Tuesday, April 19, 2011

GIA HỘI * BANG GIAO VIỆT NAM- TRUNG QUỐC

GIA HỘI * TRONG VÒNG TAY TRUNG QUỐC

Trong cuôc tranh chấp Biển Đông, các nước Đông Nam Á chủ trương thương thảo chung với Trung Quốc, nghĩa là đặt Biển đông trong chính sách Quốc tế hóa, nhưng Trung Quốc muốn chơi trò xé lẻ để mua chuộc, bắt nạt từng nước. Việt Nam không dám trái lời Trung Quốc. Sau khi Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, y vẫn theo chủ trương của Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh thần phục Trung Quốc.

Nay chúng ta thấy Việt Nam đang thương thuyết để cúi đầu ký những hiệp định bất bình đẳng với Trung Quốc. Sau những cuộc ký kết bí mật này, Việt Nam sẽ mất thêm đất, sẽ mất nhiều thương vụ và nhiều công ăn việc làm của người Việt Nam để nhường tất cả cho Trung Quốc.
Ôi! Hồ Chí Minh với khẩu hiệu "Độc Lập-Tự Do- Hạnh Phúc, chỉ là lừa dối. Nay bọn chúng đã lộ mặt phản quốc hại dân!
Nay bọn Việt Cộng đang tán gia bại sản, chúng sẽ vay muợn, bán nước để lấy tiền bỏ túi và nuôi Cộng sản. Chúng sẽ không từ chối bất cứ thủ đoạn nào để bán nước, hại dân.


Đài RFI ngày 19-4-2011, nhan đề "Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác để chống «các thế lực thù địch» cho biết :
Việt Nam đang tăng cường hợp tác với Trung Quốc về an ninh, quốc phòng, tư pháp để "đấu tranh chống các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước".(1)

Đài RFA cũng loan tin về việc này. Bản tin ngày 19-4-2011, nhan đề:"Việt - Trung gia tăng hợp tác kinh tế thương mại" nói rằng:"Việt nam và Trung Quốc thỏa thuận sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương".(2)


Bản tin ngày 15-4-2011, đài RFA trong bài nhan đề "Việt Nam-Trung Quốc củng cố tình hữu nghị hợp tác và chiến lược" có đoạn:" Trung Quốc và Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác đôi bên cùng có lợi, giải quyết hợp lý các tranh chấp theo tinh thầnh công bằng, hòa hợp và tôn trọng các lợi ích trong mối quan hệ song phương."(3)

Lời lẽ ngọt ngào như 16 chữ vàng của Giang Trạch Dân nhưng có tác dụng hàng chục sư đoàn xâm chiếm Việt Nam.
Đi xa hơn, bọn Việt Cộng lại muốn tâng công với Trung Quốc, chúng bắt giam và định xử án các thành viên Pháp Luân Công tại Việt Nam (1)

Một ngày cộng sản còn cai trị Việt Nam, chúng sẽ bán dần đất nước Việt Nam. Chỉ có con đường tích cực chống cộng mới giữ được độc lập, tự do cho Việt Nam.


No comments: