden horse.
Its inside was empty
So that thirty soldiers could hide within it.

That statue stood in the front of Trojan gate
A number of the Greek warriors, along with Odysseus hid inside
When the rest of the Greek fleet sailed away.
Sinon, a Greek messenger, was left behind.

He told to the Trojans with sincerity
That Greeks were defeated by Trojan army.
Now you won victory
The world would be in peace
And no more war in your country!
He said that the wooden horse was your booty
And would bring luck to the Trojan city

The Trojans were very happy
They celebrated noisily
They thought it was their victory,
And dragged the wooden horse into the city.

The Trojan King said:
"We win victory
We defeat all the strongest enemies
in the world
We are the biggest heroes
No more war in our country
No more invaders to our country
We are the most brave and intelligent heroes in this century!

At midnight,
when the Trojans slept deeply
The Greek soldiers inside the horse went out secretly
They slaughtered the Trojan soldiers
They fired the Trojan shelters
They broke down the Trojan wall
They destroyed all.. .

After the war,
Polyxena, daughter of Priam, was sacrificed at the tomb of Achilles
and Astyanax, son of Hector, was also sacrificed by the crime of war.
Helen was captured
Menelaus, who had been determined to kill his faithless wife,
Was soon taken by Helen's beauty
That he allowed her to live.

After many year in the war combating
And many year on the sea traveling
Odysseus came back to Ithaca, his native country,
And died tragically
By his unfaithful wife...

What victory?
Ten or hundred thousand people were killed
For a faithless lady?
What are the targets of the Kings?
For Independence of their country?
For Peace of World?
For Equality?
And Liberty?
Or are there the games of Gods and Goddesses?

May 1st, 2011


No comments: