Monday, April 4, 2011

THÁI HÀ CẦU NGUYỆN


Hình ảnh Thánh lễ Thắp Nến cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ, cho Công Lý và Sự Thật được hiện trị trên Đất Nước Việt Nam
Thứ bảy, 02 Tháng 4 2011 15:27 |VIDEO Cha Bề Trên Matthêu Vũ Khởi Phụng Dâng Lời Cầu Nguyện "Nghe ở phần nghe giảng Mp3 bài (2-4-11/3)"
Gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ đến tham dự Thánh Lễ


Luật sư Nguyễn Thị Dương Ha vợ cùng gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Ánh nến lung linh cùng lời khẩn cầu cho Đất Nước được sự thật soi chiếu
Lần cập nhật cuối (Thứ bảy, 02 Tháng 4 2011 18:12)No comments: