Thursday, March 24, 2011

THƠ Ý NGATHÁNG TƯ NÀY LẬT TRANG SỬ SANG CHƯƠNG!
Sai tận gốc: Đảng Cùng Đường nhốn nháo
Ăn không no: mới “phản tỉnh”* ồn ào,
Bao “lão thành cách mạng” còn “đỏ au”
Vờ đấu đá, ra điều từng chính trực?
Xưa, cao chức sao toàn dùng bạo lực:
Hà hiếp dân, vô đạo dức, bất nhân?
Bị “thanh trừng”, thằng ác thành thiện nhân
Trò “phản tỉnh” phỉnh lừa! Phường cầu thực!
Cơn ác mộng mấy chục năm chưa dứt
Nỗi đớn đau, uất ức cứ trào dâng
Việt Nam ơi! QUỐC HẬN đã bao lần?
Bao lần nữa thì tà quyền sẽ chết?
Chúng cứ sống nhờ giết dân, giết hết!
Chúng cứ giàu nhờ cướp bóc, ác, gian!
Miệng Dân Oan bé thấp hơn đảng, đoàn
Gồng Ách Nạn nuôi Việt Gian Cộng Sản.
Dân tán loạn? Đảng lại càng thỏa mãn!
Mảnh giang san thu nhỏ cọc địa hình
Tất tật đồng thanh cung kính tác thành
Giặc ranh mãnh dọn đường cùng nội gián
Tư Bản Đỏ nhờ ép dân vô sản!
Phường, ngành, ban… xúm bóc lột “nhân dân”
Bán nước dần, lại cai trị ngu đần
Nuôi chi nữa bọn độc tài sắt máu?
THÁNG TƯ này, xin hãy khuyên con cháu,
Phải vùng lên! Lật trang sử cho mau!
Thì đời sau không nô lệ giặc Tàu!
Giặc tay áo! Mau! Phải mau tỉnh táo!!!
Ý Nga, 26-3-2011TRI ÂN NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH

Kính tặng quý Góa Phụ VNCH
vẫn âm thầm góp sức cho Đại Cuộc
Anh “học tập”, Chị đã từng xông xáo
Nuôi gia đình, dạy con cháu nên thân
Chồng chết oan dưới chế độ phi nhân
Khổ vô tận một đường trần gánh vác.
Khi con người đã cùng hung, cực ác
Thời mẹ cha, chú bác, đến ông bà,
Hay trẻ thơ một chút “ngụy” chẳng tha:
Đảng thóa mạ, quật mả mồ cướp đất.
Dân mất tất giữa thanh thiên bạch nhật
Đảng qua Tàu, lớn mật bán giang san
Khổ Chị Em? Coi như chúng miễn bàn,
Dân đồ thán suốt từ Nam chí Bắc!
Đảng Phản Tặc, Đảng Gian Manh rước giặc
Nào như bao Chiến Sĩ chết kiên cường,
Vì giữ gìn từng tấc đất quê hương
Nên Cô Phụ chẳng tầm thường nhi nữ.
Sau chiến sự: bể trầm luân sinh tử
Tròng “ngụy quân”: Chị tòng tử*, nuôi con
Thân đơn côi lãnh trọn những thù đòn
Chị mòn mỏi từ THÁNG TƯ uất hận!
Khổ bất tận, nhưng niềm tin chưa tận
Dẫu gian truân, chính nghĩa chẳng vô tư
Tháng mấy về, Chị cũng nhớ
Tháng Tư Dạy con cháu nhớ:
THÁNG TƯ QUỐC NẠN!
Ý Nga, 25-3-2011.
*”
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” Ý Nga kính chuyển bản nhạc:


CÁNH CÒ (Nguyệt Ánh), Nhóm KD thực hiện, Băng Tâm hát

ƯỚC NGUYỆN

“Sầu lên ngọn ải”* Nam Quan
. Oán tuôn Bản Giốc, hận tràn biển Đông.
Gió mưa thác đổ khơi dòng,
Tiếng đau gió thét, lệ lòng mưa sa.
Nỗi hờn dậy sấm gần xa
Đất trời giông bão, sơn-hà ngả nghiêng.
Cầu xin tổ-quốc thiêng-liêng,
Khí thiêng sông núi rừng thiêng đại ngàn,
Sao cho thôn ấp bình-an
Núi rừng tây vực, dặm ngàn thảo nguyên,
Sao cho mưa thuận gió hiền,
Ánh dương soi sáng một miền Viễn Đông
Sao cho trăm họ một lòng,
Nam Quan, Bản Giốc, Biển Đông một nhà.
Cho tròn tâm nguyện
Ý Nga
Nét môi tươi thắm mùa hoa nở vàng
. TrầN Minh Hải-Des Moines, 27.11.2005


No comments: